Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Vidste du det?

Vidste du det?

Hvordan blev der givet bidrag i templet på Jesu tid?

Templets skatkammer lå i Kvindernes Forgård. Bogen The Temple — Its Ministry and Services siger: „Hele vejen rundt var der en enkel søjlegang, og i den, op ad muren, var der opstillet tretten bidragsbøsser, eller ’trompeter’.“

Bidragsbøsserne blev kaldt trompeter fordi de var smalle foroven og brede forneden. Det fremgik af hver bidragsbøsse hvad de penge der blev lagt i den, ville blive brugt til. Jesus befandt sig i Kvindernes Forgård da han betragtede folk, deriblandt en fattig enke, lægge penge i bidragsbøsserne. — Lukas 21:1, 2.

De to første bidragsbøsser var forbeholdt tempelskat for henholdsvis indeværende og forrige år. Bidragsbøsserne 3-7 var beregnet til betaling for henholdsvis turtelduer, dueunger, brænde, røgelse og guldkar. Hvis man havde afsat et større beløb til ofret end det der blev opkrævet, kunne man lægge det overskydende beløb i en af de resterende bidragsbøsser. I den 8. bidragsbøsse kunne man lægge de penge der var tilovers fra købet af syndofre. Bidragsbøsserne 9-12 var til penge der var tilovers fra skyldofre, fra ofringen af fugle, fra nasiræernes ofre og fra ofre fra spedalske der var blevet renset. Den 13. bidragsbøsse var til frivillige bidrag.

Var bibelskribenten Lukas en pålidelig historieskriver?

Lukas skrev det evangelium der bærer hans navn, samt bogen Apostelgerninger. Han sagde at han ’omhyggeligt havde gået alle ting igennem forfra’, men der er forskere der har sat spørgsmålstegn ved nogle af oplysningerne i hans beretninger. (Lukas 1:3) Hvor pålidelig var han som historiker?

Lukas nævner nogle historiske fakta som kan verificeres. For eksempel bruger han adskillige titler på romerske embedsmænd som ikke var alment kendt, såsom prætorer, eller øverster, i Filippi; politarker, eller lokale ledere, i Thessalonika; og asiarker, eller førende mænd, i Efesus. (Apostelgerninger 16:20, Kingdom Interlinear; 17:6; 19:31). Lukas kalder Herodes Antipas tetrark, eller landsdelshersker, og Sergius Paulus på Cypern kalder han prokonsul. — Apostelgerninger 13:1, 7.

Lukas’ korrekte brug af titler er bemærkelsesværdig, for når et romersk områdes status blev ændret, blev titlen på dets administrator også ændret. Bibelforskeren Bruce Metzger siger at „sådanne betegnelser i Apostelgerninger igen og igen viser sig at være helt i overensstemmelse med det sted og den tid der er tale om“. Forskeren William Ramsay kalder Lukas „en historiker af højeste rang“.