Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Juni 2015

Hvem er antikrist?

Hvem er antikrist?

En gyserfilm, der blev udgivet for få år siden, har titlen Antichrist.

Et kendt rockband har udgivet et album der hedder Antichrist Superstar.

Friedrich Nietzsche, en filosof fra det 19. århundrede, udgav værket Antikrist.

Konger og kejsere i middelalderen kaldte ofte deres modstandere for antikrister.

Den tyske reformator Martin Luther omtalte de katolske paver som antikrister.

EFTERSOM betegnelsen “antikrist” i lang tid er blevet brugt om alt lige fra fyrster til film, er det kun naturligt at stille spørgsmålet: Hvem er antikrist? Har udtrykket nogen betydning for os i dag? Det mest logiske sted at begynde når vi vil identificere antikrist, må være i Bibelen, hvor udtrykket forekommer fem gange.

ANTIKRIST AFSLØRET

Den eneste bibelskribent der brugte ordet “antikrist”, er apostlen Johannes. Hvordan beskrev han antikrist? Læg mærke til følgende ord i hans første brev: “Børn, det er den sidste time, og som I har hørt at antikrist kommer, således er der allerede nu kommet mange antikrister; deraf erkender vi at det er den sidste time. De udgik fra os, men de var ikke af vor slags ... Hvem er løgneren om det ikke er den der fornægter og siger at Jesus ikke er Messias? Denne er antikrist, den der fornægter Faderen og Sønnen.” – 1 Johannes 2:18, 19, 22.

Apostlen Johannes forstod at antikrist er alle som med vilje spreder løgne om Jesus Kristus og hans lære

Hvad kan vi udlede af disse ord? Johannes brugte formuleringen “mange antikrister” og antydede dermed at antikrist ikke er en enkelt person, men udgøres af en gruppe. De mennesker eller organisationer der udgør antikrist, udbreder løgne, benægter at Jesus er Kristus, eller Messias, og prøver at give et forvansket billede af forholdet mellem Gud og hans søn, Jesus Kristus. De der udgør antikrist, hævder at være Kristus eller dem der repræsenterer ham, men eftersom “de udgik fra os”, har de vendt sig bort fra Bibelens sande lære. Desuden eksisterede denne gruppe allerede da Johannes skrev sit brev, i “den sidste time”, sandsynligvis afslutningen på aposteltiden.

Hvad mere skrev Johannes om antikrist? Om falske profeter sagde han advarende: “Enhver inspireret udtalelse der bekender Jesus Kristus som kommet i kødet, er af Gud, men enhver inspireret udtalelse som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og dette er antikrists inspirerede udtalelse som I har hørt skal komme, og allerede nu er den i verden.” (1 Johannes 4:2, 3) Johannes skrev senere, i sit andet brev: “Mange bedragere er nemlig gået ud i verden, de der ikke bekender Jesus Kristus som kommet i kødet. Dette er bedrageren og antikrist.” (2 Johannes 7) Det er tydeligt at Johannes forstod at antikrist er alle som med vilje spreder løgne om Jesus Kristus og hans lære.

“FALSKE PROFETER” OG “LOVLØSHEDENS MENNESKE”

Jesus advarede om at falske profeter ville komme som ‘glubske ulve forklædt som får’

Længe før Johannes skrev om de religiøse bedragere, gav Jesus sine disciple dette råd: “Vær  på vagt over for de falske profeter der kommer til jer forklædt som får, men som inderst inde er glubske ulve.” (Mattæus 7:15) Og apostlen Paulus advarede de kristne i Thessalonika: “Lad ingen forføre jer på nogen måde, for først [inden Jehovas dag] må jo frafaldet komme og lovløshedens menneske, undergangens søn, åbenbares.” – 2 Thessaloniker 2:3.

Allerede i det første århundrede var der altså falske profeter og frafaldne kristne som forsøgte at svække menigheden. Alle som udbredte løgne og vildledende oplysninger om Jesus og hans lære, var omfattet af Johannes’ udtryk “antikrist”. Jehovas syn på dem blev afsløret da Paulus beskrev dem som “undergangens søn”.

VÆR PÅ VAGT OVER FOR ANTIKRIST I DAG

Hvad med i dag? De mennesker og organisationer der udgør antikrist, er stadig modstandere af Kristus og hans lære. De spreder med fuldt overlæg løgne og vildledende oplysninger i den hensigt at skabe forvirring om Farens, Jehova Guds, og hans søns, Jesu Kristi, identitet. Vi har gode grunde til at være på vagt over for den slags religiøse løgne. Lad os se på to eksempler.

I århundreder har kirkerne udbredt treenighedsdogmet; de hævder at Faren og Sønnen er en del af den samme guddom. På den måde har antikrist tilsløret sandheden om Jehovas og Jesu Kristi sande identitet. Ved at gøre det er oprigtige mennesker blevet forhindret i at følge Bibelens tilskyndelse til at efterligne Jesus Kristus og komme nær til Gud. – 1 Korinther 11:1; Jakob 4:8.

Kirkerne øger forvirringen ved at støtte brugen af bibeloversættelser der udelader Guds navn, Jehova. Det gør de til trods for at navnet Jehova forekommer omkring 7.000 gange i Bibelens grundtekst. Det har medført at den sande Guds identitet er blevet et endnu større mysterium.

Mange oprigtige mennesker har dog lært Guds navn, Jehova, at kende, og det har hjulpet dem til at komme nærmere til ham. Det gælder for eksempel en mand ved navn Richard. Om en samtale med to Jehovas Vidner siger han: “De viste mig ud fra Bibelen at den sande Guds navn er Jehova. Det gjorde et dybt indtryk på mig at Gud har et navn. Det havde jeg aldrig hørt om før.” Fra da af gjorde Richard forandringer i sit liv for at kunne følge Bibelens normer og glæde Jehova. “At lære navnet på Gud at kende har hjulpet mig til at få et nært forhold til ham,” siger han.

I århundreder har antikrist holdt millioner i åndeligt mørke. Men ved at studere Guds ord, Bibelen, kan vi identificere antikrist, og vi kan blive frigjort fra antikrists religiøse løgne og bedrag. – Johannes 17:17.

Lær mere

BØGER & BROCHURER

Hvem styrer egentlig verden?

Bibelens svar vil nok overraske dig. Find ud af hvorfor det har betydning og hvad det vil betyde for fremtiden.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Findes treenighedslæren i Bibelen?

Mange trossamfund tror at Gud er en del af en treenighed. Er det hvad Bibelen lærer?

GODE NYHEDER FRA GUD!

Har Gud et navn?

Gud har mange titler, deriblandt den Almægtige, Skaber og Herre. Men Guds personlige navn forekommer mere end 7.000 gange i Bibelen.