En dag hvor Jesus befandt sig i Jerusalem, talte han om sin Far, Jehova, og afslørede de falske religiøse ledere. (Johannes 8:12-30) Det han sagde ved den lejlighed, viser os hvordan vi skal efterprøve udbredte læresætninger om Gud i dag. Han sagde: „Hvis I bliver i mit ord, er I virkelig mine disciple, og I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.“ — Johannes 8:31, 32.

’Bliv i mit ord.’ Med disse ord viser Jesus hvordan man kan afgøre om en religiøs lære er i overensstemmelse med „sandheden“. Når du hører en udtalelse om Gud, så spørg dig selv: ’Stemmer den med Jesu ord og resten af Bibelen?’ Efterlign dem der hørte apostlen Paulus’ forkyndelse, og som ’daglig undersøgte Skrifterne om disse ting [det de lærte] forholdt sig således’. — Apostelgerninger 17:11.

Marco, Rosa og Rebecca, der alle blev citeret i den første artikel, undersøgte omhyggeligt deres tro ved at studere Bibelen med Jehovas Vidner. Hvordan blev det til gavn for dem?

Marco: „Den der underviste min kone og mig, brugte Bibelen til at besvare alle vores spørgsmål. Vi begyndte at få kærlighed til Jehova, og vi blev også tættere knyttet til hinanden som ægtepar.“

Rosa: „I begyndelsen havde jeg den opfattelse at Bibelen bare er en bog med menneskers tanker og forestillinger om Gud. Lidt efter lidt fik jeg svar på mine spørgsmål ud fra Bibelen. Nu er Jehova blevet virkelig for mig. Ham kan jeg sætte min lid til.“

Rebecca: „Jeg bad Gud om at hjælpe mig med at lære ham at kende. Kort tid efter begyndte min mand og jeg at studere Bibelen. Endelig lærte vi sandheden om Jehova at kende! Vi var meget begejstrede over at finde ud af hvordan Gud egentlig er.“

Bibelen gør langt mere end blot at afsløre løgne om Gud; den fortæller sandheden om hans tiltalende egenskaber. Den er Guds inspirerede ord, og den hjælper os til at „kende det som Gud i sin godhed har givet os“, det vil sige at forstå sandheden om ham og hans hensigter. (1 Korinther 2:12) Prøv selv at se hvordan Bibelen kan svare på almindelige men alligevel fundamentale spørgsmål om Gud, hans hensigt og vores fremtid. Læs svarene på nogle af disse spørgsmål på www.jw.org under „Bibelens lære > Svar på bibelske spørgsmål“. Du kan også bede om et bibelkursus ved at gå ind på hjemmesiden eller kontakte et af Jehovas Vidner. Du vil sikkert opdage at det er lettere at elske Gud end du havde troet.