Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Juli 2015

Kan vi virkelig behage Gud?

Kan vi virkelig behage Gud?

Har du nogen sinde læst om bibelske personer der er omtalt i rosende vendinger, og sagt til dig selv: ‘Jeg kan aldrig blive som dem!’ Du tænker måske: ‘Jeg er hverken uangribelig eller retskaffen, og jeg gør bestemt ikke altid det der er rigtigt.’

Job var en “uangribelig og retskaffen” mand. – Job 1:1

Patriarken Job beskrives som “uangribelig og retskaffen”. (Job 1:1) Lot kaldes en ‘retfærdig mand’. (2 Peter 2:8) Og om David siges det at han gjorde “hvad der var ret” i Guds øjne. (1 Kongebog 14:8) Men lad os kigge lidt nærmere på disse tre mænd der er omtalt i Bibelen. Vi vil se at (1) de begik fejl, (2) vi kan lære meget af deres eksempel, og (3) ufuldkomne mennesker kan behage Gud.

DE BEGIK FEJL

“[Gud] udfriede den retfærdige Lot, som var stærkt plaget af lovbrydernes skamløse adfærd.” – 2 Peter 2:7

Job blev udsat for en lang række personlige trængsler som virkede uretfærdige. Han kom til den forkerte konklusion at Gud var ligeglad med om han bevarede sin tro på ham eller ej. (Job 9:20-22) Job var så overbevist om sin egen retfærdighed at det for andre lød som om han anså sig selv for at være mere retfærdig end Gud. – Job 32:1, 2; 35:1, 2.

Lot tøvede med at træffe en afgørelse som burde have været let og ukompliceret at træffe. Han var dybt bekymret over det groft umoralske  miljø i Sodoma og Gomorra, og hans ‘retfærdige sjæl pintes’ på grund af indbyggernes adfærd. (2 Peter 2:8) Gud bekendtgjorde at han ville ødelægge disse fordærvede byer, og han gav Lot mulighed for at komme i sikkerhed sammen med sin familie. Du forestiller dig sikkert at den bekymrede Lot ville være den første til at flygte. Men på dette kritiske tidspunkt tøvede han. De engle som var udsendt for at redde ham og hans familie, måtte gribe dem ved hånden og føre dem i sikkerhed uden for byen. – 1 Mosebog 19:15, 16.

David “vandrede efter [Gud] af hele sit hjerte ved kun at gøre hvad der var ret i [Guds] øjne”. – 1 Kongebog 14:8

David viste ved en lejlighed mangel på selvbeherskelse og begik ægteskabsbrud med en anden mands kone. Og i et forsøg på at dække over det tog David det chokerende skridt at få hendes mand slået ihjel. (Anden Samuelsbog, kapitel 11) Bibelen siger at det David gjorde, “var ondt i Jehovas øjne”. – 2 Samuel 11:27.

Både Job, Lot og David begik fejl, og nogle af fejlene var meget alvorlige. Men som vi skal se, havde de et helhjertet ønske om at være lydige over for Gud. De var villige til at vise at de var kede af det, og at ændre indstilling på de områder hvor det var nødvendigt. Derfor betragtede Gud dem med velvilje, og generelt omtaler Bibelen dem som trofaste mænd.

HVAD KAN VI LÆRE?

Da vi er ufuldkomne, kan vi ikke undgå at begå fejl. (Romerne 3:23) Men når det sker, må vi vise at vi er kede af det, og så gøre hvad vi kan for at råde bod på det der er sket.

Hvordan forsøgte Job, Lot og David at rette op på det de havde gjort? Inderst inde var Job en uangribelig mand. Efter at Gud havde ræsonneret  med ham, ændrede Job sin forkerte indstilling og tog sine ord i sig igen. (Job 42:6) Lots syn på folks umoralske adfærd i Sodoma og Gomorra var helt i overensstemmelse med Guds normer. Det der var problemet, var hans manglende fornemmelse af at situationen krævede øjeblikkelig handling. Til sidst flygtede han fra de fordømte byer og undgik at blive ramt af Guds dom. I lydighed mod Gud så han sig ikke engang tilbage for at få et glimt af det han havde forladt. Selvom David begik en alvorlig synd ved at overtræde Guds lov, afslørede han hvad der virkelig boede i hans hjerte, ved oprigtigt at angre og bede Gud vise ham barmhjertighed. – Salme 51.

Guds positive syn på disse mænd stemmer overens med hans rimelige forventninger til ufuldkomne mennesker. Gud “ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv”. (Salme 103:14) Men hvis Gud ved at vi ikke kan undgå at begå fejl, hvad forventer han så af os?

Gud “ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv”. – Salme 103:14

HVORDAN KAN UFULDKOMNE MENNESKER BEHAGE GUD?

Nøglen til at finde ud af hvordan vi kan behage Gud, får vi gennem Davids råd til sin søn Salomon: “Du, min søn Salomon, kend din faders Gud og tjen ham af et helt hjerte.” (1 Krønikebog 28:9) Hvad er et helt hjerte? Det er et hjerte som elsker Gud og er besluttet på at følge hans vilje og krav. Det er ikke et fuldkomment hjerte, men det er et hjerte der længes efter at tjene Gud lydigt og er villigt til at lade sig korrigere. Kærlighed til Gud og ønsket om at være lydig var årsagen til at Gud betragtede Job som “uangribelig”, Lot som ‘retfærdig’ og David som en der ‘kun gjorde hvad der var ret’ i Guds øjne. Selvom de begik fejl, var det muligt for dem at behage Gud.

Et helt hjerte er indstillet på at følge Guds vilje og motiveret af et stærkt ønske om at adlyde ham

Så hvis vi får negative tanker som vi helst ville have været fri for, siger noget vi senere fortryder, eller gør noget som vi bagefter indser var forkert, kan vi hente styrke i de eksempler der er omtalt ovenfor. Gud ved at vi ikke kan handle fuldkomment på nuværende tidspunkt. Han forventer imidlertid at vi elsker ham og bestræber os for at være lydige mod ham. Hvis vi er helhjertede i den forstand, kan vi være forvissede om at vi også kan behage Gud.