Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE | HVEM ER JEHOVAS VIDNER?

Hvordan bliver vores arbejde finansieret?

Hvordan bliver vores arbejde finansieret?

Hvert år trykker og uddeler vi flere hundrede millioner bibler og bibelske publikationer. Vi bygger og driver afdelingskontorer og trykkerier i hele verden. Titusinder af menigheder mødes i beskedne men pæne mødelokaler, der kaldes rigssale. Hvem betaler for alt dette?

Vores arbejde bliver udelukkende finansieret ved hjælp af frivillige bidrag. (2 Korinther 9:7) I 1879 stod der i det andet nummer af dette blad: “‘Zion’s Watch Tower’ [som bladet dengang blev kaldt] har, tror vi, JEHOVA som hjælper, og så længe dette er tilfældet, vil det aldrig hverken tigge eller bede mennesker om støtte.” Den holdning har vi stadig.

Vi giver bidrag ved at sende dem direkte til et af vores afdelingskontorer eller ved at lægge dem i en bidragsbøsse i en af vores rigssale. Der bliver ikke optaget kollekt eller taget penge for religiøse ydelser og publikationer, og vi betaler ikke tiende. Vi får ikke betaling for at forkynde, undervise i menigheden eller deltage i arbejdet med at opføre de bygninger vi benytter. Jesus sagde: “I har fået det for intet, I skal give det for intet.” (Mattæus 10:8) De der er på vores afdelingskontorer og vores hovedkontor, inklusive Jehovas Vidners Styrende Råd, er alle med i en religiøs orden hvis medlemmer ikke modtager løn.

“Som det er tilfældet med alle Jehovas Vidners aktiviteter, bliver der ydet økonomisk støtte på frivillig basis. Hver enkelt afgør selv størrelsen og hyppigheden af de religiøse ‘bidrag’ han giver til sit trossamfund.” – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 2011

De indkomne midler bliver også brugt til nødhjælpsarbejde. De første kristne var glade for at deltage i hjælpearbejde til gavn for mennesker i nød. (Romerne 15:26) På lignende måde hjælper vi de nødstedte med at genopbygge deres huse og mødesteder, og vi sørger for mad, tøj og lægebehandling til dem.