Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 GODE RÅD TIL FAMILIER

Få et godt forhold til dem uden for din stedfamilie

Få et godt forhold til dem uden for din stedfamilie

MARGARET, * EN STEDMOR I AUSTRALIEN: „Min mands ekskone havde sagt til børnene at de overhovedet ikke skulle høre efter hvad jeg sagde, selv når det drejede sig om noget så enkelt som at de skulle huske at børste tænder.“ Margaret føler at denne undergravende taktik gik ud over hendes ægteskab.

Mange stedfamilier står over for nogle helt særlige udfordringer i forbindelse med dem uden for deres husstand. * For eksempel er forældrene i sådanne familier ofte nødt til at kommunikere med barnets anden biologiske forælder om spørgsmål som samvær, opdragelse og økonomiske forhold. Og venner og familie har måske svært ved at acceptere de nye familiemedlemmer. Overvej hvordan råd fra Bibelen kan hjælpe din stedfamilie til at tackle sådanne udfordringer.

FORHOLDET TIL: (1) BARNETS ANDEN FORÆLDER

En stedmor i Namibia ved navn Judith siger: „Mine stedbørns mor sagde engang til dem at jeg bare var deres fars nye kone, og at de børn vi eventuelt fik, ikke ville være deres søskende. Hendes ord sårede mig, for jeg elsker mine stedbørn som var de mine egne.“

Eksperter er enige om at en stedfamilies forhold til barnets anden forælder kan skabe splittelse og volde store problemer. I mange tilfælde er det forholdet mellem moderen og stedmoderen der er vanskeligst. Hvad kan være en hjælp?

 Et godt råd: Sæt nogle rimelige grænser. Hvis du som den biologiske forælder prøver at lukke din tidligere ægtefælle helt ude, kan det påvirke dit barn følelsesmæssigt. * Et barns forældre, dem der har ’avlet det’, indtager en helt særlig plads i dets liv. (Ordsprogene 23:22, 25) Hvis du på den anden side lader din tidligere ægtefælle få for stor indflydelse på din familie, kan det skabe irritation eller endog vrede hos din nye ægtefælle. Bestræb dig for at være ligevægtig ved at sætte nogle rimelige grænser for at beskytte dit ægteskab samtidig med at du prøver at være samarbejdsvillig over for din tidligere ægtefælle.

TIPS TIL FORÆLDRE

 • Når du taler med din tidligere ægtefælle, er det klogt hovedsagelig at fokusere på det der vedrører jeres børn. For eksempel kunne du taktfuldt spørge om det var muligt at aftale en bestemt tid på dagen til eventuelle telefonopkald. Så undgår man opkald på ubelejlige tidspunkter eller sent om aftenen.

 • Hvis du ikke har forældremyndigheden over dine børn, kan dét at ringe til dem eller at skrive breve, sms’er eller e-mails måske hjælpe dig til at bevare en regelmæssig kontakt. Nogle taler sammen ved hjælp af videoopkald. (5 Mosebog 6:6, 7) På den måde kan du måske lære dine børn bedre at kende og øve en mere positiv indflydelse på dem end du troede muligt.

TIPS TIL STEDMØDRE

 • ’Vis medfølelse’ med børnenes mor ved at understrege over for hende at du ikke prøver at erstatte hende. (1 Peter 3:8) Hold hende orienteret om hvordan det går med børnene når de er hos dig, og fokusér hovedsagelig på det positive. (Ordsprogene 16:24) Spørg hende til råds, og husk at sige tak.

 • Vær tilbageholdende med at knuse og kramme børnene når deres mor er til stede. Beverly, en stedmor i USA, siger: „Mine stedbørn ville gerne kalde mig mor. Vi blev enige om at det var i orden når de var hjemme hos os, men at de ikke skulle gøre det når de var sammen med deres mor, Jane, eller hendes familie. Det gjorde at Jane og jeg begyndte at komme bedre ud af det med hinanden. Senere samarbejdede vi faktisk i forbindelse med skolekomedier og udflugter som børnene var med på.“

Du har måske mere indflydelse på dine børn end du selv er klar over

TIPS DER KAN HJÆLPE FORÆLDRE OG STEDFORÆLDRE TIL AT FÅ ET GODT FORHOLD

  Man når langt med høflighed og respekt

 • Tal aldrig dårligt om en forælder eller stedforælder mens børnene hører det. Man kan let henfalde til en sådan negativ tale, men det kan gøre børnene meget kede af det. Og du kan aldrig vide om dine ord bliver sagt videre. (Prædikeren 10:20) Hvis barnet fortæller dig at dets forælder eller stedforælder har talt dårligt om dig, så fokuser på barnets følelser. Du kunne for eksempel sige: „Jeg er ked af at du måtte høre det. Din mor er sur på mig, og når man er vred, kommer  man nogle gange til at sige noget der ikke er så pænt.“

 • Prøv om I kan have de samme husregler i begge familier. Hvis det ikke er muligt, så forklar barnet forskellene uden at tale nedsættende om den anden forælder. Forestil dig følgende ordveksling:

  Stedmor: Tim, hæng lige dit våde håndklæde op.

  Tim: Hos mor plejer vi at lade dem ligge på gulvet, og så hænger hun dem op.

  Stedmor (vredt): Ja, så er hun da sikker på at du lærer at være doven!

  Ville det ikke være bedre at reagere på denne måde?

  Stedmor (roligt): Nå, ok. Men her hænger vi dem selv op.

 • Lad være med at planlægge aktiviteter for børnene på tidspunkter hvor de skal være sammen med den anden forælder. (Mattæus 7:12) I de tilfælde hvor du ikke kan ændre tidspunktet, bør du bede om den anden forælders accept inden du fortæller barnet om dine planer.

PRØV DETTE: Følg disse råd næste gang du møder din ægtefælles tidligere ægtefælle eller din tidligere ægtefælles nye mand eller kone:

 1.  Få øjenkontakt, og smil. Undgå et negativt kropssprog der signalerer ligegyldighed.

 2.  Brug vedkommendes navn når du hilser. Sig for eksempel: „Hej, Jane.“

 3.  Inddrag vedkommende i samtalen hvis I er flere sammen.

FORHOLDET TIL: (2) VOKSNE BØRN

I bogen Step Wars klager en kvinde over at hendes mand ofte holder med sine egne voksne børn og lukker øjnene for at de behandler hende dårligt. „Jeg bliver bare så stiktosset,“ siger hun. Hvordan kan du forhindre at forholdet til din ægtefælles voksne børn skader dit ægteskab?

Et godt råd: Vis empati. Bibelen siger: „Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste.“ (1 Korinther 10:24) Gør en indsats for at forstå og sætte dig ind i andres følelser. Voksne stedbørn kan være bange for at miste deres fars eller mors kærlighed. Eller de føler måske at det ville være illoyalt af dem at tage godt imod en stedforælder. Og de biologiske forældre kan være bekymrede for at de skubber deres børn fra sig hvis de kritiserer dem.

I stedet for at påtvinge stedbørnene dit venskab er det bedre at lade jeres forhold udvikle sig med tiden. Ægte kærlighed er ikke noget der kan fremtvinges. (Højsangen 8:4) Prøv derfor at have nogle rimelige og realistiske forventninger når det drejer sig om at opbygge et nært forhold til dine stedbørn.

Giv ikke altid udtryk for hvad du tænker og føler, selv hvis du bliver dårligt behandlet. (Ordsprogene 29:11) I situationer hvor det er særlig svært for dig at holde vreden tilbage, kan du bede ligesom kong David af Israel: „Jehova, sæt vagt for min mund; værn mine læbers dør.“ — Salme 141:3.

Hvis I vælger at bo i det hus børnene er vokset op i, vil I måske blive overrasket over hvor stor tilknytning de stadig har til det. Prøv at undgå at foretage store ændringer, især i børnenes gamle værelser. I kunne også overveje at få en anden bolig.

 PRØV DETTE: Hvis dine voksne stedbørn bliver ved med at være uvenlige eller respektløse over for dig, er det en god idé at tale med din ægtefælle om det og høre hans eller hendes mening. Lad være med at presse din ægtefælle til at irettesætte dem. Prøv i stedet at opbygge en gensidig forståelse. Når først I er „enige“ om situationen, kan I forbedre den. — 2 Korinther 13:11.

Prøv at vise alle børnene i familien kærlighed

FORHOLDET TIL: (3) SLÆGTNINGE OG VENNER

Marion, en stedmor i Canada, siger: „Mine forældre gav ofte min søn gaver, men ikke min mands børn. Vi prøvede at kompensere for det, men det var ikke altid at vi havde penge til det.“

Et godt råd: Giv din nye familie førsteprioritet. Fortæl slægtninge og venner om dit ansvar over for din nye familie. (1 Timoteus 5:8) Du kan ikke forvente at alle dine slægtninge og venner automatisk vil synes om de nye familiemedlemmer, men du kan bede dem om at være høflige og fair over for dem. Forklar hvor meget det vil såre børnene hvis de ikke bliver vist venlighed eller ligefrem bliver ignoreret.

Gør hvad du kan for at lade dine tidligere svigerforældre være en del af børnenes liv. En mor i England ved navn Susan fortæller: „Jeg giftede mig igen 18 måneder efter at min første mand døde, og hans forældre havde svært ved at acceptere min nye mand. Situationen blev bedre da vi inddrog dem mere i vores liv, sørgede for at børnene ringede til dem en gang imellem, og takkede dem for deres hjælp og støtte.“

PRØV DETTE: Hvis der er en ven eller slægtning du har et anstrengt forhold til, så drøft med din ægtefælle hvad du kan gøre for at forbedre dette forhold.

Det kan være en udfordring at bevare et godt forhold til dem uden for din stedfamilie. Men hvis du og din familie prøver at følge Bibelens råd, vil I kunne erfare sandheden i følgende løfte: „Ved visdom bygges et hus op, og ved dømmekraft grundfæstes det.“ — Ordsprogene 24:3.

^ par. 3 Nogle af navnene er ændret.

^ par. 4 Andre udfordringer behandles i temaartiklerne „Gode råd til sammenbragte familier“ i Vågn op! for april 2012, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 8 Hvis din tidligere ægtefælle har en truende eller aggressiv adfærd, kan det selvfølgelig være nødvendigt at du af hensyn til din families sikkerhed sætter nogle strengere grænser.

SPØRG DIG SELV . . .

 • Hvordan kan jeg komme bedre ud af det med min ægtefælles tidligere ægtefælle?

 • Hvordan kan vi hjælpe slægtninge og venner til at tage hensyn til vores nye familie?