Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KOM NÆR TIL GUD

„Han belønner dem som ivrigt søger ham“

„Han belønner dem som ivrigt søger ham“

Værdsætter Jehova det hans tjenere gør for at glæde ham? Nogle vil måske sige nej og hævde at han ikke interesserer sig for os. En sådan påstand er imidlertid med til at give et helt forkert billede af ham. Hans ord, Bibelen, viser hvordan det virkelig forholder sig. Den forsikrer os om at Jehova værdsætter de bestræbelser som hans trofaste tjenere gør sig. Lad os se nærmere på apostlen Paulus’ ord i Hebræerbrevet 11:6.

Hvad skal der til for at behage, eller glæde, Jehova? „Uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag,“ skriver Paulus. Læg mærke til at Paulus ikke siger at det er vanskeligt at behage Gud uden tro. Han siger at det er umuligt at gøre det. Tro er med andre ord en forudsætning for at kunne behage Gud.

Hvilken form for tro finder Jehova behag i? Vores tro på ham må indbefatte to ting. For det første ’må vi nødvendigvis tro at han er til’. Hvordan skulle vi kunne behage ham hvis vi tvivlede på at han eksisterede? Men sand tro indbefatter mere, for selv dæmonerne tror at Gud er til. (Jakob 2:19) Vores tro på at Gud findes, skulle få os til at handle, det vil sige vise vores tro ved at leve på en måde der behager ham. — Jakob 2:20, 26.

For det andet ’må vi nødvendigvis tro at han belønner os’. Den der har ægte tro, er helt overbevist om at hans bestræbelser for at leve på en måde der behager Gud, ikke vil være forgæves. (1 Korinther 15:58) Hvordan skulle vi kunne behage Jehova hvis vi tvivlede på hans evne til eller ønske om at belønne os? (Jakob 1:17; 1 Peter 5:7) Den der tror at Gud er smålig, ligeglad og svær at gøre tilpas, kender ikke Bibelens Gud.

Hvem er det Jehova belønner? „Dem som ivrigt søger ham,“ siger Paulus. Et opslagsværk for bibeloversættere nævner at det græske ord der er oversat „ivrigt søger“, ikke sigter til en søgen efter at finde Gud, men snarere til de anstrengelser man gør sig i forbindelse med tilbedelsen af ham. Et andet opslagsværk forklarer at dette græske udsagnsord står i en form der indeholder tanken om intensitet og en koncentreret indsats. Ja, Jehova belønner dem hvis tro får dem til helhjertet at tjene ham med kærlighed og iver. — Mattæus 22:37.

Hvordan skulle vi kunne behage Jehova hvis vi tvivlede på hans evne til eller ønske om at belønne os?

Hvordan belønner Jehova dem der har en sådan tro? Han har lovet dem en herlig belønning der vidner om hans store gavmildhed og kærlighed — evigt liv i et paradis på jorden. (Åbenbaringen 21:3, 4) Selv nu får de der ivrigt søger Jehova, mange velsignelser. Ved hjælp af hans hellige ånd og den visdom der findes i hans ord, glæder de sig over at have et indholdsrigt og tilfredsstillende liv. — Salme 144:15; Mattæus 5:3.

Ja, Jehova er en Gud der påskønner den trofaste tjeneste der ydes af dem som tilbeder ham i tro. Giver det dig ikke et ønske om at komme nærmere til ham? Hvis det er tilfældet, hvorfor så ikke lære mere om hvordan du kan tilegne dig og praktisere den form for tro som Jehova vil velsigne rigt?

Forslag til bibellæsning i november

Titus 1-3; Filemon 1-25; Hebræerne 1-13Jakob 1-5