Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2013

 HOVEDEMNE | HAR VI BRUG FOR GUD?

Hvorfor vi har brug for Gud

Hvorfor vi har brug for Gud

Ifølge psykiatere og psykologer har folk brug for åndelige værdier for at være virkelig lykkelige. At det forholder sig sådan, ses af at mange føler at de har behov for at engagere sig i en eller anden sag der hæver sig op over deres dagligdag. Nogle søger at dække dette behov ved at bruge noget af deres fritid på kunst, musik, oplevelser i naturen og så videre. Men de fleste finder ikke nogen dyb og varig tilfredshed ved sådanne beskæftigelser.

Gud ønsker at vi mennesker skal være lykkelige nu og i al evighed

Det faktum at vi mennesker har et medfødt åndeligt behov, kommer ikke bag på bibellæsere. De indledende kapitler i Første Mosebog viser at Gud talte regelmæssigt med de to første mennesker han havde skabt, og det gav dem mulighed for at få et nært forhold til ham. (1 Mosebog 3:8-10) Gud har ikke skabt menneskene til at leve uafhængigt af ham; de har behov for at kommunikere med deres Skaber. Dette åndelige behov omtales ofte i Bibelen.

For eksempel sagde Jesus: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Det fremgår af disse ord at en vigtig forudsætning for at få et lykkeligt og tilfredsstillende liv er at vi dækker vores medfødte åndelige behov. Hvordan kan vi gøre det? Jesus pegede på svaret da han sagde: „Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.“ (Mattæus 4:4) * På hvilke måder kan Guds ’udtalelser’, det vil sige hans tanker og vejledning som findes i Bibelen, gøre det muligt for os at leve et lykkeligt og meningsfyldt liv? Lad os se på tre af dem.

Vi har behov for god vejledning

I dag er der utallige eksperter og specialister der tilbyder vejledning vedrørende parforhold, sex, familieliv, konfliktløsning og om hvordan man finder lykken og selve meningen med tilværelsen. Men hvem er mere kvalificeret til at give god, ligevægtig rådgivning om alle disse emner end menneskets Skaber, Jehova Gud?

Brugsanvisningen, Bibelen, viser os hvordan vi bedst kan bruge vores liv

Det kan illustreres på denne måde: Når du køber noget nyt, for eksempel et kamera eller en computer, forventer du at der følger en brugsanvisning  eller instruktionsbog med som forklarer hvordan man anvender og får størst glæde af produktet. Bibelen kan sammenlignes med en sådan brugsanvisning. Det er en brugsanvisning fra Gud, fabrikanten så at sige, som viser os hvordan vi bedst kan bruge vores liv. Den forklarer hvad hensigten er med ’produktet’ — vores liv som mennesker — og hvordan vi bør bruge det for at opnå det bedste resultat.

Som enhver anden velskrevet brugsanvisning advarer Bibelen mod handlinger der kan skade ’produktet’. Andre kommer måske med råd og forslag som virker appellerende og forekommer nemmere at følge, men er det ikke mest logisk at tro at vi kan undgå problemer og opnå de bedste resultater ved at følge Skaberens vejledning?

„Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå. Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“ — Esajas 48:17, 18

I Bibelen kan vi finde den vejledning og hjælp vi behøver

Jehova giver os anvisninger og instruktioner, men han tvinger os ikke til at følge dem. Nej, som den kærlige velgører han er, siger han appellerende til os: „Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå. Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“ (Esajas 48:17, 18) Hvis vi følger Guds vejledning, vil det gå os godt. Eller sagt på en anden måde: Vi har brug for Gud for at kunne have det godt og være lykkelige.

Vi har brug for svar på livets store spørgsmål

Nogle føler ikke at de har brug for Gud fordi der er så meget her i livet der ikke stemmer med at han skulle være en kærlig Skaber. De spørger for eksempel: ’Hvorfor lider gode mennesker ondt?’ ’Hvorfor bliver nogle børn født med deformiteter?’ ’Hvorfor er livet så uretfærdigt?’ Det er seriøse og relevante spørgsmål, og at få tilfredsstillende svar på dem kan få vidtrækkende indflydelse på vores liv. I stedet for hurtigt at give Gud skylden for sådanne problemer, lad os da se hvad hans ord, Bibelen, har at sige.

I det tredje kapitel i Første Mosebog finder vi beretningen om Satan der, i skikkelse af en slange, forsøgte at få de to første mennesker til at overtræde Jehova Guds befaling om ikke at spise af frugten på træet til kundskab om godt og ondt. Gud havde sagt at de ville dø hvis de gjorde det. Men Satan sagde til Eva: „I skal visselig ikke dø. For Gud véd at den dag I spiser af den, vil jeres øjne blive åbnet, og I vil blive som Gud og kende godt og ondt.“ — 1 Mosebog 2:16, 17; 3:4, 5.

Med disse ord hævdede Satan ikke blot at Gud var en løgner; han antydede også at Guds måde at styre på er uretfærdig. Djævelen påstod at menneskene ville klare sig bedre hvis de lyttede til ham. Hvordan kunne disse stridsspørgsmål besvares? Jehova valgte at lade begivenhederne gå deres gang så alle kunne se om de anklager der var blevet rettet mod ham, var sande eller falske. Gud gav altså Satan og dem der har stillet  sig på hans side, mulighed for at bevise at menneskene kan klare sig godt uden Gud.

Hvad mener du om Satans påstande? Kan vi mennesker klare os godt her i livet og styre jordens anliggender på en god måde uden Gud? Er lidelser, uretfærdighed, sygdom, kriminalitet, moralsk forfald samt krig, folkedrab og andre grusomheder som har plaget menneskeheden op gennem århundrederne, ikke et ubestrideligt vidnesbyrd om at menneskets forsøg på at styre sig selv uafhængigt af Gud har været en total fiasko? Bibelen viser at det ikke er Gud der er ansvarlig for menneskehedens problemer. Den siger derimod at en af hovedårsagerne til dem er at „det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det“. — Prædikeren 8:9.

Set på den baggrund er det tydeligt at vi bør vende os til Gud for at få svar på vores spørgsmål og for at finde ud af om der er en løsning på de problemer vi slås med. Men hvad vil Gud gøre?

Vi har brug for Guds hjælp

Menneskene har længe gerne villet være fri for sygdom, alderdom og død. Der er blevet brugt masser af tid, energi og penge på at bekæmpe disse faktorer — men kun til lidt eller slet ingen nytte. Nogle har troet at de kunne forblive unge ved hjælp af en livseliksir, en ungdomskilde, et shangri-la eller noget andet. Men alle disse forhåbninger har ført til skuffelse.

Gud ønsker at vi skal have det godt og være lykkelige. Det var hans oprindelige hensigt med at skabe menneskene, og det har han ikke glemt. (1 Mosebog 1:27, 28; Esajas 45:18) Vi har Jehova Guds forsikring om at han vil gennemføre alt hvad han har sat sig for. (Esajas 55:10, 11) Bibelen indeholder Guds løfte om at han vil genindføre de paradisiske forhold som gik tabt for det første menneskepar. I den sidste bog i Bibelen finder vi disse ord: „Han [Jehova Gud] vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 21:4) Hvordan vil Gud skabe sådanne vidunderlige forhold, og hvordan kan dette løfte komme os til gavn?

Guds søn, Jesus Kristus, lærte sine disciple at bede om at Guds vilje måtte ske. Mange mennesker kender og beder ofte denne bøn, som nogle kalder Fadervor. Den lyder: „Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:9, 10) Ja, Guds rige er det middel Jehova vil bruge til at råde bod på de sørgelige konsekvenser af menneskers styre og indføre den retfærdige nye verden han har lovet. * (Daniel 2:44; 2 Peter 3:13) Hvad må vi gøre for at få gavn af Guds løfte?

 Jesus Kristus peger på det enkle skridt vi må tage: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Ja, med Guds hjælp er det muligt for os at opnå evigt liv i Guds lovede nye verden. Dette fremtidshåb kan sikkert overbevise dig om at der findes endnu en grund til at svare ja til spørgsmålet: Har vi brug for Gud?

Tiden er inde til at søge Gud

For to tusind år siden sagde apostlen Paulus følgende til nogle fordomsfrie athenere på Areopagus, eller Areshøjen, i Athen: „Han giver selv liv og ånde og alting til alle. For ved ham lever vi og bevæger vi os og er vi til, sådan som også nogle af digterne iblandt jer har sagt: ’For vi er også hans afkom.’“ — Apostelgerninger 17:25, 28.

Det Paulus sagde til athenerne, gælder stadig. Det er Skaberen der har givet os den luft vi indånder, den mad vi spiser, og det vand vi drikker. Vores eksistens er ganske enkelt afhængig af alle de gode ting Jehova sørger for til os. Men hvorfor er han blevet ved med at tage sig af menneskene uanset om de skænker ham en tanke eller ej? Paulus sagde at det var „for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem til ham og virkelig finde ham, skønt han ikke er langt borte fra en eneste af os“. — Apostelgerninger 17:27.

Kunne du tænke dig at lære Gud bedre at kende? Vil du gerne vide mere om hans hensigter og de råd han giver om hvordan vi kan få et godt liv nu og i al evighed? Hvis det er tilfældet, vil vi gerne tilskynde dig til at tale med den der gav dig dette blad, eller at kontakte bladets udgivere. De vil med glæde hjælpe dig.

^ par. 5 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

^ par. 20 Flere oplysninger om hvordan dette rige vil sørge for at Guds vilje sker på jorden, findes i kapitel 8 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Bogen er tilgængelig online og kan downloades fra hjemmesiden www.jw.org.