Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  April 2014

Svar på bibelske spørgsmål

Svar på bibelske spørgsmål

Hvad vil Jesus gøre i fremtiden?

Jesus døde, blev oprejst og steg op til himlen i år 33. Langt senere fik han overdraget myndighed til at herske som konge. (Daniel 7:13, 14) I denne egenskab vil han på et tidspunkt skride til handling og indføre verdensfred og fjerne fattigdom. — Læs Salme 72:7, 8, 13.

Jesus vil som konge rense jorden for al uretfærdighed

Som konge over menneskeheden vil Jesus udrette vidunderlige ting. Han vil bruge den magt hans Far har givet ham, til at gøre mennesker fuldkomne igen. De vil kunne glæde sig over at leve på jorden uden nogen sinde at blive gamle og dø. — Læs Johannes 5:26-29; 1 Korinther 15:25, 26.

Hvad foretager Jesus sig nu?

Jesus leder nu det verdensomspændende forkyndelsesarbejde som hans sande disciple udfører. De besøger folk for at vise dem hvad Bibelen siger om Guds rige. Jesus sagde at han ville fortsætte med at støtte dette arbejde indtil Guds rige fjerner alle regeringer på jorden. — Læs Mattæus 24:14; 28:19, 20.

Gennem den sande kristne menighed hjælper Jesus mennesker til at få et bedre liv. Han vil også hjælpe dem igennem ødelæggelsen af den nuværende ordning og ind i Guds lovede nye verden. — Læs 2 Peter 3:7, 13; Åbenbaringen 7:17.

Lær mere

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Hvad er Guds rige?

Mange kender bønnen Fadervor. Hvad menes der med ordene: „Komme dit rige?“