Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE | HVORFOR RAMMES GODE MENNESKER AF ONDT?

Hvad Gud vil gøre ved ondskaben

Hvad Gud vil gøre ved ondskaben

Bibelen fortæller tydeligt hvad Jehova og hans søn, Jesus Kristus, vil gøre ved den ondskab og de lidelser Satan Djævelen er årsag til. „Derfor blev Guds søn [Jesus] gjort kendt, nemlig for at nedbryde Djævelens gerninger,“ står der i Bibelen. (1 Johannes 3:8) Den nuværende verden som er grundlagt på grådighed, had og ondskab, vil blive ’brudt ned’. Og hvad angår „denne verdens hersker“, Satan Djævelen, har Jesus lovet at han ’vil blive kastet ud’. (Johannes 12:31) Efter at menneskene er blevet befriet for Satans indflydelse, vil der blive indført en retfærdig og fredelig ny verden. — 2 Peter 3:13.

Hvad vil der ske med dem der stædigt nægter at ændre adfærd, og som insisterer på at handle ondt? Tænk over følgende ord: „Det er de retskafne der skal bo på jorden, og de uangribelige der vil blive ladt tilbage på den. Men de ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den.“ (Ordsprogene 2:21, 22) De onde menneskers indflydelse vil være væk. I sådanne fredelige omgivelser vil de der adlyder Gud, gradvis blive befriet for den nedarvede ufuldkommenhed. — Romerne 6:17, 18; 8:21.

Hvordan vil Gud fjerne alt ondt i den nye verden? Ikke ved at fratage menneskene deres frie vilje og gøre dem til robotter. Nej, Gud vil gennem undervisning hjælpe alle der ønsker at adlyde ham, til at overvinde skadelige tanker og handlinger.

Gud vil fjerne alle årsager til ondskab og lidelse

Hvad vil Gud gøre ved katastrofer og tragedier? Han har lovet at hans rige snart vil overtage det fulde herredømme over jorden. Den som han har udnævnt til at være konge i dette rige, er Jesus Kristus, der har magt til at helbrede syge. (Mattæus 14:14) Jesus har også magt over naturkræfterne. (Markus 4:35-41) Derfor vil mennesker ikke længere blive udsat for lidelser som følge af „tid og tilfælde“. (Prædikeren 9:11) Under Kristi styre vil de ikke blive ramt af katastrofer og tragedier. — Ordsprogene 1:33.

Hvad med de millioner af mennesker der uforskyldt har lidt en tragisk død? Kort før Jesus oprejste sin ven Lazarus fra de døde, sagde han: „Jeg er opstandelsen og livet.“ (Johannes 11:25) Ja, Jesus har magt til at oprejse de døde, altså give dem livet igen!

Hvis du godt kan lide tanken om at leve i en verden hvor gode mennesker ikke rammes af ondt, kunne du sætte dig som mål at lære mere om den sande Gud og hans hensigt ved at undersøge Bibelen. Jehovas Vidner i dit lokalområde vil være glade for at hjælpe dig. Vi vil varmt opfordre dig til at kontakte dem eller skrive til udgiverne af dette blad.