Indstilling for skærmlæser

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

LIVET OG TJENESTEN SOM KRISTNE – ARBEJDSHÆFTE JANUAR 2016

 PERLER FRA GUDS ORD | 2 KRØNIKEBOG 33-36

Jehova værdsætter oprigtig sindsændring

Jehova værdsætter oprigtig sindsændring
VISNING
Symbol
Tekst

MANASSE

Jehova tillod at han blev taget til fange af assyrerne og ført til Babylon i lænker

FØR FANGENSKABET

  • Byggede altre for falske guder

  • Ofrede sine sønner til afguder

  • Dræbte uskyldige

  • Fremmede spiritisme i hele landet

EFTER LØSLADELSEN

  • Ydmygede sig

  • Bad til Jehova; bragte ofre til ham

  • Fjernede altre for falske guder

  • Opfordrede folket til at tjene Jehova

JOSIAS

HELE REGERINGS­PERIODEN

  • Tjente Jehova

  • Rensede Juda og Jerusalem

  • Reparerede Jehovas hus; lovbogen blev fundet