HVAD MANGE TROR

Den kristne religions „tre hovedgrupper, den romerskkatolske, den ortodokse og den protestantiske, anerkender at Gud er tre personer i én: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Ifølge kristen teologi er dette ikke en anerkendelse af tre guder men af at disse tre personer i alt væsentligt er én.“ — The New Encyclopædia Britannica.

SANDHEDEN FRA BIBELEN

Jesus, Guds søn, hævdede aldrig at være lig med eller af samme væsen som Faderen. Tværtimod sagde han: „Jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg.“ (Johannes 14:28) Han sagde også til en af sine disciple: „Jeg stiger op til min Fader og jeres Fader og til min Gud og jeres Gud.“ — Johannes 20:17.

Den hellige ånd er ikke en person. De første kristne ’blev fyldt med hellig ånd’, og Jehova sagde: ’Jeg vil udgyde noget af min ånd over al slags kød.’ (Apostelgerninger 2:1-4, 17) Den hellige ånd er ikke en del af en treenighed. Den er Guds virksomme kraft.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

Den katolske teolog Richard P. McBrien siger i sin bog Katolsk Tro gennem to Årtusinder: „Treenigheden er et absolut mysterium i den forstand, at vi ikke forstår det, selv efter at det er blevet åbenbaret.“ Kan man virkelig elske nogen som det er umuligt at lære at kende eller forstå? Treenighedsdogmet er derfor en hindring for at kunne kende og elske Gud.

Det var sådan Marco, som blev citeret i en tidligere artikel, betragtede treenighedslæren. „Jeg troede at Gud skjulte sin identitet for mig,“ siger han, „og det gjorde ham blot endnu mere fjern, mystisk og utilnærmelig.“ Men ’Gud er ikke forvirringens Gud’. (1 Korinther 14:33, da. aut.) Han har ikke skjult sin identitet for os. Han ønsker at vi skal lære ham at kende. Jesus sagde: „Vi tilbeder det vi kender.“ — Johannes 4:22.

„Da jeg lærte at Gud ikke er en del af en treenighed, kunne jeg langt om længe få et personligt forhold til ham,“ siger Marco. Hvis vi lærer Jehova at kende som person og ikke bare opfatter ham som en mystisk fremmed, vil det være meget lettere at elske ham. Bibelen siger: „Den som ikke elsker, har ikke lært Gud at kende, for Gud er kærlighed.“ — 1 Johannes 4:8.