Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  August 2015

 HOVEDEMNE | ET LIV EFTER DØDEN – ER DET MULIGT?

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden?

“Jeg havde den opfattelse at der var tre steder man kunne komme hen når man døde: himlen, helvede eller skærsilden. Jeg vidste at jeg ikke var god nok til at komme i himlen eller slem nok til at komme i helvede. Hvad skærsilden var, havde jeg ingen klar forestilling om. Men jeg havde aldrig set noget om dette i Bibelen. Det var bare det jeg havde hørt folk sige.” – Lionel.

“Jeg havde lært at alle mennesker kommer i himlen når de dør, men jeg var ikke overbevist. Jeg troede at døden var afslutningen på alt – at der ikke var nogen fremtid for de døde.” – Fernando.

Har du tænkt over følgende: ‘Hvad sker der egentlig med os når vi dør? Lider vores kære som er døde, et eller andet sted? Får vi dem nogen sinde at se igen? Hvordan kan vi få vished om det?’ Læg mærke til hvad Bibelen rent faktisk lærer. Lad os først undersøge hvad det ifølge Bibelen vil sige at være død. Derefter vil vi se på det håb Guds ord, Bibelen, fremholder.

 Hvilken tilstand befinder de døde sig i?

BIBELENS SVAR: “De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting, og til dem er der ikke længere nogen løn, for mindet om dem er glemt. Alt hvad din hånd finder at gøre, gør det med den kraft du har, for der er hverken virksomhed eller planlægning eller kundskab eller visdom i Sheol [eller ‘graven’] hvor du går hen.” *Prædikeren 9:5, 10.

Sheol, som enkelt sagt er hele menneskehedens grav, er et symbolsk sted eller en symbolsk tilstand, hvor man ikke har nogen bevidsthed og al aktivitet er ophørt. Hvilket syn havde den trofaste mand Job på denne symbolske grav? Han havde i løbet af en enkelt dag mistet alle sine børn og alt hvad han ejede, og bagefter fik han smertefulde bylder over hele kroppen. Han tryglede Gud: “Gid du ville gemme mig i Sheol, skjule mig indtil din vrede har lagt sig.” (Job 1:13-19; 2:7; 14:13) Job opfattede altså ikke graven som et brændende helvede, et sted hvor han ville blive udsat for endnu større lidelser. Han var tværtimod overbevist om at det var et sted hvor han kunne opnå lindring.

Vi kan også lære noget om de dødes tilstand på en anden måde. Vi kan undersøge de bibelske beretninger om otte mennesker der blev oprejst fra de døde. – Se rammen “ Otte opstandelser omtalt i Bibelen”.

Ingen af de otte talte om at de havde været et sted med lyksalighed eller et sted med pine. Hvis de der havde fået en opstandelse, havde været et sådant sted efter deres død, mon så ikke de ville have fortalt om det? Og ville det ikke have været med i den bibelske beretning så alle kunne få det at vide? Men Bibelen indeholder ingen beretninger af den art. Disse otte personer havde tydeligvis intet at sige om dette. Hvorfor ikke? Fordi de havde været uden bevidsthed, som i en dyb søvn. Faktisk bruger Bibelen en gang imellem søvn for at illustrere hvad døden er. Om de trofaste mænd David og Stefanus siges der for eksempel at de ‘sov ind i døden’. – Apostelgerninger 7:60; 13:36.

Men hvilket håb er der så for de døde? Kan de vågne op af denne søvn?

^ par. 7 I Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter har man for at forebygge misforståelser valgt at benytte det hebraiske ord “sheol” og det græske ord “hades” frem for at bruge ordet “dødsriget”, som den danske autoriserede oversættelse gengiver disse to ord med. Nogle bibeloversættelser bruger ordet “helvede”, men forestillingen om et brændende pinested hvor de døde befinder sig, er ikke bibelsk.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Oprejste Jesus virkelig nogen fra de døde?

Hvad viser det at Jesus oprejste nogen fra de døde, om hans løfter for fremtiden?