Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE

Kan nogen forudsige fremtiden?

Kan nogen forudsige fremtiden?

Vi tænker nok alle sammen på hvad der vil ske i fremtiden, og på hvordan den bliver for os selv og dem vi holder af. Måske stiller vi spørgsmål som: ’Kommer mine børn til at leve i en bedre verden? Vil jorden blive ødelagt i en katastrofe? Hvad kan jeg gøre for at sikre mig en god fremtid?’ En sådan nysgerrighed ligger dybt i os; helt naturligt ønsker vi vished, tryghed, orden og stabilitet. Hvis du vidste hvordan din fremtid ville forme sig, kunne du forberede dig på den, både rent praktisk og følelsesmæssigt.

Så hvad venter der forude? Og er der nogen der ved det? De der udarbejder prognoser og forudsigelser, har erfaret at det kan være svært at spå — især om fremtiden. Men i Bibelen siges der om Gud at han kan forudsige præcis hvad der vil ske. I Esajas 46:10 står der: „Fra begyndelsen fortæller [Gud] om enden, og fra gammel tid om de ting der ikke er gjort.“ Har Gud ramt plet med sine forudsigelser?

GUDS FORUDSIGELSER

Hvorfor skulle du interessere dig for om de profetier Gud er kommet med i fortiden, er gået i opfyldelse? Forestil dig at en meteorolog kommer med en korrekt vejrudsigt hver dag i en lang periode. Det ville sikkert imponere dig, og du ville uden tvivl også være opmærksom på hvad han siger om vejret i morgen. Hvis du fandt ud af at Gud altid har haft ret i sine forudsigelser, ville du sikkert også være opmærksom på hvad han siger om din fremtid.

En genopbygget mur i ruinerne af fortidens Nineve

ØDELÆGGELSEN AF EN STOR BY:

For eksempel ville det være noget af en bedrift at komme med en nøjagtig forudsigelse om at en stor by der havde været en magtfaktor i flere hundrede år,  snart ville falde. Men det var netop hvad Gud gjorde gennem en af sine talsmænd — byen Nineve ville blive ødelagt. (Zefanias 2:13-15) Hvad fortæller historikere om denne begivenhed? I det 7. århundrede f.v.t., omkring 15 år efter at Gud havde forudsagt ødelæggelsen, angreb babylonierne og mederne Nineve og indtog den. Gud havde desuden sagt at Nineve ville blive en „ødemark, tør som ørkenen“. Gik det sådan? Ja. På trods af at der var tale om en storby, der med forstæder dækkede et areal på omkring 500 kvadratkilometer, bevarede de invaderende hære ikke byen, hvad man ellers kunne have forventet. I stedet ødelagde de den. Kunne nogen politisk analytiker have forudsagt et sådant hændelsesforløb med så stor nøjagtighed?

AFBRÆNDING AF MENNESKEKNOGLER:

Hvem ville turde bekendtgøre — 300 år i forvejen — at en navngiven person i en bestemt slægt vil brænde menneskeknogler på et alter, og tilmed fortælle i hvilken by han vil gøre det? Hvis en så usædvanlig forudsigelse gik i opfyldelse, ville vedkommende der havde udtalt den, uden tvivl blive berømt. Guds talsmand bekendtgjorde: „Der skal fødes Davids hus en søn hvis navn er Josias,“ og erklærede derefter at denne mand ’ville brænde menneskeknogler’ på et alter i byen Betel. (1 Kongebog 13:1, 2) Cirka 300 år senere fremstod der i Davids slægt en konge ved navn Josias — et navn der ikke er almindeligt i Bibelen. Nøjagtig som forudsagt „tog [Josias] knoglerne fra gravene og brændte dem på alteret“ i Betel. (2 Kongebog 23:14-16) Ville andet end en overmenneskelig kilde kunne forudsige så specifikke detaljer?

Guds profeter forudsagde med bemærkelsesværdig nøjagtighed Babylons fald

ET VERDENSRIGES UNDERGANG:

Det ville i den grad være bemærkelsesværdigt hvis man kunne forudsige navnet på en mand — længe inden han blev født — som ville omstyrte en verdensmagt, og oven i købet angive den usædvanlige strategi han ville benytte. Gud bekendtgjorde at en mand ved navn Kyros skulle stå bag et sådant angreb på en nation. Denne Kyros skulle også udfri de jødiske fanger og støtte genopbygningen af deres hellige  tempel. Derudover forudsagde Gud at Kyros som en del af sin krigsstrategi ville udtørre floder, og at portene ville stå åbne, så det var nemt at indtage byen. (Esajas 44:27–45:2) Blev de mange detaljer i Guds profeti opfyldt? Historikere er enige om at Kyros indtog verdensrigets hovedstad, Babylon, på netop den måde. Kyros’ hær udførte den imponerende ingeniørbedrift at omdirigere Babylons „floder“, ja, udtørre dem. Hæren gik desuden ind i byen gennem portene, der ikke var blevet lukket. Senere frigav Kyros jøderne og erklærede at de skulle genopbygge deres tempel i Jerusalem. Det var højst usædvanligt, for Kyros tilbad ikke selv jødernes Gud. (Ezra 1:1-3) Kunne nogen anden end Gud have forudsagt disse detaljer, der bekræftes af historien?

Vi har her gennemgået tre eksempler på at Gud med nøjagtighed kan forudsige fremtidige begivenheder. Og der er ikke blot tale om enkeltstående tilfælde. Den jødiske anfører Josua pegede på en kendsgerning som alle hans tilhørere kunne nikke genkendende til: „I véd med hele jeres hjerte og hele jeres sjæl at ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl. De er alle gået i opfyldelse for jer. Ikke ét af dem er slået fejl.“ (Josua 23:1, 2, 14) Jøderne kunne ikke benægte at Guds løfter og profetier var blevet opfyldt. Men hvorfor kan Gud forudsige fremtiden med så usvigelig sikkerhed? Der er stor forskel på Guds evner og menneskers. Det er vigtigt at huske dette, for Gud har forudsagt at der vil indtræffe nogle epokegørende begivenheder i fremtiden som vil påvirke dit liv!

GUDS PROFETIER KONTRA MENNESKERS FORUDSIGELSER

Menneskers forudsigelser er ofte baseret på videnskabelige undersøgelser, analyser af forskellige fakta og tendenser eller endda påståede overnaturlige åbenbaringer. Og når mennesker forudsiger noget, læner de sig som regel tilbage og venter passivt på at se hvad der vil ske. — Ordsprogene 27:1.

Gud, derimod, sidder inde med alle fakta. Han forstår fuldt ud menneskers natur og tilbøjeligheder, så når Gud ønsker det, kan han forudse nøjagtig hvordan enkeltpersoner eller hele folkeslag vil reagere. Men Gud kan gøre mere end det. Han kan ligefrem kontrollere eller ændre forskellige faktorer eller tendenser for at sikre et bestemt udfald. Han siger: „Mit ord som går ud af min mund ... vender ikke tilbage til mig med uforrettet sag, men vil ... gennemføre hvad jeg har sendt det til.“ (Esajas 55:11) På en måde kan man sige at visse af Guds forudsigelser mere er bekendtgørelser eller erklæringer. Han sørger aktivt for at hans profetier rammer plet.

DIN FREMTID

Findes der nogle pålidelige forudsigelser der vil komme til at berøre dig og dine nærmeste? Hvis du for eksempel vidste at der var en voldsom orkan på vej, ville du helt sikkert gøre hvad du kunne for at redde livet. Bibelens profetier gør det også bydende nødvendigt at du griber til handling. Gud har forudsagt at der snart vil ske nogle enorme globale forandringer. (Se rammen „ Hvad Gud åbenbarer om fremtiden“). Den fremtid Gud stiller mennesker i udsigt, adskiller sig en hel del fra det mange såkaldte eksperter har forudsagt.

Man kan betragte det på denne måde: Grundtrækkene i menneskehedens historie er skrevet på forhånd, og du har mulighed for at få at vide hvordan slutningen vil blive. Gud erklærer: „Fra begyndelsen fortæller [jeg] om enden, og ... siger: ’Min beslutning står fast, og alt hvad jeg har lyst til gør jeg.’“ (Esajas 46:10) Du og din familie kan få en fantastisk fremtid. Så lad Jehovas Vidner vise dig i Bibelen hvad der snart vil ske. Jehovas Vidner har ingen overnaturlige evner til at forudsige fremtiden, og de får heller ikke budskaber fra åndeverdenen. Nej, de studerer Bibelen, og i den fortæller Gud hvad han aktivt gør for at du kan få en skøn fremtid.