Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  April 2013

 KOM NÆR TIL GUD

„Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer“

„Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer“

„Herre, lær os at bede.“ (Lukas 11:1) Det var en af Jesu disciple der kom med denne anmodning. Som en del af sit svar fortalte Jesus to billedtaler der lærer os hvordan vi skal bede for at blive bønhørt af Gud. Hvis du nogen sinde har tænkt over om Gud hører dine bønner, vil du sikkert være interesseret i Jesu svar. — Læs Lukas 11:5-13.

Den første billedtale sætter fokus på den der beder. (Lukas 11:5-8) I beretningen får en mand sent om natten en gæst, men han har ikke noget mad at give ham. Værten føler at det er et presserende anliggende. Selvom det er sent, går han hen til en vens hus for at låne noget brød. Til at begynde med tøver vennen med at stå op fordi hans familie allerede sover. Men den beslutsomme vært bliver dristigt ved med at spørge indtil hans ven endelig står op og giver ham det han behøver. *

Hvad lærer billedtalen os om bøn? Jesus siger at vi skal være vedholdende — blive ved med at bede, søge og banke på. (Lukas 11:9, 10) Hvorfor? Antyder Jesus at når vi beder, så er det som om vi banker på hos en modvillig Gud? Nej, det Jesus mener, er at Gud, i modsætning til den tøvende ven, meget gerne vil efterkomme rette anmodninger fra dem der beder i tro. Vi viser en sådan tro gennem vores vedholdenhed. Ved at bede igen og igen afslører vi at vi virkelig behøver det vi anmoder om, og at vi tror fuldt og fast på at Gud kan efterkomme vores ønske — hvis det er hans vilje. — Markus 11:24; 1 Johannes 5:14.

Den anden billedtale sætter fokus på den „som hører bøn“, Jehova. (Salme 65:2) Jesus spørger: „Hvor er den fader iblandt jer som, hvis hans søn beder om en fisk, rækker ham en slange i stedet for en fisk? Eller hvis han beder om et æg, rækker ham en skorpion?“ Svaret er indlysende — ingen omsorgsfuld far ville give sine børn noget der kunne skade dem. Jesus giver derefter følgende forklaring på billedtalen: Hvis ufuldkomne jordiske fædre ’giver deres børn gode gaver, hvor langt snarere vil da ikke Faderen i himmelen give hellig ånd’ — den bedste af alle gaver — til dem af sine jordiske børn der beder ham! * — Lukas 11:11-13; Mattæus 7:11.

Gud vil meget gerne efterkomme rette anmodninger fra dem der beder i tro

Hvad lærer denne billedtale os om Jehova, den „som hører bøn“? Jesus opfordrer os til at betragte Jehova som en omsorgsfuld far der er meget interesseret i at dække sine børns behov. Derfor kan de der tilbeder Jehova, trygt henvende sig til ham med deres anmodninger. Og fordi de ved at han ønsker dem det bedste, tager de villigt imod svaret på deres bøn, også selvom det ikke lige var det svar de forventede. *

Forslag til bibellæsning i april

Lukas 7-21

^ par. 4 Jesu billedtale afspejler den tids skik og brug. Jøderne betragtede det at vise gæstfrihed som en hellig pligt. En familie bagte hver dag den mængde brød de selv skulle bruge, og hvis de løb tør for brød, var det almindeligt at låne hos andre. I fattige familier sov alle på gulvet i deres eneste rum.

^ par. 6 Som en virkningsfuld form for ræsonnement brugte Jesus ofte udtrykket „hvor langt snarere“ for at hjælpe sine tilhørere til at gå fra en kendt sandhed til noget der er mere indlysende. En forsker siger: „Argumentationen forløber således: ’Hvis A er sandt, hvor meget mere vil B så ikke også være sandt.’“

^ par. 7 Flere oplysninger om hvordan man skal bede til Gud for at blive bønhørt, findes i kapitel 17 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.