Vores nidkærhed for den sande tilbedelse skulle være tydelig

69:9

  • David var nidkær for Jehova i hele sit liv

  • David tolererede ikke nogen form for rivalisering i forbindelse med Guds navn eller at der blev bragt skam over det

Ældre kan hjælpe unge til at være nidkære

71:17, 18

  • Den der skrev denne salme, måske David, udtrykte et ønske om at opmuntre den næste generation

  • Forældre og erfarne kristne kan oplære unge

Vores nidkærhed får os til at fortælle andre hvad Riget vil gøre for menneskeheden

72:3, 12, 14, 16-19

  • Vers 3 – Der vil være fred overalt

  • Vers 12 – Der vil ikke være nogen fattige

  • Vers 14 – Der vil ikke længere være vold

  • Vers 16 – Der vil være rigeligt med føde til alle