Vi må „vandre sådan som [Jesus] vandrede“. — 1 Johannes 2:6.

SOM vi var inde på i den forrige artikel, levede Jesus et meningsfyldt liv. Så hvis vi gerne vil have et meningsfyldt liv, må vi efterligne hans eksempel og lytte til hans råd.

Det er netop det Jehova tilskynder os til at gøre, som det fremgår af ovenstående skriftsted. At vandre som Jesus vandrede, vil sige at vi i hele vores liv følger hans eksempel og lære. Det vil hjælpe os til at blive godkendt af Gud og få et meningsfyldt liv.

Jesu lære indeholdt nogle principper som kan hjælpe os til at vandre sådan som han vandrede. Nogle af disse principper findes i hans berømte bjergprædiken. Lad os undersøge et par stykker af dem og se hvordan vi kan anvende dem i vores liv.

PRINCIP: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ — Mattæus 5:3.

HVORDAN PRINCIPPET KAN HJÆLPE OS TIL AT FÅ ET MENINGSFYLDT LIV:

Jesus lod forstå at vi mennesker af natur har et åndeligt behov. Vi vil meget gerne have svar på spørgsmål som: Hvorfor er vi til? Hvorfor er der så mange lidelser på jorden? Er Gud virkelig interesseret i os? Er der et liv efter døden? For at kunne leve et meningsfyldt liv må vi kende svarene på disse spørgsmål. Jesus vidste at det kun er Guds ord der kan give pålidelige svar. I en bøn til sin Fader sagde han: „Dit ord er sandhed.“ (Johannes 17:17) Kan Guds ord virkelig hjælpe os til at få dækket vores åndelige behov?

ET EKSEMPEL FRA DET VIRKELIGE LIV:

Esa var forsanger i et populært band og godt på vej til at blive rockstjerne. Alligevel følte han at han manglede noget i sit liv. „Selvom jeg var glad for at spille i bandet, savnede jeg en dybere mening med mit liv,“ siger han. På et tidspunkt kom Esa i kontakt med et af Jehovas Vidner. „Jeg bombarderede ham med spørgsmål,“ fortæller Esa. „Hans logiske svar ud fra Bibelen gjorde mig interesseret, så jeg sagde ja til at studere Bibelen med ham.“ Det Esa lærte gennem bibelstudiet, rørte hans hjerte og motiverede ham til at indvi sit liv til Jehova. Han siger: „Førhen kom jeg konstant ud i problemer og vanskeligheder. Men nu føler jeg at mit liv virkelig har fået mening.“ *

PRINCIP: „Lykkelige er de barmhjertige.“ — Mattæus 5:7.

HVORDAN PRINCIPPET KAN HJÆLPE OS TIL AT FÅ ET MENINGSFYLDT LIV:

At være barmhjertig indeholder tanken om at være medfølende, venlig og hensynsfuld over for andre. Jesus viste barmhjertighed mod folk der var i en svær situation. Af inderlig medfølelse tog han initiativ til at lindre andres lidelser. (Mattæus 14:14; 20:30-34) Når vi efterligner Jesus ved at være barmhjertige, får vores liv mere mening, for dét at vise andre barmhjertighed fører til lykke. (Apostelgerninger 20:35) Vi kan være barmhjertige ved at være venlige over for andre i ord og handling og på den måde støtte og hjælpe dem der har brug for det. Men er det rigtigt at det øger vores glæde ved livet at behandle andre barmhjertigt?

Maria og Carlos

ET EKSEMPEL FRA DET VIRKELIGE LIV:

Maria og hendes mand, Carlos, er gode eksempler med hensyn til at være barmhjertige. Marias far er enkemand og har i nogle år været sengeliggende. Maria og Carlos har taget ham hjem til sig for at passe og pleje ham. De har haft mange søvnløse nætter og må somme tider skynde sig på hospitalet  med ham når han får problemer i forbindelse med sin sukkersyge. De indrømmer at de undertiden er helt udmattede. Men fordi de føler stor tilfredshed ved at vide at de giver Marias far den omsorg og pleje han har brug for, er de lykkelige, som Jesus sagde man ville være.

PRINCIP: „Lykkelige er de som stifter fred.“ — Mattæus 5:9.

HVORDAN PRINCIPPET KAN HJÆLPE OS TIL AT FÅ ET MENINGSFYLDT LIV:

Hvordan kan dét at stifte fred gøre vores liv mere meningsfyldt? Det kan give os et bedre forhold til andre. Bibelen giver dette gode råd: „Om muligt, så vidt det står til jer, hold fred med alle mennesker.“ (Romerne 12:18) „Alle mennesker“ indbefatter familiemedlemmer og andre der ikke har den samme tro som os. Kan det virkelig gøre vores liv mere meningsfyldt at holde fred med „alle mennesker“?

Nair

ET EKSEMPEL FRA DET VIRKELIGE LIV:

En kvinde ved navn Nair har i årenes løb stået over for mange problemer der har sat hendes evne til at stifte fred på prøve, især i hendes egen familie. Lige siden Nairs mand forlod hende for omkring 15 år siden, har hun været alene om at tage sig af sine børn. En af hendes sønner blev stofmisbruger. Han var ofte vild og uregerlig og truede både hende og sin søster. Nair er overbevist om at det er det hun har lært ud fra Bibelen, der har givet hende styrke til at være fredsstiftende, selv under sådanne prøvende situationer. Hun forsøger at undgå diskussioner og skænderier. Hun bestræber sig for at være venlig, medfølende og forstående. (Efeserne 4:31, 32) Nair er sikker på at det er fordi hun har lært at være fredsstiftende, at hun har fået det bedst mulige forhold til sin familie og andre.

ET MENINGSFYLDT LIV I FREMTIDEN

Hvis vi følger Jesu kloge råd, vil vi finde lykke og tilfredshed i livet. Men for at få et virkelig meningsfyldt liv, må vi også vide hvad fremtiden bringer. Hvordan skulle livet kunne være meningsfyldt hvis det eneste vi er sikre på, er at vi bliver gamle og syge, og at vi til sidst dør? Men det er livets barske realiteter i dag.

Der er dog gode nyheder! Alle der bestræber sig for ’at vandre sådan som Jesus vandrede’, kan se frem til mange velsignelser fra Jehova. Han har lovet at han snart vil indføre en retfærdig ny verden hvor mennesker der er trofaste mod ham, vil få et fuldkomment helbred og leve evigt, sådan som det var hans hensigt. Hans ord siger: „Se! Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Maria, den 84-årige kvinde der er omtalt i den første artikel, glæder sig til den tid hvor disse ord vil gå i opfyldelse. Hvad med dig? Kunne du tænke dig at vide mere om „det virkelige liv“ der bliver en realitet under Guds riges styre? (1 Timoteus 6:19) I så fald er du velkommen til at tale med de lokale Jehovas Vidner eller skrive til udgiverne af dette blad. *

^ par. 18 Bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, der er udgivet af Jehovas Vidner, har hjulpet mange til at studere Bibelen emnevis.