Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  August 2015

 HOVEDEMNE | ET LIV EFTER DØDEN – ER DET MULIGT?

Er der håb for de døde?

Er der håb for de døde?

Kan de døde få livet igen?

BIBELENS SVAR: “Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre [Jesu] røst og komme ud.” Johannes 5:28, 29.

Med disse ord forudsagde Jesus den tid under sit riges herredømme hvor menneskehedens grav vil blive tømt. “Jeg blev meget overrasket første gang jeg læste Johannes 5:28, 29,” fortæller Fernando, som er omtalt i den foregående artikel. “Det gav mig et reelt håb, og nu begyndte jeg at se mere optimistisk på fremtiden.”

I fortiden forventede den trofaste mand Job at han efter sin død ville blive oprejst til liv af Gud engang i fremtiden. Job stillede spørgsmålet: “Hvis en våbenfør mand dør, kan han så leve igen?” Derefter svarede han selv tillidsfuldt: “Jeg vil vente alle de dage min tvungne tjeneste [tiden i graven] varer, indtil min afløsning kommer. Du vil kalde, og jeg vil svare dig.” – Job 14:14, 15.

Lazarus’ opstandelse giver os håb for fremtiden

For Lazarus’ søster Marta var opstandelsen fra de døde ikke nogen ny tanke. Efter Lazarus’ død sagde Jesus til hende: “Din broder skal opstå.” Marta svarede: “Jeg ved han skal opstå i opstandelsen på den yderste dag.” Det fik Jesus til at sige følgende til hende: “Jeg er opstandelsen og livet. Den der tror på mig, skal komme til live selv om han dør.” (Johannes 11:23-25) Og derefter oprejste Jesus Lazarus fra de døde! Denne spændende beretning giver os en forsmag på endnu større begivenheder i fremtiden. Forestil dig at sådanne opstandelser vil finde sted over hele jorden.

Vil nogle blive oprejst til liv i himlen?

BIBELENS SVAR: Guds ord viser at Jesu opstandelse adskilte sig fra de otte andre der omtales i Bibelen. Disse otte mennesker fik livet igen her på jorden. Men om Jesu opstandelse siges der: “Han er ved Guds højre hånd, for han tog bort til himmelen.” (1 Peter 3:21, 22) Ville Jesus være den eneste der blev oprejst til liv i himlen? Han havde tidligere sagt til sine apostle: “Når jeg er gået hen og har beredt jer en plads, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I også kan være hvor jeg er.” – Johannes 14:3.

Efter at Jesus var kommet i himlen, traf han forberedelser til at modtage nogle af sine disciple. De der får en opstandelse til liv i himlen, vil til sidst udgøre 144.000. (Åbenbaringen 14:1, 3) Men hvad skal disse disciple af Jesus foretage sig der?

 De får meget travlt! Bibelen siger: “Lykkelig og hellig er enhver som har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen myndighed over, men de skal være Guds og Messias’ præster og skal herske som konger sammen med ham i de tusind år.” (Åbenbaringen 20:6) De der får en himmelsk opstandelse, skal herske over jorden som konger og præster sammen med Kristus.   

Hvem vil få en opstandelse på et senere tidspunkt?

BIBELENS SVAR: Bibelen indeholder denne udtalelse af apostlen Paulus: “Jeg har håb til Gud, et håb som disse også selv nærer, at der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.” Apostelgerninger 24:15.

Guds ord forsikrer os om at milliarder som er døde, vil få livet igen

Hvem vil høre til den gruppe Paulus omtalte som “retfærdige”? Lad os tage et eksempel. Ved afslutningen af sit liv fik den trofaste mand Daniel denne oplysning: “Du skal hvile, men stå op til din lod ved dagenes ende.” (Daniel 12:13) Hvor vil Daniel vågne op efter at have sovet i døden? “De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.” (Salme 37:29) Og Jesus forudsagde: “Lykkelige er de der har et mildt sind, for de vil arve jorden.” (Mattæus 5:5) Daniel og andre trofaste mænd og kvinder vil blive oprejst til liv igen her på jorden, et evigt liv.

Hvem vil være indbefattet i den gruppe som Paulus kaldte “uretfærdige”? Det vil de milliarder af mennesker som har levet deres liv uden nogen sinde at have haft mulighed for at forstå Bibelen og leve i overensstemmelse med dens normer. Efter deres opstandelse vil de få mulighed for at lære Jehova * og Jesus at kende og værdsætte alt det de står for. (Johannes 17:3) Alle der vælger at tjene Gud, vil få udsigt til at leve lige så længe som Jehova lever – til evig tid.

Alle der vælger at tjene Gud, vil have udsigt til at leve et evigt og lykkeligt liv med et fuldkomment helbred

Hvordan vil forholdene på jorden være?

BIBELENS SVAR: Gud “vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere.” (Åbenbaringen 21:4) “De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt.” – Esajas 65:21.

Forestil dig et liv under disse forhold sammen med dine kære som har fået en opstandelse! Men ét spørgsmål står tilbage: Hvordan kan vi være sikre på at opstandelsen vil finde sted?

^ par. 15 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

Lær mere

GODE NYHEDER FRA GUD!

Hvad er Guds hensigt med jorden?

Bibelen forklarer hvorfor Gud skabte jorden, hvornår lidelserne vil ophøre, og hvad fremtiden bringer for jorden og dem der bor på den.

VÅGN OP!

Livet i et genoprettet paradis

Hvordan vil Paradiset blive genoprettet på jorden og hvordan vil livet være?