Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 EN SAMTALE MED EN I NABOLAGET

Hvornår begyndte Guds rige at herske? (2. del)

Hvornår begyndte Guds rige at herske? (2. del)

Det følgende er en typisk samtale som et af Jehovas Vidner kunne have med en i lokalområdet. Lad os forestille os at et af Jehovas Vidner ved navn Carsten vender tilbage for at besøge en mand der hedder John.

NEBUKADNEZARS DRØM — EN KORT GENNEMGANG

Carsten: Det er godt at se dig igen, John. Jeg nyder altid vores ugentlige bibeldrøftelser. * Hvordan går det?

John: Fint, tak.

Carsten: Det lyder godt. Sidst jeg var her, talte vi om hvorfor Jehovas Vidner mener at Guds rige begyndte at herske i 1914. * Som vi var inde på, får vi et fingerpeg om det i profetien i Daniels Bog, kapitel 4. Kan du huske hvad der stod dér?

John: Det var beretningen om kong Nebukadnezars drøm om et stort træ.

Carsten: Netop. I drømmen så Nebukadnezar et umådelig højt træ der nåede helt op til himlen. Men så hørte han et sendebud fra Gud befale at træet skulle fældes. Træets rodstub skulle imidlertid blive i jorden, og efter en periode på „syv tider“ skulle træet vokse igen. * Vi drøftede også hvorfor vi mener at profetien har to opfyldelser. Kan du huske hvad den første opfyldelse gik ud på?

John: Det var noget der skete med Nebukadnezar selv, ikke? Han blev sindssyg i syv år.

Carsten: Det er rigtigt. Nebukadnezar mistede midlertidigt sin forstand, og hans herredømme blev derfor afbrudt. Men i den større opfyldelse af profetien var det Guds herredømme på jorden der ville blive afbrudt i en periode på syv tider. Som vi talte om, begyndte de syv tider da Jerusalem blev ødelagt i 607 f.v.t. Fra det tidspunkt var der ikke længere nogen jordisk konge der repræsenterede Jehovas herredømme over hans folk. Men når de syv tider var udløbet, ville Gud udpege en ny konge som skulle herske over hans folk — en himmelsk regent. Udløbet af de syv tider ville med andre ord markere begyndelsen på Guds riges himmelske styre. Vi har allerede fundet ud af hvornår de syv tider begyndte. Hvis vi kan få opklaret hvor længe de varede, kan vi finde ud af hvornår Guds rige ville begynde at herske. Er du med så langt?

John: Ja, det resumé hjalp på min hukommelse.

Carsten: Godt. Så lad os dykke ned i det og undersøge hvor længe de syv tider varede. Jeg er selv lige blevet færdig med at genopfriske emnet så jeg kan huske hovedpunkterne. Jeg skal prøve at forklare dem for dig så godt jeg kan.

John: Okay.

 DE SYV TIDER UDLØBER — DE SIDSTE DAGE BEGYNDER

Carsten: I den første opfyldelse af profetien der berørte Nebukadnezar, var de syv tider åbenbart syv bogstavelige år. Men i den større opfyldelse der handler om Guds rige, må de syv tider være en meget længere periode end syv bogstavelige år.

John: Hvorfor mener du det?

Carsten: Husk at de syv tider begyndte da Jerusalem blev ødelagt i 607 f.v.t. Hvis vi tæller frem fra det år, ville syv bogstavelige år bringe os frem til år 600 f.v.t. Men i forbindelse med Guds herredømme skete der ikke noget af betydning i det år. Vi må ikke glemme at Jesus, da han flere hundrede år efter var her på jorden, indirekte sagde at de syv tider endnu ikke var udløbet.

John: Det kan jeg godt huske nu.

Carsten: I stedet for en periode på syv bogstavelige år må de syv tider derfor repræsentere en længere periode.

John: Hvor lang var den så?

Carsten: Åbenbaringens Bog, som er nært forbundet med Daniels Bog, hjælper os til at finde ud af nøjagtig hvor længe de syv tider varede. Den siger at en periode på tre og en halv tid svarer til 1.260 dage. * Syv tider — det dobbelte af tre og en halv tid — må derfor svare til 2.520 dage. Er du stadig med?

John: Ja, jeg er med. Men jeg kan ikke se hvordan det her viser at Guds rige begyndte at herske i 1914.

Carsten: Okay, lad os se på hvordan det hænger sammen. I Bibelens profetier symboliserer en dag nogle gange et år. * Hvis vi regner med at det også gælder her, vil de syv tider svare til 2.520 år. Regner vi 2.520 år frem fra 607 f.v.t., kommer vi til året 1914. * Det er på den måde vi når til den konklusion at 1914 var det år hvor de syv tider endte og Jesus begyndte at herske som konge i Guds rige. Og det er bemærkelsesværdigt at der siden 1914 er indtruffet nogle store begivenheder i verden — begivenheder der ifølge Bibelen ville kendetegne de sidste dage.

John: Hvilke begivenheder tænker du på?

Carsten: Se engang hvad Jesus sagde her i Mattæus 24:7. I forbindelse med det tidspunkt hvor han skulle begynde at herske i himlen, sagde Jesus: „Nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige, og der skal være tilfælde af hungersnød og jordskælv det ene sted efter det andet.“ Læg mærke til at Jesus forudsagde at der ville være hungersnød og jordskælv i den periode. Synes du ikke vi har set mange af den slags problemer i de sidste hundrede år?

John: Jo, bestemt.

Carsten: I dette vers forudsagde Jesus også at der ville være krige under hans nærværelse som konge i Guds rige. Og i Åbenbaringens Bog er det forudsagt at der ikke blot ville være tale om lokale konflikter i endens tid, men krige som omfattede hele jorden. * Kan du huske hvornår Første Verdenskrig brød ud?

John: Det var i 1914, det år du siger Jesus begyndte at herske! Jeg har aldrig før forbundet de to ting med hinanden.

 Carsten: Hvis vi sammenholder disse oplysninger — profetien om de syv tider og andre bibelske profetier om endens tid — falder brikkerne på plads. Jehovas Vidner er overbeviste om at Jesus begyndte at herske som konge i Guds rige i 1914, og at de sidste dage begyndte samme år. *

John: Jeg prøver stadig at få styr på det.

Carsten: Det kan jeg godt forstå. Som jeg har sagt før, gik der også lidt tid før jeg forstod det helt. Men jeg håber at vores samtale har hjulpet dig til at se at Jehovas Vidner, til trods for at året 1914 ikke specifikt er nævnt i Bibelen, virkelig baserer deres tro vedrørende det årstal på Skriften.

John: Ja, det har altid imponeret mig — uanset hvad I siger, kan I begrunde det med Bibelen. Det er aldrig bare jeres egen opfattelse. Men det undrer mig alligevel at det skal være så kompliceret. Hvorfor har Gud ikke bare fortalt os i Bibelen at 1914 ville være det år hvor Jesus skulle begynde at herske i himlen?

Carsten: Det er et rigtig godt spørgsmål, John. I virkeligheden er der meget der ikke bliver sagt eller forklaret direkte i Guds ord. Hvorfor tror du Gud lod Bibelen nedskrive på en sådan måde at man må gøre en aktiv indsats for at forstå den? Det kan vi måske tale om næste gang.

John: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.

Er der et bibelsk spørgsmål du har tænkt særlig meget over? Er der noget du gerne vil vide om Jehovas Vidners tro og lære? Så må du ikke holde dig tilbage fra at spørge et af Jehovas Vidner. Han eller hun vil med glæde besvare dine spørgsmål.

^ par. 5 Jehovas Vidner tilbyder folk et gratis bibelkursus, og de har derfor ofte fortløbende drøftelser om bibelske emner med dem de besøger.

^ par. 24 Se oversigten „Nebukadnezars drøm om træet“.