Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  September 2015

 HOVEDEMNE | HVEM ER JEHOVAS VIDNER?

Hvilken slags mennesker er Jehovas Vidner?

Hvilken slags mennesker er Jehovas Vidner?

Vi er en international organisation uden tilknytning til noget andet religiøst trossamfund. Til trods for at vores hovedkontor ligger i USA, bor langt de fleste Jehovas Vidner i andre lande. Vi er omkring otte millioner der i mere end 230 lande underviser folk i hvad Bibelen lærer. Vi gør det på baggrund af Jesu ord: “Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne.” – Mattæus 24:14.

Uanset hvilket land vi bor i, følger vi samvittighedsfuldt dets love, men vi forholder os politisk neutrale. Det gør vi fordi vi gerne vil følge Jesu befaling til kristne om ‘ikke at være en del af verden’. Af den grund involverer vi os ikke i politiske spørgsmål og aktiviteter, og vi støtter heller ikke krig. (Johannes 15:19; 17:16) Under Anden Verdenskrig blev Jehovas Vidner fængslet, tortureret og det der var værre, fordi de ikke ville gå på kompromis med deres kristne neutralitet. En tidligere biskop i Tyskland skrev: “De kan med rette siges at være de eneste virkelige militærnægtere under Det Tredje Rige.”

“[Jehovas Vidner] har en vældig moralsk styrke. Vi kunne godt bruge sådanne uselviske mennesker i selv de højeste politiske embeder – men det vil aldrig lykkes os. ... Naturligvis anerkender de myndighederne, men de mener at kun Guds rige kan løse alle menneskers problemer.” – Avisen Nová Svoboda, Tjekkiet.

Men vi isolerer os ikke. I forbindelse med sine disciple bad Jesus til Gud: “Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden.” (Johannes 17:15) I det område hvor du bor, vil du derfor kunne møde os når vi arbejder, handler eller er i skole.