'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  ˈUtö 2016

ˈUtö 1-7

PSAUMES 87-91

ˈUtö 1-7
 • ˈˈTan 49 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa ˈto Mɛn ˈö pë ꞊gban ˈˈpɛpɛ -gɔ -ta, -a -bha -dhɛ ˈö -bin -sü ˈka bhë, -a ˈgü”: (Min. 10)

  • Ps 91:1, 2—ˈKwa kë Zoova -bha “-dhɛ ˈö -bin -sü ˈka” -a ˈgü, Sɔtraan -kɔ ˈyi ˈdho ꞊mɔɔn kwa -bha. (w10-F 15/2 26-27 § 10-11)

  • Ps 91:3—Sɔtraan -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö ꞊döŋ -dhiö kwa -gɔ ꞊dhɛ ꞊döŋdhiömaangɔmɛn ˈdhö. (w07-F 1/10 26-30 § 1-18)

  • Ps 91:9-14—Zoova ˈnën ˈtɔ- kwa -bindhɛ. (w10-F 15/1 10 § 13-14; w01-F 15/11 19-20 § 13-19)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 89:34-37—-Mlɛɛn -mën ˈö Zoova -yö -we -a ˈka Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo yö, -an ˈgü? ˈWɔnzuan -mën ˈö Zoova -ya sü kö -ya -zɔn ꞊dhɛ kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa kwa -zoyö ö -dhɛ? (w14-F 15/10 10 § 14; w07-F 15/7 32 § 3-4)

  • Ps 90:10, 12—“Kwa -dho kwa -bha -dhɛkpaɔyi -nu dhʋŋˈˈ” -kɔ -kë ꞊dhɛ “kö kwa kë ˈkpaakpa?” (w06-F 15/7 13 § 4; w01-F 15/11 13 § 19)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 90:1-17

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈwo ˈˈsu yö- ˈgü, -an draanˈˈ: (Min. 15) ˈˈDoo. Video -nu ˈwo -gban ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -nu -bha bhë, -an ˈˈwɩ kö -a ˈˈpian -nu ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- bhë, ˈü -an ˈˈdoo dɔ. -Zlanwopömɛn -nu ꞊gban ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö kë.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 141

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü -wɔn: (Min. 5)

 • -Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka: Biblö ꞊klaŋ -takun -sü ˈka, kö -yö ö -de nu -Zlan -dhɛ, -yö bɔ ˈˈyiëë: (Min. 10) ˈˈDoo. -Bhö dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö, -an ˈkpɔ kwa ꞊dhegblü do ˈö -ya mɛn ˈbha -takun kö -a -mɛn -yö ö -de nu -Zlan -dhɛ, kö -yö bɔ ˈˈyi -bhaa, -a -gɔ. -Yö ö -bha ꞊klaŋdhiʋ̈nën -nu -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö -Zlan -dhɔ -yö -da -an zuʋ̈ˈˈ ˈgü? -Yö ö -bha ꞊klaŋdhiʋ̈nën -nu -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö -an -gɛn -yö ˈdho ˈˈdhiʋ̈ -zlanwokɔdhi ˈgü?

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 21 § 1-12

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 137 waa bhɛɛsü