Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Februar 2014

 HOVEDEMNE | KRIGEN DER FORANDREDE VERDEN

Den virkelige bagmand bag krige og lidelser

Den virkelige bagmand bag krige og lidelser

Den 11. november 1918 sluttede den første verdenskrig. Forretninger lukkede, og folk dansede i gaderne. Men dansen varede ikke længe. En anden trussel — endnu mere dødbringende end maskingeværet — fulgte lige i hælene på verdenskrigen.

En dødelig virussygdom der blev kendt som den spanske syge, begyndte i juni 1918 at florere blandt soldaterne på slagmarkerne i Frankrig. Det viste sig hurtigt hvor dødbringende denne sygdom var. For eksempel dræbte den inden for få måneder flere amerikanske soldater i Frankrig end fjenden gjorde. Og da tropperne vendte hjem efter krigen, bragte de smitten videre, og sygdommen spredtes hurtigt til store dele af verden.

Efterkrigsårene var også præget af hungersnød og store økonomiske problemer. Mange mennesker i Europa led af sult da fjendtlighederne sluttede i 1918. I 1923 var den tyske valuta praktisk talt værdiløs. Seks år senere brød verdensøkonomien sammen. Og så, i 1939, begyndte den anden verdenskrig, som i visse henseender var en fortsættelse af den første globale konflikt. Hvad lå bag denne række af katastrofer?

TEGNET PÅ DE SIDSTE DAGE

I Bibelen er der profetier der hjælper os til at se hvad der ligger bag visse historiske begivenheder, og det gælder især den første verdenskrig. Jesus forudsagde at der ville komme en tid da ’nation skulle rejse sig mod nation’ og hungersnød og pestlignende sygdomme ville hærge jorden. (Mattæus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11) Han fortalte sine disciple at sådanne ulykker ville udgøre et tegn på de sidste dage. Flere  detaljer findes i Åbenbaringens Bog, som forbinder veer på jorden med en krig i himlen. — Se rammen  „Krig på jorden og krig i himlen“.

I denne bog beskrives fire ryttere, der undertiden kaldes de fire apokalyptiske ryttere. Tre af dem skildrer de samme ulykkelige forhold som Jesus havde forudsagt — krig, hungersnød og pestlignende sygdomme. (Se rammen  „Er de fire ryttere redet ud?“) Den første verdenskrig indledte tydeligvis en tid med trængsler og problemer, og de er bestemt ikke aftaget. Og Bibelen viser at det i virkeligheden var Satan der satte det hele i gang. (1 Johannes 5:19) Vil magten nogen sinde blive taget fra ham?

Åbenbaringens Bog forsikrer os også om at Satan kun har „en kort tidsperiode“. (Åbenbaringen 12:12) Det er derfor han er så rasende og forårsager forfærdelige lidelser på jorden. De lidelser vi ser, er dog samtidig et vidnesbyrd om at Satans tid er ved at løbe ud.

DJÆVELENS GERNINGER NEDBRYDES

Første Verdenskrig var afgjort et vendepunkt i historien. Den indvarslede den totale krigs tidsalder,  udløste revolutioner og førte til mistillid til de politiske ledere. Den var også et tydeligt bevis på at Satan var blevet kastet ud af himlen. (Åbenbaringen 12:9) Og denne usynlige verdenshersker reagerede som en ondskabsfuld diktator der er klar over at hans dage er talte. Når hans tid er forbi, vil alle de trængsler og ulykker som den første verdenskrig affødte, også endelig være forbi.

Profetierne i Bibelen giver dig grund til at have tillid til at Jesus Kristus, vores himmelske konge, snart vil „nedbryde Djævelens gerninger“. (1 Johannes 3:8) Millioner af mennesker beder allerede om at Guds rige må komme. Det gør du måske også. Takket være dette rige vil trofaste mennesker på et tidspunkt endelig komme til at opleve at Guds vilje — ikke Satans — sker på jorden. (Mattæus 6:9, 10) Under Guds riges styre vil der aldrig mere komme en verdenskrig — eller nogen som helst anden krig! (Salme 46:9) Vi vil gerne tilskynde dig til at få mere at vide om dette rige så du kan opleve den tid hvor der vil råde fred over hele jorden. — Esajas 9:6, 7.