VÅGN OP!

Spørgsmål: Nogle er overbeviste om at Jesus har levet, mens andre er i tvivl. Og så er der dem der siger at vi ikke kan vide det med sikkerhed. Hvad mener du?

Tilbud: Den her udgave af Vågn op! kommer ind på hvad kendsgerningerne viser.

UNDERVIS ANDRE I SANDHEDEN

Spørgsmål: Hvad sker der når man dør?

Bibelvers: Joh 11:11-14

Sandhed: Når man dør, holder man op med at leve. Så vi skal ikke være bange for hvad der sker efter døden. Jesus sammenlignede døden med det at sove. På samme måde som med Lazarus vil Jesus “vække” dem vi har mistet i døden, så de kan komme til at leve på jorden igen. – Job 14:14.

INVITATION TIL MØDE (inv)

Tilbud: Jeg vil gerne invitere dig til et gratis bibelsk foredrag. Det bliver holdt i den lokale rigssal, der hvor vi holder vores møder. [Vis invitationen, fortæl hvor og hvornår weekendmødet bliver holdt, og nævn titlen på det offentlige foredrag].

Spørgsmål: Har du været i en rigssal før? [Hvis lejligheden byder sig, kan du vise filmen Hvad sker der i en rigssal?]

LAV DIN EGEN PRÆSENTATION

Brug fremgangsmåden fra de forrige forslag til at lave din egen præsentation til forkyndelsen.