Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Oktober 2014

 HOVEDEMNE | GUDS RIGE — HVAD KAN DET BETYDE FOR DIG?

Hvorfor interessere sig for Guds rige?

Hvorfor interessere sig for Guds rige?

Millioner af mennesker verden over sætter deres håb til Guds rige. De gør ligesom Jesus, der lærte sine disciple at bede: „Komme dit rige; ske din vilje på jorden.“ — Mattæus 6:10, da. aut. 1948.

Det virker paradoksalt at millioner af mennesker er dybt interesseret i Guds rige, mens de fleste trossamfund kun synes at vise Riget sporadisk opmærksomhed. I den forbindelse skrev historikeren H.G. Wells: „Bemærkelsesværdig er den meget fremtrædende plads Jesus gav læren om det han kaldte Himmeriget, og den i sammenligning hermed ubetydelige plads det har i de fleste kristne kirkers lære.“

I modsætning til disse kirker lægger Jehovas Vidner stor vægt på Guds rige. Tænk over dette: Vores vigtigste blad, det du læser i nu, bliver udgivet på 220 sprog. Hvert nummer trykkes i næsten 46 millioner eksemplarer, hvilket gør bladet til det mest udbredte tidsskrift i verden. Og hvad er bladets hovedbudskab? Læg mærke til dets fulde titel: Vagttårnet — forkynder af Jehovas rige.  *

Hvorfor gør Jehovas Vidner sig så store anstrengelser for at forkynde, eller oplyse om, Guds rige? Blandt andet fordi vi mener at Guds rige er det centrale budskab i verdens vigtigste bog — Bibelen. Desuden er vi overbeviste om at Guds rige er den eneste virkelige løsning på de problemer vi mennesker står over for i dag.

Jehovas Vidner gør hvad de kan for at følge Jesu eksempel med hensyn til at henlede folks opmærksomhed på Guds rige. Da Jesus var på jorden, gjorde han Guds rige til det centrale i sit liv og i sin forkyndelse. (Lukas 4:43) Hvorfor betød Guds rige så meget for Jesus? Og hvad kan det betyde for dig? Vi vil gerne tilskynde dig til at læse de følgende artikler. De kan hjælpe dig til at finde Bibelens svar på disse spørgsmål.

^ par. 5 Ifølge Bibelen er Guds navn Jehova.