Bibelen har forudsagt at Satan ville forfølge os i et forsøg på at hindre vores forkyndelse. (Joh 15:20; Åb 12:17) Hvordan kan vi hjælpe vores trosfæller der er udsat for forfølgelse i andre lande? Vi kan bede for dem. “En retfærdigs bøn har megen kraft, når den er i virksomhed.” – Jak 5:16.

Hvad kan vi bede om? Vi kan anmode Jehova om at give vores brødre og søstre mod og at hjælpe dem til ikke at være bange. (Es 41:10-13) Vi kan også bede om at myndighederne vil have en velvillig indstilling til forkyndelsesarbejdet “så vi fortsat kan føre et roligt og stille liv”. – 1Ti 2:1, 2.

Da Paulus og Peter blev forfulgt, bad de kristne i det første århundrede for dem med navns nævnelse. (Apg 12:5; Ro 15:30, 31) Selvom vi ikke kender navnene på alle dem der bliver forfulgt i dag, kunne vi måske nævne deres menighed, land eller område.

Skriv nogle lande ned hvor der er forfølgelse af kristne du gerne vil bede for.