Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Maj 2014

Svar på bibelske spørgsmål

Svar på bibelske spørgsmål

Hvem styrer egentlig denne verden?

Hvis det var Gud der styrede verden, ville der da være så megen sorg og lidelse?

Mange mener at det er Gud der er denne verdens hersker. Men hvis det er rigtigt, hvorfor er jorden da så fyldt med ondskab og lidelser? (5 Mosebog 32:4, 5) Ifølge Bibelen er verden styret af en der er ond. — Læs 1 Johannes 5:19.

Hvordan gik det til at en der er ond, fik magten over menneskeheden? Ved begyndelsen af menneskets historie gjorde en engel oprør mod Gud og forsøgte at få de to første mennesker til at gøre det samme. (1 Mosebog 3:1-6) De valgte at adlyde denne oprørske engel, Satan, og gjorde ham derved til deres hersker. Den almægtige Gud er den eneste der har ret til at herske, men han ønsker at mennesker skal vælge hans herredømme fordi de elsker ham. (5 Mosebog 6:6; 30:16, 19) Størstedelen af menneskeheden er desværre blevet forledt til at træffe det samme dårlige valg som de to første mennesker. — Læs Åbenbaringen 12:9.

Hvem vil løse menneskenes problemer?

Vil Gud tillade at Satan fortsætter med at udøve sit onde herredømme? Nej! Han vil ved hjælp af Jesus råde bod på alt det onde Satan har gjort. — Læs 1 Johannes 3:8.

Med kraft og myndighed fra Gud vil Jesus tilintetgøre Satan. (Romerne 16:20) Så vil Gud herske over menneskeheden, og han vil sørge for at indføre de lykkelige og fredelige forhold på jorden han oprindelig havde tiltænkt menneskeslægten. — Læs Åbenbaringen 21:3-5.