Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Maj 2013

 KOM NÆR TIL GUD

Er Jehova interesseret i dig?

Er Jehova interesseret i dig?

„Mangel på selvværd er nok den forhindring jeg har sværest ved at overvinde.“ Sådan sagde en kvinde som fandt det svært at tro at Jehova skulle have nogen som helst grund til at interessere sig for hende. Kan du sætte dig ind i hvordan hun følte? Hvis du kan, så tænker du måske: ’Er Jehova virkelig interesseret i sine tjenere som enkeltpersoner?’ Svaret er ja! At Jehova har omsorg for os hver især, fremgår af Jesu ord. — Læs Johannes 6:44.

Hvad sagde Jesus, som kender Jehovas personlighed og vilje bedre end nogen anden? (Lukas 10:22) Bibelen siger: „Ingen kan komme til mig, medmindre Faderen, som har sendt mig, drager ham.“ Vi kan altså ikke blive en discipel af Jesus — eller tilbede vores himmelske Far, Jehova — medmindre Jehova personligt drager os. (2 Thessaloniker 2:13) Hvis vi forstår hvad Jesus mente, vil vi i hans udtalelse se et stærkt bevis for at Gud har personlig omsorg for os.

Hvad betyder det at Jehova drager os? Det betyder ikke at han tvinger os til at tjene ham. Jehova har givet os en fri vilje, så han tvinger ikke vores hjerte til at åbne sig. (5 Mosebog 30:19, 20) En bibelforsker udtrykker det på denne måde: „Der findes ikke et håndtag på ydersiden af døren til menneskehjertet. Det skal åbnes indefra.“ Jehova ransager de mange milliarder hjerter i verden og leder efter mennesker der har den rette indstilling. (1 Krønikebog 28:9) Når han finder en sådan person, reagerer han på en rørende måde. Hvordan?

Jehova trækker forsigtigt, eller hiver blidt, i hjertet hos den der er „ret indstillet“. (Apostelgerninger 13:48) Det gør han på to måder — ved hjælp af Bibelens budskab om den gode nyhed, der når ud til os som enkeltpersoner, og ved hjælp af sin hellige ånd. Når Jehova ser et hjerte der er modtageligt for sandheden fra Bibelen, hjælper han vedkommende med sin ånd til at forstå og anvende denne sandhed i sit liv. (1 Korinther 2:11, 12) Uden Guds hjælp ville vi aldrig kunne blive sande disciple af Jesus og nidkære tilbedere af Jehova.

„Der findes ikke et håndtag på ydersiden af døren til menneskehjertet. Det skal åbnes indefra“

Hvad lærer Jesu ord i Johannes 6:44 os altså om Jehova Gud? At Jehova drager mennesker fordi han finder noget godt i deres hjerte og er oprigtigt interesseret i dem som enkeltpersoner. Da den kvinde der blev nævnt i indledningen, forstod denne opmuntrende sandhed, var det til stor trøst for hende. Hun forklarer: „At være en tjener for Jehova er det største privilegium man kan få. Og hvis Jehova har valgt mig til at være en tjener for ham, så må han betragte mig som dyrebar.“ Hvad med dig? Når du ved at Jehova interesserer sig for sine tjenere som enkeltpersoner, får du så ikke lyst til at åbne dit hjertes dør for ham?

Forslag til bibellæsning i maj

Lukas 22-24Johannes 1-16