Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Juni 2013

En verden uden fordomme — Hvornår?

En verden uden fordomme — Hvornår?

„JEG har en drøm.“ For halvtreds år siden, den 28. august 1963, udtalte borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King, jr., disse ord i sin berømte tale. Med dette fængslende udtryk satte han ord på sin drøm, eller sit håb, om at folk en dag ville være fri for racefordomme. Godt nok talte han til en tilhørerskare i USA, men folk i mange andre lande har taget hovedindholdet af hans drøm til sig.

Martin Luther King, jun., holder sin borgerrettighedstale

Den 20. november 1963, tre måneder efter Martin Luther Kings tale, tilsluttede over 100 lande sig FN’s erklæring om afskaffelse af enhver form for racediskrimination. I de følgende årtier blev der igangsat andre globale tiltag. Alle sådanne hæderværdige bestræbelser rejser uundgåeligt spørgsmålet: Hvad er der kommet ud af det?

Den 21. marts 2012 udtalte FN’s generalsekretær Ban Ki-moon: „Der findes mange værdifulde konventioner og redskaber — såvel som en omfattende global plan — til at forebygge og fjerne racisme, racediskrimination, fremmedhad og andre former for intolerance. Ikke desto mindre er racisme fortsat årsag til at millioner af mennesker verden over lider.“

Selv i de lande hvor der er sket visse fremskridt med hensyn til at bekæmpe racefordomme og andre forudindtagede holdninger, står spørgsmålet tilbage: Har de forbedringer der er sket, virkelig fjernet folks dybt rodfæstede følelser, eller har de blot lagt en dæmper på dem så de ikke så hurtigt kommer til udtryk? Nogle mener at i bedste fald medvirker sådanne forbedringer kun til at forebygge diskrimination, men kan måske ikke ligefrem fjerne fordom. Hvorfor? Fordi diskrimination er en synlig og strafbar handling, mens fordom har at gøre med folks indre tanker og følelser, der ikke så let lader sig styre.

Hvis man ønsker at fjerne fordomme, handler det altså ikke bare om at begrænse diskriminerende handlinger, men også om at ændre en persons tanker om og følelser mod nogen fra en anden gruppe. Kan det lade sig gøre? Og i så fald hvordan? Lad os se på nogle eksempler fra det virkelige liv der ikke blot viser at det er muligt at foretage en sådan forandring, men også hvad der kan hjælpe folk til at gøre det.

DE OVERVANDT FORDOMME VED HJÆLP AF BIBELEN

’Jeg føler mig frigjort fra fordommens lænker.’ — Linda

Linda: Jeg er født i Sydafrika. Jeg betragtede alle sydafrikanere der ikke var hvide, som laverestående, uvidende og upålidelige, ja, kun som tjenende ånder for de hvide. Det gik slet ikke op for mig hvor fastlåst jeg var i denne fordomsfulde tankegang. Da jeg begyndte at studere Bibelen, ændrede jeg holdning. Jeg lærte at „Gud ikke er partisk“, og at hjertet har større betydning end vores hudfarve eller det sprog vi taler. (Apostelgerninger 10:34, 35; Ordsprogene 17:3) Ordene i Filipperbrevet 2:3 hjalp mig til at indse at jeg ville kunne overvinde mine fordomme hvis jeg satte andre højere end mig selv. Ved at leve efter sådanne principper fra Bibelen har jeg lettere kunnet vise interesse for andre uanset deres hudfarve. Nu føler jeg mig frigjort fra fordommens lænker.

’Efterhånden forstod jeg hvordan Gud betragter folk.’ — Michael

 Michael: Jeg voksede op i et område hvor de fleste var hvide australiere, og begyndte at nære en stærk fordom mod asiatere, især kinesere. Når jeg kørte i bil og fik øje på en der lignede en asiater, plejede jeg at rulle vinduet ned og råbe fornærmelser som „Tag hjem, din asiater!“ Senere, da jeg tog fat på at studere Bibelen, forstod jeg efterhånden hvordan Gud betragter folk. Han elsker dem uanset hvor de kommer fra, eller hvordan de ser ud. Denne omsorg gjorde dybt indtryk på mig, og mit had blev vendt til kærlighed. Det er helt fantastisk at opleve en sådan forandring. Nu er jeg glad for at komme sammen med folk fra alle lande og med forskellig baggrund. Det har givet mig et mere nuanceret syn på livet og bragt mig stor glæde.

„Jeg ændrede min tankegang og sluttede fred.“ — Sandra

Sandra: Min mor var fra Umunede i Delta State i Nigeria. Min fars familie kommer imidlertid fra Edo State og taler esan. Disse forskelle gjorde at min mor blev offer for voldsomme fordomme fra min fars familie lige til sin død. Jeg svor derfor at jeg ikke ville have noget som helst at gøre med dem der talte esan, eller gifte mig med en fra Edo State. Men da jeg begyndte at studere Bibelen, fik jeg et andet syn på tingene. Eftersom Bibelen siger at Gud ikke er partisk, og at han tager imod enhver der frygter ham, hvem er så jeg at jeg skulle hade nogen fordi de tilhører en anden stamme eller taler et andet sprog? Jeg ændrede min tankegang og sluttede fred med min fars familie. Ved at følge Bibelens principper er jeg blevet lykkelig og har fået fred i sindet. Det har også hjulpet mig til at komme bedre ud af det med andre uanset deres baggrund, race, sprog eller nationalitet. Og hvem giftede jeg mig så med? En mand fra Edo State som taler esan!

Hvorfor har det været muligt for disse og mange andre at overvinde et dybt rodfæstet had og indgroede fordomme ved hjælp af Bibelen? Fordi den er Guds ord og har kraft til at ændre en persons tankegang og følelser over for andre.  Derforuden peger Bibelen på noget andet der skal til for at alle fordomme kan fjernes.

GUDS RIGE VIL FJERNE ALLE FORDOMME

Kundskab fra Bibelen kan være med til at styre og fjerne stærke følelser, men der er to andre elementer der skal tages hånd om før fordommene fuldstændig kan blive fjernet. For det første er der synden og menneskets ufuldkommenhed. Bibelen siger ligeud: „Der er intet menneske som ikke synder.“ (1 Kongebog 8:46) Uanset hvor store anstrengelser vi gør os, må vi udkæmpe den samme indre kamp som apostelen Paulus, der skrev: „Når jeg gerne vil gøre det rette, ligger det onde mig nær.“ (Romerne 7:21) Derfor vil vores ufuldkomne hjerte fra tid til anden vende tilbage til „skadelige overvejelser“, der kan føre til fordomme. — Markus 7:21.

For det andet er der påvirkningen fra Satan Djævelen. Bibelen omtaler ham som „en manddraber“ og siger at han „vildleder hele den beboede jord“. (Johannes 8:44; Åbenbaringen 12:9) Det forklarer hvorfor fordomme er så udbredte, og hvorfor menneskeheden tilsyneladende er så hjælpeløs når det drejer sig om at bekæmpe snæversynethed, diskrimination, folkedrab og andre former for racistisk, religiøs og social intolerance.

Før fordomme fuldstændig kan rives op med rode, må menneskets synd, ufuldkommenhed og Satan Djævelens påvirkning derfor fjernes. Bibelen viser at det er netop hvad Guds rige vil gøre.

Jesus Kristus lærte sine disciple at bede til Gud med disse ord: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:10) Det er ved hjælp af Guds rige at al slags uretfærdighed — deriblandt alle former for intolerance og fordom — vil blive fjernet.

Når Guds rige kommer for at tage fuld kontrol over jorden, vil Satan blive ’bundet’, det vil sige at han ikke længere vil kunne påvirke og heller ikke ’vildlede hele den beboede jord’. (Åbenbaringen 20:2, 3) På det tidspunkt vil der være en „ny jord“, eller et menneskesamfund, hvor „retfærdighed skal bo“. * — 2 Peter 3:13.

De der kommer til at leve i dette retfærdige menneskesamfund, vil blive ført frem til fuldkommenhed og være fri for synd. (Romerne 8:21) Som undersåtter under Guds rige ’vil de ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse’. Hvorfor ikke? Fordi „jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova“. (Esajas 11:9) Til den tid vil alle mennesker lære Jehovas gerninger at kende og efterligne hans kærlige personlighed. Det er ensbetydende med at alle fordomme vil forsvinde, „for der er ikke partiskhed hos Gud“. — Romerne 2:11.

^ par. 17 Flere oplysninger om Guds rige og hvad det snart vil udrette, findes i kapitel 3, 8 og 9 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Udgivet af Jehovas Vidner.