Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Juli 2015

 HOVEDEMNE | HVORDAN MAN TACKLER BEKYMRINGER

Bekymring på grund af farer

Bekymring på grund af farer

“Når jeg hører sirenen, begynder mit hjerte at hamre, og jeg løber hen til et beskyttelsesrum,” siger Alona. “Men selv dér er jeg bange. Det er værst når jeg er udendørs og ikke har noget sted hvor jeg kan gå i dækning. Engang mens jeg bare gik på gaden, begyndte jeg at græde og kunne ikke få vejret. Det varede flere timer før jeg faldt til ro. Og så lød sirenen igen.”

Alona

Krig er blot en af de mange faktorer der kan udsætte os for farer. For eksempel kan det at du opdager at du selv eller en af dine nærmeste lider af en livstruende sygdom, føles som at blive ramt af en bombe. For andre kan frygt for fremtiden give anledning til ængstelse. De tænker bekymret: ‘Vil vores børn, eller børnebørn, komme til at leve i en verden med krig, kriminalitet, forurening, klimaforandringer og epidemier?’ Hvordan kan vi tackle den slags bekymringer?

I erkendelse af at der sker forfærdelige ting, siger Bibelen: “Den kloge ser ulykken og skjuler sig.” (Ordsprogene 27:12) Og svarende til at vi forsøger at bevare et godt fysisk helbred, kan vi tage skridt til at beskytte os selv psykisk og følelsesmæssigt. Voldspræget underholdning, ja, selv nyhedsudsendelser spækket med rædselsvækkende billeder kan bidrage til vores egen og vores børns bekymring.  Det at vi bevidst undgår unødigt at se på den slags, er ikke det samme som at stikke hovedet i busken. Gud har ikke skabt vores sind med tanke på at vi skal fokusere på det onde. Nej, vi skal i stedet fylde det med “alt hvad der er sandt, ... retfærdigt, ... rent, ... værd at holde af”. Hvis vi gør det, vil “fredens Gud” give os fred i sind og hjerte. – Filipperne 4:8, 9.

VIGTIGHEDEN AF BØN

Oprigtig tro hjælper os til at tackle bekymringer. Bibelen tilskynder os til at være “årvågne med hensyn til at bede”. (1 Peter 4:7) Vi kan bede Gud om hjælp og om at han vil give os visdom og mod til at få det bedste ud af den situation vi befinder os i, overbeviste om at “han hører os hvad vi end beder om”. – 1 Johannes 5:15.

Med sin mand, Avi

Bibelen fortæller at det er Satan, ikke Gud, der er “denne verdens hersker”, og at “hele verden ligger i den ondes magt”. (Johannes 12:31; 1 Johannes 5:19) Jesus brugte altså ikke blot billedtale da han lærte os at bede: “Befri os fra den onde.” (Mattæus 6:13) “Hver gang sirenen lyder, beder jeg Jehova hjælpe mig med at styre mine følelser,” siger Alona. “Min kære mand ringer også til mig og beder sammen med mig. Bøn hjælper mig virkelig.” Som Bibelen siger: “Jehova er nær hos alle der kalder på ham, hos alle som kalder på ham i sandhed.” – Salme 145:18.

VORES HÅB FOR FREMTIDEN

I sin bjergprædiken lærte Jesus sine disciple at bede: “Lad dit rige komme.” (Mattæus 6:10) Guds rige vil for evigt fjerne al skadelig bekymring. Gennem Jesus, der kaldes “Fredsfyrste“, vil Gud ‘standse krige indtil jordens ende’. (Esajas 9:6; Salme 46:9) “Han [Gud] vil fælde dom mellem mange folkeslag ... Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig. ... Ingen får dem til at skælve.” (Mika 4:3, 4) Lykkelige familier “skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt”. (Esajas 65:21) “Og ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg.’” – Esajas 33:24.

Uanset hvor mange forholdsregler vi træffer, er vi alle underlagt “tid og tilfælde”, og vi kan ikke altid undgå at opholde os det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. (Prædikeren 9:11) Krige, vold og sygdom slår stadig gode mennesker ihjel, sådan som det har været tilfældet i århundreder. Hvilket håb er der for disse uskyldige ofre?

Utallige millioner, kun Gud kender tallet, vil få livet igen. I øjeblikket sover de. De befinder sig trygt i Guds erindring indtil den dag hvor “alle de der er i mindegravene skal ... komme ud”. (Johannes 5:28, 29) I forbindelse med opstandelsen giver Bibelen os denne forsikring: “Dette håb har vi som et sjælens anker, både sikkert og fast.” (Hebræerne 6:19) Og det “har [Gud] givet alle en garanti for, idet han har oprejst [Jesus] fra de døde”. – Apostelgerninger 17:31.

På nuværende tidspunkt kommer selv de der bestræber sig for at behage Gud, ud for bekymringer. Ved at tage nogle praktiske forholdsregler, komme nær til Gud gennem bøn og opbygge en stærk tro på Bibelens fremtidshåb har Paul, Janet og Alona formået at tackle bekymringer på en god måde. “Måtte Gud der giver håb”, ligesom han gjorde i deres tilfælde, “fylde jer med al glæde og fred ved at I har tro”. – Romerne 15:13.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Den virkelige bagmand bag krige og lidelser

Hvordan forbinder Bibelen en krig i himlen med verdenskrig og trængsler på jorden?

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Fred på jorden – hvordan?

Find ud af hvordan Gud lover at indføre verdensfred ved hjælp af sit rige.