Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2013

Svar på bibelske spørgsmål

Svar på bibelske spørgsmål

Hvad er formålet med Kristi genkomst?

Inden Jesus Kristus steg til himlen i år 33, lovede han at han ville komme igen. Han sammenlignede sig selv med en fornem mand der rejste bort og var væk i lang tid, hvorefter han vendte tilbage med kongemagt. Formålet med Jesu genkomst er at sørge for et godt herredømme over menneskeheden. — Læs Lukas 19:11, 12.

Jesus vil sørge for et godt herredømme over menneskeheden

I hvilken slags legeme kommer Kristus igen? Han blev oprejst som en åndeskabning. (1 Peter 3:18) Senere steg han til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. (Salme 110:1) Langt senere blev han ført frem foran Jehova Gud, „den gamle af dage“, som gav ham magt til at udøve herredømme over menneskeheden. Så Jesus vender ikke tilbage som et menneske, men som en usynlig konge. — Læs Daniel 7:13, 14.

Hvad vil Jesus gøre når han kommer?

Når Jesus kommer usynligt sammen med sine engle, vil han afsige dom over menneskene. Han vil tilintetgøre de onde og skænke dem der tager imod ham som konge, evigt liv. — Læs Mattæus 25:31-33, 46.

Under Jesu herredømme vil jorden blive omdannet til et paradis. Jesus vil oprejse de døde så de kan komme til at leve i dette jordiske paradis. — Læs Lukas 23:42, 43.