„Uanset hvad du beder mig om, vil jeg med glæde gøre det. Bare sig til.“ Du ville nok være lidt forsigtig med at give en helt fremmed eller en bekendt sådan et tilbud. Men du ville sikkert ikke have noget imod at sige sådan til en god ven. En nær ven vil med glæde gøre det du beder ham eller hende om.

Bibelen viser at Jehova gør det han ved vil glæde hans tilbedere. Kong David, der havde et nært forhold til Gud, sagde for eksempel: „Mange ting har du gjort, Jehova, min Gud: dine undere og hvad du har udtænkt til os; ... [de er] for talrige til at jeg kan opregne dem.“ (Sl. 40:5) Men Jehova gør mere end det. Han gør også godt mod dem der endnu ikke kender ham, ved at ’mætte deres hjerter med føde og glæde’. — Apostelgerninger 14:17.

Vi gør med glæde noget for dem vi elsker og respekterer

Eftersom Jehova glæder sig over at gøre godt mod andre, er det kun rimeligt at forvente at de der ønsker at være Guds venner, gør det der får hans hjerte til at „fryde sig“. (Ordsprogene 27:11) Men hvad kan du gøre for at glæde og behage Gud? Bibelen giver svaret: „Glem ikke at gøre godt og at dele med andre, for i sådanne ofre har Gud velbehag.“ (Hebræerne 13:16) Betyder det at alt hvad der skal til for at behage Jehova, er at vi gør godt og deler med andre?

„Uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag,“ siger Bibelen. (Hebræerne 11:6) Læg mærke til at det først var efter at „Abraham troede på Jehova“ at „han blev kaldt ’Jehovas ven’“. (Jakob 2:23) Jesus Kristus understregede også behovet for at „tro på Gud“ hvis vi vil opnå Guds velsignelse. (Johannes 14:1) Hvordan kan du opdyrke den tro som Gud ønsker at se hos dem han drager til sig? Først må du begynde at studere Guds ord, Bibelen, regelmæssigt. Ved at gøre det vil du få ’nøjagtig kundskab om hans vilje’ og på den måde lære hvordan du ’fuldt ud behager ham’. Efterhånden som din nøjagtige kundskab om Jehova bliver større, og du begynder at leve efter det du lærer om hans retfærdige normer, vil din tro på ham vokse, og han vil drage dig endnu nærmere til sig. — Kolossenserne 1:9, 10.