FINDER du dette spørgsmål chokerende: „Er Gud grusom?“ Nogle gør, men der er mange der hælder til den tanke at Gud er grusom — eller antager at han er det. Hvorfor?

Nogle der har overlevet naturkatastrofer, spørger: „Hvorfor tillader Gud at de sker? Er han ligeglad? Eller er det fordi han er ond og grusom?“

Andre har svært ved at forstå visse bibelske beretninger, som for eksempel den om Noa og Vandfloden. De tænker: ’Hvordan kunne en kærlig Gud finde på at slå alle de mennesker ihjel? Er det fordi han er grusom?’

Er det også noget du af og til spekulerer på? Eller har du svært ved at komme med et svar til dem der mener at Gud er ond? Uanset hvad kan det være en hjælp for dig først at overveje et andet spørgsmål.

HVORFOR HADER VI GRUSOMHED?

Enkelt sagt hader vi grusomhed fordi vi har en fornemmelse for hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. På det område adskiller vi os meget fra dyrene. Skaberen skabte os „i sit billede“. (1 Mosebog 1:27) Det vil sige at han gav os evnen til at genspejle de moralnormer og egenskaber han har, hans norm for hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Når nu Gud har givet os evnen til at skelne mellem ret og uret og vi føler en naturlig afsky for grusomhed, hvor meget mere må Gud da ikke hade grusomhed?

Tænk over følgende. Bibelen siger: „Mine veje [er] højere end jeres veje, og mine tanker højere end jeres tanker.“ (Esajas 55:9) Hvis vi anser Gud for at være grusom, siger vi så ikke i virkeligheden at vores veje er højere end hans? Det vil helt sikkert være klogt at få flere kendsgerninger om emnet inden vi indtager et sådant standpunkt. I stedet for at spørge om Gud er grusom, er det måske bedre at spørge om hvorfor nogle af hans handlinger forekommer at være grusomme. Hvad ligger der egentlig i ordet „grusom“?

Når vi omtaler en som grusom, konkluderer vi at vedkommende har dårlige motiver. En grusom person er en der nyder at se andre lide, eller som er ufølsom over for andres lidelser. En far der irettesætter sin søn fordi han nyder at såre hans følelser, er grusom. Men en far der irettesætter sin søn fordi han gerne vil hjælpe og beskytte ham, er god og kærlig. Man kan let misforstå andres motiver. Det har du måske selv erfaret hvis du har været ude for at nogen har misforstået dine motiver.

Lad os nu se på to af grundene til at nogle hævder at Gud er grusom — de naturkatastrofer der sker i dag, og de straffedomme fra Gud der omtales i Bibelen. Viser kendsgerningerne virkelig at Gud er grusom?