Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Vidste du det?

Vidste du det?

Bekræfter arkæologien Bibelens beretning?

Assyrerkongen Sargon II, omtalt i Esajas 20:1

Ifølge en artikel i tidsskriftet Biblical Archaeology Review er eksistensen af “mindst 50” personer omtalt i De Hebraiske Skrifter nu blevet bekræftet af arkæologiske fund. Blandt disse er 14 konger af Juda og Israel, deriblandt velkendte skikkelser som David og Ezekias og mindre velkendte som Menahem og Peka. Listen omfatter også 5 faraoner og 19 konger af Assyrien, Babylonien, Moab, Persien og Syrien. Men det er ikke kun monarker der omtales både i Bibelen og i tekster fra arkæologiske fund. Det gælder også mindre fremtrædende personer som ypperstepræster, en skriftlærd og andre myndighedspersoner.

Artiklen siger at der er “stor enighed blandt forskerne” om at alle disse personer er blevet korrekt identificeret. De Kristne Græske Skrifter henviser naturligvis til mange andre historiske personer, og der findes også arkæologiske vidnesbyrd om flere af dem – det gælder for eksempel Herodes, Pontius Pilatus, Tiberius, Kajfas og Sergius Paulus.

Hvornår forsvandt løven fra de bibelske lande?

En glaseret teglstensfrise fra det gamle Babylon

Der findes ingen vilde løver i det hellige land i dag, men den omstændighed at løven omtales omkring 150 gange i Bibelen, viser at det var et dyr som dens skribenter var godt kendt med. De fleste af stederne bliver løven brugt symbolsk, men i nogle beretninger er der tale om bogstavelige løver. Det fortælles at både Samson, David og Benaja dræbte løver. (Dommerne 14:5, 6; 1 Samuel 17:34, 35; 2 Samuel 23:20) Andre bibelske personer blev dræbt af løver. – 1 Kongebog 13:24; 2 Kongebog 17:25.

I oldtiden fandtes den asiatiske løve (Panthera leo persica) i et område der strakte sig fra Grækenland over Lilleasien, Palæstina, Syrien, Mesopotamien og helt til det nordvestlige Indien. Løven som var frygtet og omfattet af stor respekt, blev ofte afbildet i det nære Østens oldtidskunst. Imponerende afbildninger af løver blev brugt som udsmykning på en glaseret teglstensfrise langs Processionsgaden i Babylon.

Man har beretninger om korsriddere som jagede løver i Palæstina i slutningen af det 12. århundrede e.v.t. Løven blev tilsyneladende udryddet i dette område kort efter begyndelsen af det 14. århundrede. Der er imidlertid beretninger som viser at der stadig fandtes løver i Mesopotamien og Syrien indtil det 19. århundrede og i Iran og Irak helt op til den første del af det 20. århundrede.