• ˈˈTan 2 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa Zoova ˈˈnuɛ bho”: (Min. 10)

  • Ps 106:1-3—-A -dhɛ -ya -bha ꞊dedewo kö ˈkwa Zoova ˈˈnuɛ bho. (w15-F 15/1 8 § 1; w02-F 1/6 18 § 19)

  • Ps 106:7-14, 19-25, 35-39—Izraɛdhömɛn -nu -zo -yö -bhɔ ˈwɔn -së ˈö Zoova -ya -kë -an -dhɛ bhë -a ˈka, ˈyö ˈwo -kan -A -bha. (w15-F 15/1 8-9 § 2-3; w01-F 15/6 13 § 1-3)

  • Ps 106:4, 5, 48—Zoova ˈˈnuɛ bho -gɛn ˈö kwa -gɔ, -yö ꞊va. (w11-F 15/10 5 § 7; w03-F 1/12 15-16 § 3-6)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 109:8—-Zlan -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ Zuda -dho ˈˈkan Yesu -bha -ee? (w00-F 15/12 24 § 20; it-1-F 645-646)

  • Ps 109:31—Zoova -yö “-dɔ ˈˈflɛɛmɛn -nu -kɔ -së ˈgü” -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w06-F 1/9 14 § 7)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 106:1-22

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) ll 6—Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ ꞊taabha kö ˈbha -wo -a -mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) ll 7—Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ ꞊taabha kö ˈbha -wo -a -mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) bh 178-179 § 14-16—-Bhö ü -bha Biblö ꞊klaŋ -takun kö -kɔ ˈö -dho pë -nu ˈö ˈka -an draanˈˈ -ni ˈgü bhë, -an -ya ꞊bhlëë ˈgü -a ˈka, -ya dɔ.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 94

 • Jéhovah pourvoira à nos besoins (Ps 107:9): (Min. 15) ˈˈDoo. -Bhö -a züdɔ video Jéhovah pourvoira à nos besoins ˈˈwɩ -sü -ta. (-Bhö ˈdho tv.jw.org -ta, kö ˈü -dhɛga VIDÉO À LA DEMANDE > FAMILLE ˈˈpian -ta.) -A pö ˈˈtʋtomɛn -nu -dhɛ -wo -gleŋ -nu ˈwo go -a ˈgü, -an -wɔn blɛɛˈˈ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 22 § 14-24 waa- ˈwɔn -gɔ -zobodhe

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 149 waa bhɛɛsü