Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Introduktionsfilm til bibelbøger

Baggrundsoplysninger om hver bog i Bibelen.

Introduktion til Ezra

Jehova holder sit løfte om at redde sit folk fra landflygtighed i Babylon og genoprette sand tilbedelse i Jerusalem.

Introduktion til Nehemias

Sande kristne i dag kan lære noget meget vigtigt af Nehemias’ Bog i Bibelen.

Introduktion til Ester

De dramatiske begivenheder der fandt sted på Esters tid, vil styrke din tro på at Jehova Gud kan hjælpe sit folk under prøvelser i dag.

Introduktion til Job

Alle der elsker Jehova, vil blive udsat for prøver på deres loyalitet. Beretningen om Job styrker vores tillid til at vi kan bevare vores loyalitet og hævde Jehovas suverænitet.

Introduktion til Salmerne

Salmerne fremhæver Jehovas ret til at herske, hjælper og trøster dem der elsker ham, og viser hvordan verden vil blive forandret gennem hans rige.

Introduktion til Ordsprogene

Du kan få vejledning fra Gud på stort set alle områder af livet – lige fra forretningsanliggender til familieforhold.

Introduktion til Prædikeren

Kong Salomon fremhæver kontrasten mellem det der virkelig betyder noget i livet, og det der konflikter med visdommen fra Gud.

Introduktion til Højsangen

Den stærke kærlighed mellem sjulamitpigen og hyrden bliver omtalt som “Jahs flamme”. Hvorfor?

Introduktion til Esajas

Esajas er en bog fyldt med profetier der kan styrke vores tillid til Jehova, som vil opfylde sine løfter og redde os.

Introduktion til Jeremias

Jeremias holdt trofast ud i sin opgave på trods af problemer. Tænk over hvad hans eksempel kan betyde for kristne i dag.

Introduktion til Klagesangene

Bogen, der er skrevet af profeten Jeremias, udtrykker sorg over Jerusalems ødelæggelse og beskriver hvordan Gud viser barmhjertighed, når han ser at man angrer.

Introduktion til Ezekiel

Ezekiel udførte ydmygt og modigt de opgaver han fik af Gud, uanset hvor svære de var. Han er et godt eksempel for os i dag.

Introduktion til Daniel

Daniel og hans venner forblev trofaste mod Jehova under alle prøvelser. Deres eksempel og opfyldelsen af profetierne kan være til gavn for os nu i endens tid.

Introduktion til Hoseas

Hoseas’ profeti lærer os noget vigtigt angående Jehovas barmhjertighed med angrende syndere og hvilken form for tilbedelse han godkender.

Introduktion til Joel

Joel profeterede at “Jehovas dag” var nær, og forklarede hvordan man kunne overleve. Hans profeti er endnu vigtigere i dag.

Introduktion til Amos

Jehova gav Amos en meget vigtig opgave. Hvad kan vi lære af denne ydmyge mand?

Introduktion til Obadias

Det er den korteste bog i De Hebraiske Skrifter. Profetien giver håb og løfte om at Jehova Guds herredømme vil blive ophøjet.

Introduktion til Jonas

Profeten tog imod retledning, udførte sin opgave og lærte noget vigtigt om Guds loyale kærlighed og barmhjertighed. Følg med i hans gribende beretning.

Introduktion til Mika

Denne inspirerede profeti kan styrke vores tillid til at Jehovas forventninger er rimelige og til gavn for os.

Introduktion til Mattæus

Få nogle baggrundsoplysninger om bibelbogen Mattæus, det første af de fire evangelier.

Introduktion til Markus

Det korteste af evangelierne, Markusevangeliet, giver os et glimt af hvordan Jesus vil regere som konge i Guds rige.