Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Februar 2015

 HOVEDEMNE | HVORDAN MAN FINDER GLÆDE VED SIT ARBEJDE

Hvordan man finder glæde ved hårdt arbejde

Hvordan man finder glæde ved hårdt arbejde

“Hvert menneske bør spise og drikke og nyde godt af al sin møje. Det er Guds gave.” (Prædikeren 3:13) Hvis Gud ønsker at vi skal finde glæde ved hårdt arbejde, er det så ikke logisk at forvente at han viser os hvordan vi finder en sådan glæde? (Esajas 48:17) Det gør han heldigvis også – gennem sit ord, Bibelen. Læg mærke til de følgende bibelske råd om hvordan du kan finde tilfredshed i dit arbejde.

OPDYRK ET POSITIVT SYN PÅ ARBEJDE

Uanset om ens arbejde overvejende er af mental eller fysisk art, eller både-og, må man erkende at ‘der er fordel ved al slags slid’. (Ordsprogene 14:23) Hvilken fordel? Blandt andet hjælper hårdt arbejde os til at dække vores materielle behov. Det er sandt at Gud har lovet at sørge for dem der oprigtigt tilbeder ham. (Mattæus 6:31, 32) Men han forventer også at vi gør vores del ved flittigt og på ærlig vis at tjene til livets ophold. – 2 Thessaloniker 3:10.

Vi kan altså betragte vores arbejde som et middel til at nå et mål. Ved at arbejde kan vi leve op til vores ansvar på en ordentlig måde. “At kunne forsørge sig selv kræver en indsats,” siger Joshua, der er 25 år. “Hvis du er i stand til at betale for det du har brug for, så tjener dit arbejde sit formål.”

Desuden giver hårdt arbejde selvrespekt. Hårdt arbejde er jo – når alt kommer til alt – hårdt. Når vi tvinger os selv til at fortsætte arbejdet – selvom det virker kedeligt eller svært – har vi den tilfredsstillelse at vide at vi har holdt fast ved gode normer. Vi har overvundet tilbøjeligheden til at vælge den lette udvej. (Ordsprogene 26:14) På den måde giver arbejde os en dyb følelse af tilfredshed. “Jeg elsker den gode fornemmelse man har efter en lang dags arbejde,” siger Aaron, der er citeret i den foregående artikel. “Det kan godt være at jeg er udmattet – og måske er der ikke andre der har lagt mærke til  det arbejde jeg har lavet – men jeg ved at jeg har udrettet noget.”

GÅ OP I DIT ARBEJDE

Bibelen taler rosende om en mand der er “dygtig til sit arbejde”, og en kvinde der glæder sig over at arbejde med sine hænder. (Ordsprogene 22:29; 31:13) Selvfølgelig bliver man ikke automatisk dygtig til noget. Og det er kun få der kan lide at gøre noget de ikke er gode til. Måske er det grunden til at mange ikke er glade for deres arbejde; de har simpelt hen ikke anstrengt sig nok for at blive gode til det.

I realiteten kan man lære at finde glæde ved enhver form for arbejde hvis man går til opgaven med den rigtige indstilling – altså koncentrerer sig om at lære at udføre arbejdet på en god måde. “Når du har gjort dit bedste og ser resultatet, er det meget tilfredsstillende,” siger 24-årige William. “Du får aldrig den fornemmelse hvis du sjusker eller kun gør mindst muligt.”

TÆNK PÅ HVORDAN DIT ARBEJDE GAVNER ANDRE

Undgå den fælde der ligger i kun at tænke på hvor meget du tjener. Spørg i stedet dig selv: ‘Hvorfor er dette job nødvendigt? Hvad ville der ske hvis det ikke blev udført – eller ikke blev udført ordentligt? Hvordan gavner mit arbejde andre?’

Især det sidste spørgsmål er vigtigt at tænke over, for ens arbejde er mest tilfredsstillende når man kan se hvordan det er til gavn for andre. Jesus sagde: “Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.” (Apostelgerninger 20:35) Ud over dem der direkte får gavn af vores arbejde – såsom kunder og arbejdsgivere – er der også andre der nyder godt af vores hårde slid; deriblandt vores familie og dem der er i nød.

Vores familie. Når et familieoverhoved arbejder hårdt for at forsørge sin familie, hjælper han den på mindst to måder. For det første sørger han for at den har det nødvendige rent materielt – mad, tøj og husly. På den måde lever han op til det ansvar han har fået betroet af Gud, at ‘sørge for sine egne’. (1 Timoteus 5:8) For det andet kan en flittig forsørger ved sit eksempel lære andre hvor vigtigt det er at arbejde hårdt. “Min far er et fint eksempel på en der har en god arbejdsmoral,” siger Shane, der er citeret i den forrige artikel. “Han er en ærlig mand der har arbejdet hårdt hele sit liv, det meste af tiden som tømrer. Af ham har jeg lært hvor værdifuldt det er at arbejde med sine hænder og fremstille noget som andre kan bruge.”

Dem der er i nød. Apostlen Paulus råder kristne til at “slide i det ... så [de] har noget at dele ud af til den som er i nød”. (Efeserne 4:28) Ja, når vi arbejder hårdt for at forsørge os selv og vores familie, bliver vi måske også i stand til at hjælpe dem der er dårligere stillet. (Ordsprogene 3:27) Hårdt arbejde kan altså give os mulighed for at opleve den store glæde der er ved at give.

 GÅ DEN EKSTRA MIL

I sin berømte bjergprædiken sagde Jesus: “Hvis en myndighedsperson pålægger dig som tvungen tjeneste at gå en mil, så gå to mil med ham.” (Mattæus 5:41) Hvordan kan du bruge princippet bag disse ord i forbindelse med dit arbejde? I stedet for kun at gøre mindst muligt, så vær opmærksom på hvordan du kan gøre mere end der kræves. Sæt dig nogle mål; prøv at udfordre dig selv til at klare arbejdet bedre eller hurtigere end det forventes. Sæt en ære i at udføre selv de mindste detaljer på en god måde.

Når du går den ekstra mil, er der større sandsynlighed for at du vil finde glæde ved dit arbejde. Hvorfor? Fordi det så er dig der bestemmer. Du giver mere fordi du gerne vil, ikke fordi nogen har tvunget dig til det. (Filemon 14) I den forbindelse er det godt at tænke på princippet i Ordsprogene 12:24: “Det er de flittiges hånd der skal herske, men den ugidelige vil blive sat til tvangsarbejde.” Der er ganske vist ikke mange af os der vil blive sat til bogstaveligt tvangsarbejde. Men den der kun gør mindst muligt, vil måske føle sig som en slave, en der altid er underlagt de krav andre stiller. Den der går den ekstra mil – og gør noget mere fordi han vælger at gøre det – føler derimod at han er herre over sit eget liv.

HOLD ARBEJDET PÅ DETS RETTE PLADS

Det er prisværdigt at arbejde hårdt, men vi gør vel i at huske at der er mere i livet end arbejde. Bibelen tilskynder os godt nok til at være flittige. (Ordsprogene 13:4) Men den tilskynder os ikke til at blive arbejdsnarkomaner. “Én hånd fuld af hvile er bedre end begge hænder fulde af møje og jag efter vind,” står der i Prædikeren 4:6. Hvad er pointen? Når en arbejdsnarkoman bruger al sin tid og energi på sit arbejde, kommer han måske aldrig til at nyde frugten af sine anstrengelser. Hans arbejde vil i så fald være lige så meningsløst som hvis han ‘jagede efter vinden’.

Bibelen kan hjælpe os til at få et ligevægtigt syn på arbejde. Den opfordrer os til at gå op i vores arbejde, men den råder os også til at “forvisse [os] om de mere vigtige ting”. (Filipperne 1:10) Hvad er “de mere vigtige ting”? De indbefatter det at bruge tid sammen med familie og venner. Endnu vigtigere er de åndelige aktiviteter som det at læse i Guds ord og meditere over det.

Der er endnu større sandsynlighed for at man finder glæde ved sit arbejde hvis man har et ligevægtigt syn på tingene. “En af mine tidligere arbejdsgivere er et godt eksempel på en der har en afbalanceret arbejdsmoral,” siger William, der er citeret tidligere. “Han arbejder hårdt og har et godt renommé hos sine kunder fordi hans arbejde er af høj kvalitet. Men når dagen er omme og opgaven udført, er han også i stand til at lægge arbejdet bag sig og bruge tid på sin familie og på Gud. Og ved I hvad? Han er et af de lykkeligste mennesker jeg kender!”