Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 EN SAMTALE MED EN I NABOLAGET

Hvornår begyndte Guds rige at herske? (1. del)

Hvornår begyndte Guds rige at herske? (1. del)

Det følgende er en typisk samtale som et af Jehovas Vidner kunne have med en i lokalområdet. Lad os forestille os at et af Jehovas Vidner ved navn Carsten har ringet på hos en mand der hedder John.

’SØG EFTER’ FORSTÅELSE

Carsten: Du skal lige vide, John, at jeg virkelig har nydt de samtaler vi har haft om Bibelen. * Sidste gang vi talte sammen, stillede du et spørgsmål om Guds rige. Du spurgte hvorfor Jehovas Vidner tror at Riget begyndte at herske i 1914.

John: Ja. Jeg læste i en af jeres publikationer at Guds rige begyndte at herske i 1914. Det gjorde mig nysgerrig, for du siger at I baserer hele jeres tro på Bibelen.

Carsten: Det er rigtigt, det gør vi.

John: Okay, men jeg har læst hele Bibelen, og jeg kan ikke huske at jeg nogen sinde er stødt på året 1914. Så jeg gik på nettet og søgte på „1914“ i en onlineversion af Bibelen. Og ganske rigtigt, søgemaskinen viste „0 resultater“.

Carsten: Jeg vil rose dig for to ting, John. For det første fordi du har læst hele Bibelen igennem. Du må virkelig elske Guds ord.

John: Det kan du tro jeg gør. Der er ingen bog som den.

Carsten: Jeg er helt enig. Og for det andet vil jeg rose dig fordi du prøver at finde svar på dine spørgsmål i Bibelen. Du har gjort præcis det Bibelen tilskynder os til at gøre, nemlig at ’søge efter’ forståelse. * Det er godt du er så ihærdig når du leder efter svar.

John: Mange tak. Jeg vil meget gerne lære mere. Faktisk gravede jeg lidt dybere og fandt nogle oplysninger om 1914 i den bog vi læser sammen. Bogen omtaler en drøm som en konge havde haft — der var vist tale om et stort træ der blev fældet, men senere begyndte at vokse igen, eller noget i den retning.

Carsten: Nåh, ja. Det er den profeti der er nedskrevet i Daniel, kapitel 4. Den kommer ind på en drøm som kong Nebukadnezar af Babylon havde.

John: Ja, det er lige den. Jeg læste profetien igen og igen. Men hvis jeg skal være ærlig, så forstår jeg stadig ikke hvad den har at gøre med Guds rige eller året 1914.

Carsten: Jeg kan trøste dig med, John, at ikke engang profeten Daniel havde den fulde forståelse af det han skrev under inspiration af Guds ånd.

John: Er det sandt?

Carsten: Ja. Her i Daniel 12:8 siger han: „Jeg hørte det, men forstod det ikke.“

John: Så er jeg altså ikke den eneste. Det er jeg glad for.

 Carsten: Grunden til at Daniel ikke forstod det han skrev, var at Guds tid endnu ikke var inde til at mennesker skulle forstå betydningen af profetierne i Daniels Bog. Men i dag kan vi forstå dem.

John: Hvorfor mener du det?

Carsten: Læg mærke til hvad der står i det næste vers. Daniel 12:9 siger: „Ordene holdes hemmelige og forseglede indtil endens tid.“ Så disse profetier skulle først forstås langt senere, nemlig i „endens tid“. Og som vi snart kommer til i vores studium af Bibelen, er der klare vidnesbyrd om at vi nu lever på den tid. *

John: Så kan du måske forklare Daniels profeti for mig?

Carsten: Jeg skal gøre mit bedste.

NEBUKADNEZARS DRØM

Carsten: Lad mig begynde med at opsummere hvad kong Nebukadnezar så i sin drøm. Så kan vi bagefter tale om hvad den betyder.

John: Okay.

Carsten: I drømmen så Nebukadnezar et umådelig højt træ der nåede helt op til himlen. Så hørte han en budbringer fra Gud befale at træet skulle fældes. Gud sagde dog at træets rodstub skulle blive i jorden. Og efter en periode på „syv tider“ skulle træet vokse igen. * Denne profeti blev i første omgang opfyldt på kong Nebukadnezar selv. Til trods for at han var en fremtrædende konge — ligesom træet der nåede helt op til himlen — var han i symbolsk forstand ’fældet’ i „syv tider“. Kan du huske hvad der skete?

John: Nej, det kan jeg ikke.

Carsten: Det forstår jeg godt. Bibelen viser at Nebukadnezar mistede forstanden i syv år. I den periode var han ude af stand til at herske som konge. Men da de syv tider var gået, fik han sin forstand tilbage og begyndte at regere igen. *

John: Okay, så langt kan jeg godt følge dig. Men hvad har alt det at gøre med Guds rige og året 1914?

Carsten: Kort sagt er forklaringen at denne profeti har to opfyldelser. Den første fandt sted da kong Nebukadnezars herredømme blev afbrudt. Den anden opfyldelse har at gøre med at Guds herredømme blev afbrudt. Det er altså denne anden opfyldelse der har forbindelse med Guds rige.

John: Hvordan kan du vide at profetien også har en opfyldelse der er relateret til Guds rige?

Carsten: Blandt andet fordi vi får et fingerpeg om det i selve profetien. Ifølge Daniel 4:17 blev profetien udtalt „for at de levende kan erkende at den Højeste er hersker over menneskenes rige og giver det til hvem han vil“. Lagde du mærke til udtrykket „menneskenes rige“?

John: Ja, der stod at „den Højeste er hersker over menneskenes rige“.

Carsten: Netop. Hvem mener du „den Højeste“ er?

John: Der må være tale om Gud.

Carsten: Nemlig. Her står altså at denne profeti ikke kun drejer sig om Nebukadnezar. Den har også noget at gøre med „menneskenes rige“ — det vil sige Guds herredømme over menneskene. Og det giver mening når vi ser på profetien i dens sammenhæng.

John: Kan du forklare det lidt nærmere?

BOGENS HOVEDTEMA

Carsten: Daniels Bog har et centralt tema. Den henviser gang på gang til Guds riges oprettelse og til at Gud overdrager herredømmet til sin søn, Jesus Kristus. Det har vi et eksempel på hvis vi går et par kapitler tilbage. Kunne jeg få dig til at læse Daniel 2:44?

John: Ja; her står: „I de kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til  noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig.“

Carsten: Tak skal du have. Lyder det som om verset her henviser til Guds rige?

John: Hm! Det er jeg ikke sikker på.

Carsten: Læg mærke til at der står at dette rige skal „bestå evindelig“. Det er sandt når det gælder Guds rige, men kan man sige det om noget rige som mennesker står bag?

John: Nej, det tror jeg ikke.

Carsten: Der er også en anden profeti i Daniels Bog der sigter til Guds rige. Profetien er nedskrevet i Daniel 7:13, 14. Angående en fremtidig regent siges der: „Der blev givet ham herredømme og ære og kongemagt, og alle folkeslag, folkestammer og tungemål skal tjene ham; hans herredømme er et varigt herredømme der ikke skal forsvinde, og hans rige er et som ikke vil blive ødelagt.“ Er der noget i den profeti der lyder bekendt?

John: Ja, der omtales et rige.

Carsten: Det er rigtigt. Og ikke bare et hvilket som helst rige. Bemærk at der siges at dette rige skulle have herredømme over „folkeslag, folkestammer og tungemål“. Med andre ord ville dette rige få herredømme over hele jorden.

John: Ja, det forstod jeg ikke rigtig, men du har ret. Det står der.

Carsten: Lad os se hvad profetien i øvrigt siger: „Hans herredømme er et varigt herredømme der ikke skal forsvinde, og hans rige er et som ikke vil blive ødelagt.“ Minder det ikke en hel del om den profeti vi netop læste i Daniel 2:44?

John: Jo, det gør det.

Carsten: Lad os kort repetere det vi har talt om indtil nu. Profetien i Daniel, kapitel 4, blev nedskrevet for at oplyse folk om at „den Højeste er hersker over menneskenes rige“. Alene det der står her, viser at profetien ikke blot omfatter kong Nebukadnezar, men at den har en større opfyldelse. Gennem hele Daniels Bog finder vi desuden profetier om at Gud vil oprette sit rige med sin søn som hersker. Er det så ikke logisk at konkludere at denne profeti i Daniel, kapitel 4, også må have noget at gøre med Guds rige?

John: Jo, det virker rimeligt. Men jeg kan stadig ikke se at det har forbindelse med 1914.

„LAD SYV TIDER GÅ“

Carsten: Det er heller ikke nemt. Men lad os vende tilbage til kong Nebukadnezar. I den første opfyldelse af profetien repræsenterede træet kongen selv. Hans herredømme blev afbrudt da træet blev fældet og overladt til sig selv i syv tider — det vil sige i den periode hvor han havde mistet sin forstand. Denne periode på syv tider sluttede da Nebukadnezar fik sin forstand tilbage og igen begyndte at herske. I profetiens anden opfyldelse ville Guds herredømme blive afbrudt for en tid — men ikke fordi Gud på en eller anden måde havde fejlet.

John: Jeg er ikke helt med.

Carsten: Jo, forstår du, på Bibelens tid sagde man om de israelitiske konger der herskede i Jerusalem, at de sad på „Jehovas trone“. * De repræsenterede Jehovas styre. Så disse kongers herredømme var i virkeligheden et udtryk for Guds herredømme. Men med tiden blev kongerne ulydige mod Gud, og de fleste af undersåtterne  fulgte deres dårlige eksempel. På grund af israelitternes ulydighed tillod Gud at de blev besejret af babylonierne i 607 f.v.t. Fra det tidspunkt var der ikke længere nogen konge der repræsenterede Jehova i Jerusalem. Så i den forstand blev Guds herredømme afbrudt. Kan du følge mig?

John: Ja, det tror jeg.

Carsten: Året 607 f.v.t. markerede altså begyndelsen på de syv tider, den periode hvori Guds herredømme ville være afbrudt. Ved afslutningen af de syv tider ville Gud indsætte en ny konge der skulle repræsentere Ham — men denne gang skulle han herske fra himlen. Det var på det tidspunkt de andre profetier vi læste om i Daniels Bog, ville blive opfyldt. Så det store spørgsmål er: Hvornår endte de syv tider? Hvis vi kan finde svaret på det spørgsmål, ved vi hvornår Guds rige begyndte at herske.

John: Lad mig nu se. Jeg gætter på at de syv tider endte i 1914.

Carsten: Du har fuldstændig ret.

John: Men hvordan ved vi det?

Carsten: Jo, ser du, mens Jesus var på jorden, sagde han indirekte at de syv tider endnu ikke var udløbet. * Så de må have strakt sig over en meget lang periode. De syv tider begyndte flere hundrede år før Jesus kom til jorden, og de fortsatte længe efter at han var vendt tilbage til himlen. Du husker sikkert at betydningen af profetierne i Daniels Bog ikke ville blive forstået før „endens tid“. * Det er interessant at en gruppe oprigtige bibellæsere allerede sidst i 1800-tallet gik i gang med at undersøge denne og andre profetier omhyggeligt. Det gik op for dem at de syv tider ville udløbe i 1914. Og de store verdensbegivenheder siden da bekræfter at 1914 virkelig var det år hvor Guds rige begyndte at herske i himlen. I det år begyndte de sidste dage, eller endens tid, for denne verden. Jeg ved godt at det kan være en stor mundfuld at sluge på én gang.

John: Ja. Jeg må helt bestemt gå det igennem igen hvis jeg skal forstå det.

Carsten: Bare rolig. Det tog også mig et stykke tid før jeg forstod hvordan det hele hang sammen. Men jeg håber i det mindste at det vi har snakket om i dag, har hjulpet dig til at se at Jehovas Vidners tro vedrørende Guds rige er baseret på Bibelen.

John: Det er jeg ikke i tvivl om. Det har altid gjort indtryk på mig at se hvordan I bygger jeres tro på Bibelen.

Carsten: Og jeg har indtryk af at du gerne vil gøre det samme. Men som jeg sagde før, er det her en stor mundfuld at sluge på én gang. Du har sikkert stadig nogle spørgsmål. Vi har dog fået slået fast at de syv tider har at gøre med Guds rige, og at de begyndte i 607 f.v.t. Men hvordan ved vi helt nøjagtigt at de sluttede i 1914? *

John: Ja, det spekulerer jeg stadig på.

Carsten: Det er fordi Bibelen hjælper os til at finde ud af nøjagtig hvor længe de syv tider skulle vare. Kunne du tænke dig at vi taler om det næste gang jeg kommer? *

John: Det lyder godt.

Er der et bibelsk spørgsmål du har tænkt særlig meget over? Er der noget du gerne vil vide om Jehovas Vidners tro og lære? Så må du ikke holde dig tilbage fra at spørge et af Jehovas Vidner. Han eller hun vil med glæde besvare dine spørgsmål.

^ par. 5 Jehovas Vidner tilbyder folk et gratis bibelkursus, og de har derfor ofte fortløbende drøftelser om bibelske emner med dem de besøger.

^ par. 63 I Jesu profeti angående de sidste dage, sagde han: „Jerusalem [der repræsenterede Guds herredømme] skal nedtrædes af nationerne, indtil nationernes fastsatte tider er udløbet.“ (Lukas 21:24) Så Guds herredømme var stadig afbrudt på Jesu tid, og afbrydelsen skulle vare ved indtil de sidste dage begyndte.

^ par. 67 Se tillæget „1914 — et betydningsfuldt år i bibelprofetien“ i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?

^ par. 69 Den næste artikel om dette emne vil behandle nogle bibelvers der kaster lys over hvor længe de syv tider skulle vare.