Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Livet og tjenesten som kristne – arbejdshæfte  |  November 2016

 VORES LIV SOM KRISTNE

What Can the Bible Teach Us? – Hvordan vi kan bruge den

What Can the Bible Teach Us? – Hvordan vi kan bruge den

Bogen What Can the Bible Teach Us? (findes endnu ikke på dansk) og bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? ligner hinanden meget. Begge disse redskaber fra forkynderens værktøjskasse indeholder de samme sandheder og i samme rækkefølge. Hvad angår sprog og logik er What Can the Bible Teach Us? dog mere enkel i sin opbygning. Den er udarbejdet til dem der kan have vanskeligt ved at forstå Hvad er det Bibelen virkelig lærer? I stedet for et tillæg har What Can the Bible Teach Us? slutnoter som giver enkle forklaringer på nogle af de udtryk og begreber der findes i hovedteksten. Kapitlerne har ikke indledende spørgsmål eller en repetitionsboks. I stedet for har de en opsummering af bibelske sandheder der er blevet forklaret i hovedteksten. Ligesom Hvad er det Bibelen virkelig lærer? kan denne nye bog tilbydes når som helst, selvom den ikke er blevet vist som en præsentation i månedens løb. Hvordan kan vi gøre bedst brug af What Can the Bible Teach Us? når vi leder et bibelstudium?

OPSUMMERING: For de fleste mennesker er det i orden at bruge den sædvanlige fremgangsmåde, hvor man først læser paragraffen i Hvad er det Bibelen virkelig lærer? og derefter stiller spørgsmålet. Men lad os forestille os at eleven ikke er så kendt med det sprog studiet ledes på, eller ikke læser særligt godt. I det tilfælde kan du vælge at bruge What Can the Bible Teach Us? Opsummeringen efter kapitlerne kan da bruges som grundlag for studiet, og eleven kan tilskyndes til selv at læse hovedteksten. En bibelsk sandhed kan ofte læres ved at man studerer i cirka 15 minutter. Eftersom opsummeringen ikke indeholder detaljer fra hovedteksten, må læreren forberede sig godt og have elevens behov i tanke. Hvis læreren leder studiet ved hjælp af hovedteksten, kan opsummeringen bruges som en repetition.

SLUTNOTER: Udtrykkene og begreberne i slutnoterne forekommer i samme rækkefølge som i hovedteksten. Læreren kan beslutte om de skal drøfte slutnoterne i What Can the Bible Teach Us? under studiet.