Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  November 2014

 HOVEDEMNE | ER SATAN EN VIRKELIG PERSON?

Skal vi frygte Satan?

Skal vi frygte Satan?

Kulilte er usynlig og farlig — ligesom Satan

Den er næsten umulig at opdage. Eftersom den er farveløs og lugtfri, kan den ramme sine ofre uden at de bemærker det. I hele verden kan over halvdelen af alle dødsfald som følge af forgiftning formentlig spores tilbage til denne ene synder: kulilte. Men der er ingen grund til panik. Der findes måder hvorpå du kan afsløre denne luftart og beskytte dig. Mange får installeret kuliltealarmer og er meget opmærksomme på deres signaler.

Ligesom kulilte er Satan usynlig, svær for os mennesker at opdage og dødsensfarlig. Men Gud har ikke ladt os i stikken. Hvis vi gør brug af den hjælp han stiller til rådighed, behøver vi ikke at frygte Satan.

Den frie vilje. Jakob 4:7 siger: „Stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.“ Til trods for Satans store magt kan han ikke tvinge dig til at gøre noget du ikke ønsker. Du har et valg. I Første Petersbrev 5:9 siges der: „Stå [Djævelen] imod, faste i troen.“ Husk at Satan forlod Jesus da han beslutsomt havde modstået de tre fristelser. (Mattæus 4:11) Du kan også vælge at afvise Satans forsøg på at friste dig.

Venskab med Gud. I Jakob 4:8 bliver vi tilskyndet til at ’komme nær til Gud’. Jehova indbyder personligt dig til at få et nært venskab med ham. Hvordan kan du opnå det? Det bedste du kan gøre er at lære noget om ham gennem Bibelen. (Johannes 17:3) Det du lærer om Jehova, vil få dig til at elske ham, og denne kærlighed vil motivere dig til at gøre hans vilje. (1 Johannes 5:3) Hvordan vil din himmelske Far reagere efterhånden som du kommer nærmere til ham? Jakob fortsætter: ’Gud vil komme nær til dig.’

Jehova giver os mulighed for at få åndelig hjælp som kan beskytte os

Løftet om beskyttelse. I Ordsprogene 18:10 siges der: „Jehovas navn er et stærkt tårn; den retfærdige løber derind og beskyttes.“ Det betyder naturligvis ikke at Guds navn kan bruges som en slags trylleformular. Men det betyder at de der virkelig ærer og respekterer Guds navn, til hver en tid kan bede ham om beskyttelse.

Et eksempel fra virkeligheden. Apostelgerninger 19:19 giver os en vigtig oplysning om nogle i byen Efesus som for nylig var blevet kristne: „En hel del af dem der havde øvet magi, samlede deres bøger sammen og brændte dem for alles øjne. Og de regnede værdien af dem sammen  og fandt at de var halvtreds tusind stykker sølv værd.“ * Disse kristne destruerede alle genstande som havde forbindelse med okkultisme, uanset hvor stor værdi de havde. Det eksempel kan vi lære meget af i dag. Denne verden er stærkt engageret i spiritisme og okkultisme. Og selv genstande og skikke som kan synes helt uskyldige, kan give dæmonerne anledning til at øve indflydelse på os. Det er vigtigt at vi for enhver pris holder os på lang afstand af den slags. — 5 Mosebog 18:10-12.

Rogelio, som vi omtalte i den første artikel, troede ikke på Djævelen de første 50 år han levede. Men så ændrede han opfattelse. Hvorfor? „For første gang i mit liv fik jeg fat i en bibel,“ fortæller Rogelio. „Den kundskab jeg fik ved at læse i Bibelen, overbeviste mig om at Djævelen findes. Og den samme kundskab beskytter mig i dag mod at blive offer for hans påvirkning.“

„Den kundskab jeg fik ved at læse i Bibelen, overbeviste mig om at Djævelen findes. Og den samme kundskab beskytter mig i dag mod at blive offer for hans påvirkning“

Kunne du tænke dig at opleve en tid hvor Satan ikke længere findes? Det har du mulighed for. Bibelen har forudsagt at der kommer en tid hvor Djævelen, som vildleder så mange, vil blive „kastet i ild- og svovlsøen“. (Åbenbaringen 20:10) Bogstavelig ild og svovl kan selvfølgelig ikke skade en usynlig åndeskabning. Ildsøen må derfor være et symbol på evig tilintetgørelse. Satan vil være elimineret for evigt. Det vil blive en lykkelig tid for alle der elsker Gud!

Indtil da bør du blive ved med at lære alt hvad du kan om Jehova og hans måde at gøre tingene på. * Forestil dig hvordan det vil være at leve når det endelig kan siges: „Satan findes ikke!“

^ par. 8 Hvis de omtalte sølvstykker var romerske denarer, ville beløbet have svaret til 50.000 arbejderes dagløn — en stor sum penge!

^ par. 11 Flere oplysninger om Satan og okkultisme findes i kapitel 10 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Bed et af Jehovas Vidner om et eksemplar.