Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  November 2014

Svar på bibelske spørgsmål

Svar på bibelske spørgsmål

Oprejste Jesus virkelig nogen fra de døde?

Jesus oprejste Lazarus, som havde været død i fire dage

Det fremgår klart af Bibelen at Jesus oprejste mennesker fra de døde. Disse beretninger er ikke blot myter; de foregik konkrete steder og på bestemte tidspunkter. I sommeren år 31 var en stor gruppe mennesker for eksempel på vej fra Kapernaum til Nain sammen med Jesus. Da de ankom, mødte de en anden gruppe. Den opstandelse beretningen derefter taler om, kan man stole på fordi den er beskrevet i Guds ord, Bibelen, og fordi der var mange vidner til stede. — Læs Lukas 7:11-15.

Jesus oprejste også sin ven Lazarus, som havde været død i fire dage. Beretningen om det Jesus gjorde den dag, er også troværdig fordi mange vidner overværede det der skete. — Læs Johannes 11:39-45.

Hvorfor oprejste Jesus mennesker fra de døde?

Det var medfølelse der bevægede Jesus til at oprejse nogle fra de døde. Han gjorde det også for at vise at hans Far, livets Skaber, havde givet ham magt over døden. — Læs Johannes 5:21, 28, 29.

At Jesus oprejste mennesker fra de døde, giver os tillid til hans løfter om fremtiden. Han vil oprejse mange mennesker, også uretfærdige som ikke har vidst noget om den sande Gud. De vil få mulighed for at lære Jehova Gud at kende og få kærlighed til ham. — Læs Apostelgerninger 24:15.