En basketballtræner på en skole bliver fyret på grund af sine ukontrollerede vredesudbrud.

En dreng får et raserianfald fordi han ikke får sin vilje.

En mor og hendes søn skændes højlydt på grund af sønnens rodede værelse.

VI HAR nok alle set nogen blive ophidsede, og vi er uden tvivl også selv fra tid til anden blevet vrede. Vi betragter sikkert vrede som en negativ følelse der bør undertrykkes, men føler samtidig ofte at vi har god grund til at være vrede, især når nogen gør noget vi mener er uretfærdigt. En artikel udgivet af den amerikanske psykologiforening siger endda at „vrede er en helt normal, ofte sund, menneskelig følelse“.

Dette synspunkt virker troværdigt når man tænker på det den kristne apostel Paulus skrev under inspiration fra Gud. I erkendelse af at man til tider kan blive vred, skrev han: „Bliv vrede, men synd dog ikke; lad ikke solen gå ned mens I stadig er opbragte.“ (Efeserne 4:26) Skal vi i betragtning af Paulus’ ord give luft for vores vrede, eller skal vi gøre hvad vi kan for at kontrollere den?

BØR MAN BLIVE VRED?

Da Paulus kom med dette råd om vrede, har han åbenbart haft salmistens ord i tanke: „Bliv opbragte, men synd ikke.“ (Salme 4:4) Men hvad var formålet med Paulus’ inspirerede påmindelse? Det forklarer han selv i det følgende: „Lad al bitterhed og harme og vrede og skrigen og spot være fjernet fra jer, sammen med al slethed.“ (Efeserne 4:31) Paulus opfordrede faktisk de kristne til at undlade at give luft for deres vrede. Senere i artiklen fra den amerikanske psykologiforening siges der meget interessant: „Forskningen har vist at det at ’give efter for’ vrede, får vreden og aggressionerne til at eskalere, og det hjælper dig ikke ... med at løse problemet.“

Hvordan kan vi ’fjerne vreden’ og alt det dårlige der følger med, fra os? Den vise kong Salomon i fortidens Israel skrev: „Et menneskes indsigt bremser hans vrede, og det er til hæder for ham at han bærer over med andres overtrædelse.“ (Ordsprogene 19:11) Hvordan kan „et menneskes indsigt“ hjælpe når vreden vælder op i ham?

 HVORDAN INDSIGT BREMSER VREDE

Indsigt er evnen til at kunne forstå en situation. At have indsigt betyder at man kan se bag om det der ligger lige for. Hvordan vil det hjælpe os når nogen fornærmer eller provokerer os?

Når vi er vidne til noget uretfærdigt, kan vi nemt blive opbragte. Men hvis vi lader følelserne tage over og griber til vold, ender vi måske med at skade os selv eller andre. Ligesom en ukontrolleret brand kan brænde et hus ned til grunden, kan et vredesudbrud ødelægge vores omdømme og vores forhold til andre, ja selv vores forhold til Gud. Så når vi føler vreden blusse op i os, må vi standse op og se bag om situationen. At få et mere fuldstændigt billede af hvad der foregår, vil helt bestemt hjælpe os til at få følelserne under kontrol.

Salomons far, kong David, undgik med nød og næppe at pådrage sig blodskyld i forbindelse med en mand ved navn Nabal fordi David fik hjælp til at se bag om situationen. David og hans mænd beskyttede Nabals får i Judas Ørken. Da fårene skulle klippes, bad David Nabal om forsyninger. Nabal svarede: „Skulle jeg tage mit brød og mit vand og mit slagtekvæg som jeg har slagtet til mine klippere og give det til mænd som jeg ikke ved hvor er fra?“ Hvilken fornærmelse! Da David hørte disse ord drog han sammen med 400 af sine mænd op for at dræbe Nabal og hele hans husstand. — 1 Samuel 25:4-13.

Nabals hustru, Abigajil, hørte om det der var sket, og tog af sted for at møde David og hans mænd. Da hun nåede frem, faldt hun ned for Davids fødder og sagde: „Lad dog din trælkvinde tale i dit påhør, og hør på din trælkvindes ord.“ Så forklarede hun ham hvor uforstandig Nabal var, og hjalp David til at se at han ville fortryde det hvis han tog hævn og udgød blod. — 1 Samuel 25:24-31.

Hvordan var dét Abigajil fortalte David, med til at lægge en dæmper på hans vrede? For det første indså David at Nabal var tåbelig og hårdhjertet. For det andet erkendte han at han kunne pådrage sig blodskyld hvis han hævnede sig. Måske kan du, ligesom David, blive rasende over noget. Hvad skal du så gøre? „Stands op, tag en dyb indånding, og tæl til 10,“ foreslår en artikel om vredeshåndtering, udgivet af sundhedscentret Mayo Clinic. Tænk et øjeblik over grunden til problemet og hvilke konsekvenser det ville få hvis du fulgte din første indskydelse. Lad din indsigt bremse din vrede, ja, om muligt fjerne den helt. — 1 Samuel 25:32-35.

I dag er mange på tilsvarende måde blevet hjulpet til at beherske deres vrede. Sebastian forklarer hvordan han, mens han som 23-årig var indsat i et polsk fængsel, lærte at styre sit temperament og sine følelser ved at studere Bibelen. Han siger: „Først tænker jeg situationen igennem, og så prøver jeg at anvende Bibelens råd. Jeg har opdaget at Bibelen giver den bedste vejledning.“

At anvende Bibelens råd kan hjælpe dig til at beherske din vrede

Setsuo fulgte samme fremgangsmåde. Han siger: „Jeg plejede at råbe ad andre på mit arbejde når jeg blev irriteret på dem. Nu hvor jeg har studeret Bibelen, råber jeg ikke mere, men spørger i stedet mig selv: ’Hvis skyld er det her egentlig? Er det ikke mig selv der er årsag til problemet?’“ At tænke over sådanne spørgsmål bremsede hans vrede og gjorde det muligt for ham at styre de stærke følelser der vældede op i ham.

Den følelse der er forbundet med vrede, kan være meget stærk, men vejledningen fra Guds ord er stærkere. Hvis du følger Bibelens vise råd og beder Gud om hjælp, kan du også lade din indsigt bremse eller kontrollere din vrede.