Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Februar 2014

 LÆSERE SPØRGER ...

Hvorfor tillader Gud at de stærke undertrykker de svage?

Hvorfor tillader Gud at de stærke undertrykker de svage?

Bibelen indeholder foruroligende beretninger om den stærkes undertrykkelse af den svage. Som eksempel kan nævnes beretningen om manden Nabot. * Akab, der var konge i Israel i det tiende århundrede før vor tidsregning, tillod sin hustru, Jesabel, at få Nabot og hans sønner dræbt så han kunne få mandens vingård. (1 Kongebog 21:1-16; 2 Kongebog 9:26) Hvorfor tillod Gud dette grove tilfælde af magtmisbrug?

’Gud kan ikke lyve.’ — Titus 1:2

Lad os fokusere på en vigtig grund: Gud kan ikke lyve. (Titus 1:2) Hvad har det med ondsindet undertrykkelse at gøre? Lige fra første færd advarede Gud menneskene om at oprør mod ham ville få en katastrofal konsekvens — døden. Og det gik som Gud havde sagt. Siden oprøret i Edens Have har menneskene været underlagt døden. Det første menneske der led døden, var faktisk offer for undertrykkelse — nemlig Abel, som blev myrdet af sin bror Kain. — 1 Mosebog 2:16, 17; 4:8.

Guds ord opsummerer menneskets historie siden da på denne måde: „Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det.“ (Prædikeren 8:9) Har disse ord vist sig at være sande? Jehova advarede Israels nation, sit folk, om at deres konger ville undertrykke dem, og at de ville råbe til Jehova om hjælp. (1 Samuel 8:11-18) Selv den vise kong Salomon beskattede sit folk hårdt. (1 Kongebog 11:43; 12:3, 4) Og onde konger, som for eksempel Akab, var meget mere tyranniske. Overvej følgende: Hvis Gud havde forhindret alle disse former for undertrykkelse, ville han så ikke have gået imod sit eget ord og i realiteten have løjet?

„Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det.“ — Prædikeren 8:9

Tænk også på at Satan hævder at det kun er af selviske grunde vi tjener Gud. (Job 1:9, 10; 2:4) Hvis Gud beskyttede alle sine tjenere mod alle former for undertrykkelse, ville det da ikke være med til at støtte Satans påstand? Og hvis Gud beskyttede alle mennesker mod alle former for undertrykkelse, ville han så ikke gøre sig skyldig i en endnu større løgn? Med en sådan beskyttelse ville mange måske få den opfattelse at vi mennesker sagtens kan udøve et godt herredømme over jorden uden Gud. Men Bibelen siger det stik modsatte — at menneskene er fuldstændig ude af stand til selv at herske. (Jeremias 10:23) Vi har brug for at Guds rige kommer; først da vil al uretfærdighed ophøre.

Vil det sige at Gud slet ikke gør noget ved undertrykkelse? Nej. Lad os se på to ting han gør. For det første afslører han tyranni som det det er. For eksempel afslører hans ord hvert eneste aspekt af Jesabels komplot mod Nabot. Bibelen afslører også at sådanne onde gerninger fremmes af en magtfuld hersker som ønsker at skjule sin identitet. (Johannes 14:30; 2 Korinther 11:14) Bibelen åbenbarer at det er Satan Djævelen. Ved at afsløre ondskab og undertrykkelse og hvem der i virkeligheden står bag, hjælper Gud os til ikke at gøre noget der er ondt. På den måde viser han at han interesserer sig for vores evige ve og vel.

For det andet giver Gud os et sikkert håb om at al undertrykkelse vil blive fjernet. Den måde hvorpå han afslørede, dømte og straffede Akab og Jesabel — og mange andre som dem — styrker vores tillid til hans løfte om at han en dag vil straffe alle de onde. (Salme 52:1-5) Gud giver os også et pålideligt håb om at han snart vil råde bod på al den ondskab som de der elsker ham, har været udsat for. * Den trofaste Nabot vil altså sammen med sine sønner få mulighed for at leve evigt på en paradisisk jord der er fri for undertrykkelse. — Salme 37:34.