Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2013

 UNDERVIS DINE BØRN

Jesus Kristus — en baby eller en konge?

Jesus Kristus — en baby eller en konge?

I december måned er det meget almindeligt at man rundt omkring i verden ser billeder eller figurer af Jesus som spædbarn. Han ligger i en krybbe, en stor kasse som er fyldt med hø til dyrene. Men skal vi kun tænke på Jesus som en lille baby?  * Det kan vi få svar på ved at læse om noget som en gruppe hyrder oplevede en nat på markerne nær Betlehem.

Pludselig er der en engel der viser sig for hyrderne. Han siger til dem: „I dag er der født jer en frelser, som er Kristus, Herren.“ Englen siger også til dem at de vil finde „et spædbarn [nemlig Jesus] der er svøbt i bind og ligger i en krybbe“. Straks kommer der mange andre engle, og de begynder at ’prise Gud’.

Hvordan ville du have det hvis du hørte nogle engle prise Gud? — Hyrderne er meget glade! De siger: „Lad os endelig gå ind til Betlehem og se det som er sket.“ Dér finder de ’både Maria og Josef, og spædbarnet som ligger i krybben’.

Snart kommer der andre til Betlehem hvor Maria og Josef er. Da hyrderne fortæller dem hvad der er sket, bliver alle meget forbløffede. Er du ikke glad for at du har lært de her dejlige ting om Jesus? — Dét er alle der elsker Gud. Lad os nu se på hvorfor Jesu fødsel gør så mange mennesker glade. For at finde ud af det skal vi tænke tilbage til dengang Maria endnu ikke var gift.

En dag får Maria besøg af en engel ved navn Gabriel. Han lover hende at hun vil få et barn der „skal være stor og skal kaldes den Højestes søn“. „Han skal herske som konge,“ siger Gabriel, „og der skal ikke være ende på hans kongedømme.“

Maria vil gerne vide hvordan det skulle kunne ske, for hun har aldrig haft et forhold til en mand. Gabriel siger til hende: „Kraft fra den Højeste vil overskygge dig. Derfor skal det der fødes også kaldes  helligt, Guds søn.“ Gud ville altså overføre sin søns liv fra himlen til Marias mave, hvor det kunne blive til en baby. Det var et stort mirakel!

Har du nogen sinde set billeder eller figurer der skal ligne tre „vise mænd“ som sammen med hyrderne besøger den lille Jesus? — Sådanne scener er ret almindelige omkring juletid. Men de „vise mænd“ var i virkeligheden astrologer, og Gud kan ikke lide det som astrologer gør. Lad os se hvad der skete da de kom. Bibelen siger: „Da de gik ind i huset så de det lille barn hos Maria, dets moder.“ Jesus var altså ikke længere en baby i en krybbe; han var et barn der boede sammen med Josef og Maria i et hus!

Hvordan kunne astrologerne finde Jesus? — De blev ledet af en „stjerne“. Denne „stjerne“ førte dem dog ikke til Betlehem med det samme, men først til kong Herodes i Jerusalem. Bibelen siger at Herodes meget gerne ville finde Jesus så han kunne få ham slået ihjel. Hvem tror du det var der fik noget der lignede en stjerne, til at lede astrologerne hen til Herodes? — Det var ikke den sande Gud, Jehova, men hans modstander, eller fjende, Satan Djævelen!

I dag prøver Satan at få folk til at tænke på Jesus som om han bare var et hjælpeløst spædbarn. Men englen Gabriel sagde til Maria: „Han skal herske som konge ..., og der skal ikke være ende på hans kongedømme.“ Jesus regerer nu som konge i himlen, og han vil snart fjerne alle Guds fjender. Det er sådan vi skal tænke på Jesus, og det skal vi fortælle videre til andre.

^ par. 3 Hvis du læser denne artikel sammen med et barn, hold da en pause i oplæsningen når der er en tankestreg efter et spørgsmål, så barnet kan svare.

Lær mere

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Hvem er Jesus Kristus?

Find ud af hvorfor Jesus er den lovede Messias, hvor han kom fra, og hvorfor han er Jehovas enestefødte søn.

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Genløsningen — Guds største gave

Hvad er genløsningen? Hvordan kan du få gavn af den?