Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE | ER DØDEN AFSLUTNINGEN PÅ ALT?

Døden er ikke afslutningen på alt!

Døden er ikke afslutningen på alt!

Betania var en lille by der lå tre kilometer fra Jerusalem. (Johannes 11:18) Nogle få uger inden Jesus døde, skete der noget meget sørgeligt der. Lazarus, en af Jesu nære venner, blev pludselig alvorligt syg og døde.

Da Jesus hørte om det, sagde han til sine disciple at Lazarus sov, og at han ville vække ham. (Johannes 11:11) Men Jesu disciple forstod ikke hvad han mente, så han sagde rent ud til dem: „Lazarus er død.“ — Johannes 11:14.

Fire dage efter begravelsen kom Jesus til Betania og trøstede Marta, en af den afdødes søstre. Marta sagde: „Hvis du havde været her, var min broder ikke død.“ (Johannes 11:17, 21) „Jeg er opstandelsen og livet,“ sagde Jesus. „Den der tror på mig, skal komme til live selv om han dør.“ — Johannes 11:25.

„Lazarus, kom ud!“

For at vise at dette ikke var et tomt løfte, gik Jesus hen til graven og råbte: „Lazarus, kom ud!“ (Johannes 11:43) Og til de omkringståendes store undren kom den døde mand ud.

Jesus havde tidligere oprejst mindst to personer. En af dem var en lille pige, nemlig Jairus’ datter. Lige inden han oprejste hende, beskrev han også hendes tilstand som en søvn. — Lukas 8:52.

Læg mærke til at Jesus i forbindelse med både Lazarus og Jairus’ datter sammenlignede døden med søvn. Det er en god sammenligning. Hvorfor? Fordi søvn er en tilstand uden bevidsthed og giver tanken om hvile fra smerte og lidelse. (Prædikeren 9:5; se rammen  „Døden er som en dyb søvn“). Jesu første disciple forstod klart hvilken tilstand de døde befandt sig i. „For Jesu disciple var døden en søvn og graven et hvilested  ... for dem der var døde i tro,“ siges der i opslagsværket Encyclopedia of Religion and Ethics.

Det trøster os at vide at de døde sover i graven og ikke lider. Derved fjernes mystikken omkring døden, og vi behøver ikke at være bange for den.

’HVIS EN MAND DØR, KAN HAN SÅ LEVE IGEN?’

Selvom vi sætter pris på en god nats søvn, er der næppe nogen af os der ønsker at sove for evigt. Er der noget håb om at de der sover i graven, vil vende tilbage til livet, ligesom Lazarus og Jairus’ datter?

Patriarken Job stillede netop det spørgsmål da han følte at han ikke havde langt igen. Han spurgte: ’Hvis en mand dør, kan han så leve igen?’ — Job 14:14.

Henvendt til den almægtige Gud besvarede Job sit eget spørgsmål med ordene: „Du vil kalde, og jeg vil svare dig; du vil længes efter dine hænders værk.“ (Job 14:15) Job var sikker på at Jehova så frem til den dag da han ville oprejse sin trofaste tjener. Var det blot ønsketænkning fra Jobs side? Absolut ikke.

At Jesus kunne oprejse mennesker fra de døde, beviste klart at Gud havde givet ham magt over døden. Faktisk siger Bibelen at Jesus nu har ’dødens nøgler’. (Åbenbaringen 1:18) Ligesom Jesus havde myndighed til at oprejse Lazarus, vil han i fremtiden have myndighed til at oprejse mange andre mennesker.

Bibelen gentager opstandelsesløftet adskillige gange. En engel gav profeten Daniel denne forsikring: „Du skal hvile, men stå op til din lod ved dagenes ende.“ (Daniel 12:13) Jesus sagde til saddukæerne, nogle jødiske ledere som ikke troede på opstandelsen: „I tager fejl fordi I hverken kender Skrifterne eller Guds kraft.“ (Mattæus 22:23, 29) Og apostlen Paulus sagde: „Jeg har håb til Gud ... at der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.“ — Apostelgerninger 24:15.

HVORNÅR VIL DE DØDE OPSTÅ?

Hvornår vil denne opstandelse af de retfærdige og de uretfærdige finde sted? Englen sagde til den retfærdige Daniel at han ville opstå „ved dagenes ende“. Marta troede på at hendes bror, Lazarus, ville „opstå i opstandelsen på den yderste dag“. — Johannes 11:24.

Bibelen forbinder denne „yderste dag“ med Kristi riges styre. Paulus skrev: „For han [Kristus] må nødvendigvis herske som konge indtil Gud har lagt alle fjenderne under hans fødder. Den sidste fjende der tilintetgøres, er døden.“ (1 Korinther 15:25, 26) Det er en stærk grund til at vi bør bede om at Guds rige må komme, og at Guds vilje må ske på jorden. *

Som Job godt vidste, er det Guds vilje at oprejse de døde. Når den tid kommer, vil døden blive tilintetgjort. Da vil ingen længere spørge: ’Er døden afslutningen på alt?’

^ par. 18 Flere oplysninger om Guds rige findes i kapitel 8 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.