Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  August 2013

 HOVEDEMNE

Pornografi — harmløst eller skadeligt?

Pornografi — harmløst eller skadeligt?

Verden i dag er fyldt med pornografi. * Det findes i reklamer, modeindustrien, film, musik, tidsskrifter, tv, computerspil, på hjemmesider, smartphones og andre mobile enheder. Og det findes nu også i online fotodelingstjenester. Det lader til at pornografi har en fremtrædende plads i popkulturen. Pornografi bruges af flere mennesker, i flere områder og i større mængder end på noget andet tidspunkt i historien. — Se rammen  „Fakta om pornografi“.

Den almindelige holdning til pornografi ændrer sig også. Professor Gail Dines skriver: „Billeder i dag er blevet så ekstreme at det der engang blev betragtet som hård porno, nu betragtes som almindeligt accepteret porno.“

Hvordan ser du på den udvikling? Er pornografi harmløst tidsfordriv, en dødbringende gift eller noget midt imellem? Jesus sagde: „Ethvert godt træ [frembringer] gode frugter, mens ethvert råddent træ frembringer dårlige frugter.“ (Mattæus 7:17) Hvilken „frugt“ frembringer pornografi? For at finde svarene vil vi nu se på nogle grundlæggende spørgsmål om pornografi.

 Hvordan påvirkes man af pornografi?

HVAD EKSPERTER SIGER: Pornografi er stærkt vanedannende. Nogle forskere og terapeuter sammenligner det endda med kokain.

Brian, * som var afhængig af internetpornografi, fortæller: „Intet kunne standse mig. Jeg følte at jeg var i en slags trance. Ofte rystede jeg over hele kroppen og fik ondt i hovedet. Jeg kæmpede for at holde op, men flere år senere var jeg stadig afhængig.“

Folk der er afhængige af pornografi, dækker ofte over det. De holder det hemmeligt og finder på løgne. Det er ikke så overraskende at mange af dem føler sig ensomme, skamfulde, nervøse, deprimerede eller vrede. Nogle får endda selvmordstanker. „Jeg blev meget selvoptaget og fortvivlet,“ siger Serge, som næsten daglig downloadede porno til sin mobiltelefon. „Jeg følte mig værdiløs, skamfuld, alene og fanget i en fælde. Jeg var for flov og bange til at søge hjælp.“

Selv en flygtig eller tilfældig kontakt med pornografi kan påvirke én negativt. Under en høring i et senatsudvalg i USA sagde lægen og forskeren Judith Reisman: „Visuel pornografi indprenter sig i og forandrer hjernen og udløser øjeblikkeligt og ufrivilligt et varigt, biokemisk spor i hukommelsen [som er] vanskeligt eller umuligt at fjerne.“ Susan, 19 år, som uforvarende så nogle pornografiske sider på nettet, fortæller: „Billederne er mejslet ind i mit sind og dukker op helt uventet. Det føles som om jeg aldrig vil kunne fjerne dem fuldstændigt.“

KONKLUSION: Pornografi trælbinder og ødelægger sine ofre. — 2 Peter 2:19.

Hvordan påvirkes familier af pornografi?

HVAD EKSPERTER SIGER: „Porno er skyld i at ægtepar går fra hinanden, og at familier splittes.“ — The Porn Trap (Pornofælden) af Wendy og Larry Maltz.

Pornografi ødelægger ægteskaber ved at

  • underminere tilliden, fortroligheden og kærligheden. — Ordsprogene 2:12-17.

  • fremme selviskhed og utilfredshed med ens partner samt skabe følelsesmæssig distance. — Efeserne 5:28, 29.

  • give næring til usunde seksuelle fantasier og lyster. — 2 Peter 2:14.

  • friste den der ser på det, til at presse partneren til frastødende seksuelle handlinger. — Efeserne 5:3, 4.

  • fremme følelsesmæssig og fysisk utroskab. — Mattæus 5:28.

Bibelen siger at ægtepar ikke må „handle troløst“ mod hinanden. (Malakias 2:16) Den troløshed der tales om her, er utroskab, som kan  ødelægge et ægteskab og føre til separation og skilsmisse. En families opløsning vil også gå meget ud over børnene.

Pornografi kan også skade børn på en mere direkte måde. Brian, som er omtalt tidligere, fortæller: „Da jeg var omkring ti år, fandt jeg tilfældigvis min fars pornoblade mens jeg legede skjul. Jeg begyndte at kigge i dem i al hemmelighed og forstod ikke rigtig hvorfor jeg følte mig tiltrukket af den slags billeder. Det startede en ond cirkel som varede langt ind i voksenalderen.“ Undersøgelser viser at pornografi kan få teenagere til at blive seksuelt aktive i en ung alder, have mange skiftende seksualpartnere og blive seksuelt voldelige samt følelsesmæssigt og psykisk ustabile.

KONKLUSION: Pornografi forgifter parforhold og fører i sidste ende til hjertesorg og problemer. — Ordsprogene 6:27.

 Hvad siger Bibelen om pornografi?

GUDS ORD SIGER: „I skal derfor gøre jeres lemmer ... døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær, og havesygen, som er afgudsdyrkelse.“ — Kolossenserne 3:5.

Kort sagt hader Jehova * Gud pornografi. Det er ikke fordi han er snerpet hvad angår det seksuelle. Han har skabt os med en kønsdrift, og det var hans hensigt at gifte par skulle bruge den med det formål at glæde hinanden, knytte sig til hinanden følelsesmæssigt og opleve den store lykke at sætte børn i verden. — Jakob 1:17.

Hvad er da grunden til at Jehova hader pornografi? Her er nogle få grunde:

KONKLUSION: Pornografi ødelægger et menneskes venskab med Gud. — Romerne 1:24.

Jehova har dog stor medfølelse med dem der ønsker at slippe fri af pornografiens greb. Bibelen siger: „Jehova er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed. For han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv.“ (Salme 103:8, 14) Han indbyder ydmyge mennesker til at vende sig til ham for at „opnå barmhjertighed og finde ufortjent godhed til hjælp i rette tid“. — Hebræerne 4:16.

Mange har taget imod Guds hjælp. Er hans hjælp virkningsfuld? Læg mærke til hvad Bibelen siger om nogle der overvandt dårlige vaner: „I er blevet vasket rene, I er blevet helliget, og I er blevet erklæret retfærdige i vor Herre Jesu Kristi navn og med vor Guds ånd.“ (1 Korinther 6:11) Ligesom apostlen Paulus kan sådanne mennesker sige: „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft.“ — Filipperne 4:13.

Susan, der var blevet afhængig af pornografi men fik bugt med sit problem, siger: „Jehova er den eneste der kan hjælpe dig tilbage på rette spor. Hvis du beder om hans hjælp og ledelse, kan du opnå et godkendt forhold til ham. Han vil ikke svigte dig.“

^ par. 3 Udtrykket „pornografi“ dækker over erotisk materiale som er beregnet på at virke seksuelt ophidsende på den der ser det, læser det eller lytter til det. Det kan indbefatte billeder, tekst og lyd.

^ par. 8 Nogle af navnene i artiklen er ændret.

^ par. 25 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.