Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE

Er verdens ende nær?

Er verdens ende nær?

Vil Gud tillade at menneskene fortsat hersker over hinanden og ødelægger deres egne fremtidsudsigter? Nej. Som vi har set, vil han skride til handling og sætte en stopper for århundreders lidelse og undertrykkelse. Menneskenes og jordens Skaber ønsker at du skal vide at hans tid til at gribe ind er nært forestående. Hvordan giver han os denne livsvigtige oplysning?

Tænk over følgende illustration: Inden du skal køre et sted hen, gør du måske brug af internettet, vejkort eller andre anvisninger. Efterhånden som du ser skilte og særlige kendetegn som passer til de anvisninger du har fået, bliver du mere og mere sikker på at du nærmer dig bestemmelsesstedet. På lignende måde har Gud givet os sit ord, som har beskrevet nogle markante globale tendenser og forhold på endens tid. Efterhånden som disse særlige kendetegn bliver mere og mere tydelige, føler vi os overbeviste om at vi lever på den tid der går forud for enden.

Bibelen forudsagde at der ville komme en helt særlig tidsperiode i verdenshistorien som skulle kulminere i enden. I den tidsperiode ville man blive vidne til begivenheder og forhold uden sidestykke i menneskehedens historie. Lad os se nærmere på nogle af de kendetegn der nævnes i Guds ord.

1. GLOBALE OMVÆLTNINGER En profeti i Mattæusevangeliet, kapitel 24, nævner nogle begivenheder på jorden der ville udgøre et sammensat tegn. Dette tegn ville markere “afslutningen på tingenes ordning” og gå forud for “enden”. (Vers 3, 14) For eksempel ville der være store krige, fødevaremangel, jordskælv det ene sted efter det andet, stigende kriminalitet, mangel på kærlighed og religiøse ledere der underfundigt forsøgte at vildlede folk. (Vers 6-26) Sandt nok har der i en vis udstrækning været sådanne forhold op gennem århundrederne. Men efterhånden som enden nærmede sig, ville de alle finde sted i den samme problemfyldte tidsperiode. De ville også være ledsaget af de næste tre advarselssignaler.

2. MENNESKERS INDSTILLING OG OPFØRSEL Bibelen siger at “de sidste dage” – den tidsperiode der går forud for enden – ville være kendetegnet af en forværring af folks indstilling og opførsel. Vi læser: “Menneskene vil være egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, gudsbespottere, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagvaskere, uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode, forrædere, egenrådige, opblæste, venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud.” (2 Timoteus 3:1-4) Manglende respekt for andre er ganske vist ikke noget nyt, men det ville være så ekstremt i “de sidste dage” at disse med rette ville kunne beskrives som “kritiske tider som er vanskelige at klare”. Har du lagt mærke til denne meget negative holdningsændring?

3. JORDEN ØDELÆGGES Bibelen siger at Gud vil “ødelægge dem der ødelægger jorden”. (Åbenbaringen 11:18) På hvilke måder ville mennesker ødelægge jorden? Den tid Noa levede på, blev beskrevet således: “Jorden blev efterhånden ødelagt for den sande Guds ansigt, og jorden blev fyldt med vold. Da så Gud på jorden, og se! den var ødelagt.” Gud sagde derfor om dette fordærvede menneskesamfund: “Jeg ødelægger dem.” (1 Mosebog 6:11-13) Har du lagt mærke til den voksende mængde af vidnesbyrd om at jorden er ved at blive fyldt med vold? Mennesker er desuden nået til et skelsættende punkt i historien: De er faktisk i stand til at ødelægge jorden ved at udslette alt menneskeliv på den. De har våbnene  til det. Jorden er også ved at blive ødelagt på en anden måde. De kredsløb der er nødvendige for livet på jorden – luften vi indånder, havene og de økosystemer som dyr og planter indgår i – bliver mere og mere ødelagte på grund af menneskers inkompetente forvaltning.

Havde menneskene kapacitet til at udslette sig selv fuldstændigt for bare hundrede år siden? Nej. Men det har de nu, hvilket ses af at de opbygger arsenaler af avancerede våben og ødelægger miljøet. Det lader til at den hurtige teknologiske udvikling har overhalet menneskenes evne til at forstå eller forudse konsekvenserne. Men jordens fremtid bliver ikke afgjort af menneskene. Inden alt liv på denne klode når at blive tilintetgjort, vil Gud gribe ind og udslette dem der ødelægger jorden. Det har han lovet!

4. ET GLOBALT FORKYNDELSESARBEJDE En anden del af det forudsagte tegn på enden var at der skulle foregå et arbejde som ville være uden fortilfælde: “Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.” (Mattæus 24:14) Denne forkyndelseskampagne ville adskille sig væsentligt fra det meste af det missionsarbejde der er blevet udført op gennem historien. I de sidste dage ville der blive forkyndt et specifikt budskab, nemlig den “gode nyhed om riget”. Kender du en religiøs gruppe som lægger vægt på lige præcis dette budskab? Og selv hvis der er nogle der synes at forkynde et sådant budskab, er de så bare en lokal gruppe, eller har de udbredt denne gode nyhed til “hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne”?

Guds rige forkyndes i hele verden på hundredvis af sprog

Hjemmesiden www.jw.org fokuserer på den “gode nyhed om riget”. Denne hjemmeside indeholder litteratur der forklarer budskabet på over 700 sprog. Kender du andre der har taget initiativ til at forkynde den gode nyhed om Riget i så globalt et omfang? Længe inden internettet var tilgængeligt, var Jehovas Vidner kendt for at forkynde budskabet vidt og bredt. Siden 1939 har der på forsiden af bladet Vagttårnet stået “Forkynder af Jehovas rige”. En bog om religion oplyser at Jehovas Vidners forkyndelse “nærmest har været uden lige i styrke og omfang”. Denne forkyndelse lægger vægt på den gode nyhed om at Guds rige meget snart vil sørge for at ‘enden kommer’.

ET AFGØRENDE TIDSPUNKT I HISTORIEN

Har du lagt mærke til at alle fire bibelske advarselssignaler der er omtalt i denne artikel, har vist sig i din levetid? Dette blad har i over hundrede år givet sine læsere oplysninger om  verdensbegivenhederne for at hjælpe dem til selv at kunne se at vi nærmer os enden. Nogle er ganske vist skeptiske; de hævder at fakta og statistikker kan manipuleres og tolkes som man vil. De påstår også at det er fordi det er blevet lettere at kommunikere på globalt plan, at det virker som om verdensforholdene er blevet værre. Ikke desto mindre er der mange vidnesbyrd om at vi befinder os meget tæt på afslutningen på en særlig periode i historien.

Nogle eksperter mener at der snart vil ske store omvæltninger på jorden. For eksempel advarede komitéen bag Bulletin of the Atomic Scientists i 2014 FN’s Sikkerhedsråd om nogle store trusler mod menneskehedens fortsatte eksistens og sagde: “En omhyggelig analyse af disse trusler har fået os til at konkludere at risikoen for en civilisationstruende teknologisk katastrofe stadig er høj.” Mange føler sig mere og mere overbeviste om at vi har nået et afgørende punkt i verdenshistorien. Udgiverne af dette blad og mange af dets læsere er ikke i tvivl om at den særlige tid vi lever på, virkelig er de sidste dage, og at enden er nær. Men frem for at frygte for fremtiden kan du gå den trygt i møde. Du har nemlig mulighed for at overleve verdens ende!