'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Ɔtɔblö 24-30

PROVERBES 17-21

Ɔtɔblö 24-30
 • ˈˈTan 76 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa -dhikodhɛ mɛɛnˈˈ kwa ˈko ˈˈpiʋ̈”: (Min. 10)

  • Pr 19:11—꞊Wa ü -shiödhɛ -wɔn kë, -bhö ü zuʋ̈ˈˈ kë -saa. (w14-F 1/12 12-13)

  • Pr 18:13, 17; 21:13—-Yö -së kö ˈwɔn -nu ˈwo -kë, ˈü -an ꞊gban dɔ. (w11-F 15/8 30 § 11-14)

  • Pr 17:9—Mɛn ˈö -dhɔ ˈdhö- ˈgü, -yö mɛn ˈˈwɛɛ -nu -bhawɔn -to. (w11-F 15/8 31 § 17)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Pr 17:5—-Mën ˈö -kë ˈö kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa kwa -kɔ ˈˈyɛ trʋʋˈˈ -së -bha? -Kaa -gɛn do pö. (w10-F 15/11 6 § 17; w10-F 15/11 31 § 15)

  • Pr 20:25—ˈTɔŋ- -gɛngbandhɛ ˈö yö, -yö -gban -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈko -ga -sü waa ˈko ˈsü -sü -nu -bha? (w09-F 15/5 15-16 § 12-13)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Pr 18:14-19:10

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) -Bhö mɛn -dhɛ -bhɔkwëë -ta ˈsëëdhɛ nu -a -dhɛ. (inv)

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) inv—-A ˈˈdhiʋ̈ta video -Mën ˈwo- -kë -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu ˈgü? ˈˈwɩ -sü -ta.

 • Biblö draansü: (Min. 6) lv-F 57 § 14-15—-Bhö ü -bha ꞊klaŋdhiʋ̈nën -takun kö pë ˈö -kë, -yö nu -ni ˈgü -bhɔkwëë -ta, ˈö- dua ˈdhö -mü kö -yö sɔ -da -së ˈka, -ya dɔ.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 77

 • Faire la paix apporte des bienfaits: (Min. 15) ˈˈDoo. -Bhö video Faire la paix apporte des bienfaits ˈˈwɩ. ꞊Ya ɲën, dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö, -bhö -an ˈkpɔ: ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈˈdhinaan ꞊ya -da, ˈmën ˈkwa dua ˈyaa -mü kö ˈkwa- kë? ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwa Proverbes 17:9 waa Matiö 5:23, 24 -an -ya ꞊bhlëë ˈgü, ꞊trɔɔn -mɛɛn ˈkwa -dho -a ꞊slɔɔ?

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) bhs ˈwg. 2 § 1-9, -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 2, ˈˈpian 207.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 37 waa bhɛɛsü