Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Livet og tjenesten som kristne – arbejdshæfte  |  Marts 2017

 VORES LIV SOM KRISTNE

Lyt til Gud – Hvordan vi kan bruge den

Lyt til Gud – Hvordan vi kan bruge den

Brochuren Lyt til Gud (findes ikke på dansk) er udarbejdet med billeder for visuelt at hjælpe dem der føler at det er en udfordring at lære Bibelens grundlæggende sandheder at kende fra den skrevne tekst. Hver lektion, der er på to sider, viser let forståelige illustrationer med pile der leder drøftelsen fra den ene illustration til den næste.

Brochuren Lyt til Gud og få evigt liv har de samme illustrationer som Lyt til Gud, men den førstnævnte har mere tekst og kan bruges af elever med nogen læsefærdighed. Forkynderne foretrækker ofte at bruge den når deres elev bruger Lyt til Gud. Mange af siderne har en boks med yderlige informationer som kan drøftes, afhængigt af hvad eleven kan klare.

Du kan tilbyde brochurerne når som helst, også selvom de ikke er månedens tilbud. Når du leder et bibelstudium, kan du bruge illustrationerne til at forklare Bibelens beretninger. Stil spørgsmål der involverer eleven, og forvis dig om at han forstår stoffet. Læs og drøft skriftstederne nederst på hver side. Efter at I har studeret brochuren, kan I studere Hvad er det Bibelen virkelig lærer? for at hjælpe eleven til at gøre fremskridt til dåb.