Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Januar 2014

Håb for de døde — Opstandelsen

Håb for de døde — Opstandelsen

Tror du på Bibelens løfte om en opstandelse til liv på jorden? * Tanken om at blive genforenet med sine kære der er døde, er bestemt meget tiltalende. Men er et sådant håb realistisk? For at kunne besvare det spørgsmål vil det være en god idé at undersøge hvordan Jesu apostle så på det.

Apostlene troede fuldt og fast på at de døde ville blive oprejst. Hvorfor? Det var der mindst to grunde til. For det første var deres håb grundlagt på den kendsgerning at Jesus selv var blevet oprejst fra de døde. Apostlene — og „mere end fem hundrede brødre på én gang“ — så den opstandne Jesus. (1 Korinther 15:6) Desuden var Jesu opstandelse godt bevidnet og almindeligt anerkendt, som det fremgår af de fire evangelier. — Mattæus 27:62–28:20; Markus 16:1-8; Lukas 24:1-53; Johannes 20:1–21:25.

For det andet havde apostlene mindst tre gange set Jesus oprejse nogen fra de døde — først i Nain, derefter i Kapernaum og så i Betania. (Lukas 7:11-17; 8:49-56; Johannes 11:1-44) Den sidste af disse opstandelser, der er beskrevet tidligere her i bladet, fandt sted i en familie der stod Jesus meget nær. Lad os se på nogle flere detaljer.

„JEG ER OPSTANDELSEN“

„Din broder skal opstå.“ Sådan sagde Jesus til Marta, hvis bror, Lazarus, havde været død i fire dage. I første omgang forstod Marta ikke hvad Jesus mente. „Jeg ved han skal opstå,“ svarede hun, men hun troede at det var noget der hørte fremtiden til. Forestil dig hvor overrasket hun blev da hun efter at Jesus havde sagt: „Jeg er opstandelsen og livet“, så ham oprejse Lazarus fra de døde! — Johannes 11:23-25.

Hvor havde Lazarus været i de fire dage efter sin død? Lazarus sagde ikke noget der antydede at han havde været i live et eller andet sted. Nej, Lazarus havde ikke en udødelig sjæl der var faret til himlen. Da Jesus oprejste ham, var der ikke tale om at han bragte ham ned til jorden igen — væk fra himmelsk lyksalighed i Guds nærhed. Så hvor befandt Lazarus sig i de fire dage? Han sov i graven. — Prædikeren 9:5, 10.

Læg mærke til at Jesus sammenlignede døden med en søvn som man vil blive vækket af ved en  opstandelse. Han sagde: „’Lazarus, vor ven, er gået til hvile, men jeg tager hen for at vække ham af søvnen.’ Så sagde disciplene til ham: ’Herre, hvis han er gået til hvile, vil han blive rask.’ Jesus havde imidlertid talt om hans død. Men de mente han talte om søvnens hvile. Så sagde Jesus da rent ud til dem: ’Lazarus er død.’“ (Johannes 11:11-14) Ved at oprejse Lazarus gav Jesus ham livet tilbage, og Lazarus blev genforenet med sin familie. Hvor var det en storslået gave denne familie fik af Jesus!

At Jesus oprejste mennesker da han var på jorden, var en forsmag på hvad han vil gøre i fremtiden som himmelsk konge i Guds rige. * Når han til den tid hersker over jorden, vil han oprejse dem der sover i graven. Det er derfor han sagde: „Jeg er opstandelsen.“ Tænk på hvor skønt det vil blive for dig at se dine kære igen! Tænk også på hvor glade de opstandne vil blive! — Lukas 8:56.

Tænk på den glæde det vil være at se sine kære igen!

TRO DER FØRER TIL EVIGT LIV

Jesus sagde til Marta: „Den der tror på mig, skal komme til live selv om han dør; og enhver som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.“ (Johannes 11:25, 26) De mennesker Jesus oprejser i løbet af sit tusindårige styre, vil kunne komme til at leve i al evighed — så længe de tror på ham.

„Den der tror på mig, skal komme til live selv om han dør.“ — Johannes 11:25.

Efter at Jesus var kommet med disse bemærkelsesværdige udtalelser om opstandelsen, stillede han Marta et selvransagende spørgsmål: „’Tror du dette?’ Hun sagde til ham: ’Ja, Herre; jeg har fået tro på at du er Messias, Guds søn.’“ (Johannes 11:26, 27) Hvad med dig? Vil du gerne have en lige så stærk tro på opstandelsen som Marta havde? Det første skridt man må tage, er at lære Guds hensigt med menneskene at kende. (Johannes 17:3; 1 Timoteus 2:4) En sådan kundskab kan føre til at man får tro. Du skal føle dig fri til at bede Jehovas Vidner om at vise dig hvad Bibelen lærer om opstandelsen. De vil meget gerne fortælle dig om dette fantastiske håb.

^ par. 2 Se artiklen „Døden er ikke afslutningen på alt!“ på side 6 i dette blad.

^ par. 9 Flere oplysninger om Bibelens løfte om en fremtidig opstandelse findes i kapitel 7 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.