Spørgsmålet opstår fordi Jesus lovede forbryderen der blev henrettet ved siden af ham, at han skulle komme til at leve i Paradiset. Jesus sagde: „I sandhed, jeg siger dig i dag: Du skal være med mig i Paradiset.“ (Lukas 23:43) Læg mærke til at Jesus ikke sagde hvor dette paradis skulle være. Mente Jesus at forbryderen skulle være sammen med ham i himmelen?

Lad os først se på om forbryderen opfyldte kravene til at få himmelsk liv. De mennesker der har håb om at opnå liv i himmelen, er blevet døbt i vand og med hellig ånd og er derved blevet åndsavlede disciple af Jesus. (Johannes 3:3, 5) Et andet krav til dem er at de skal leve efter Guds moralnormer og have egenskaber som for eksempel ærlighed, trofasthed og medfølelse. (1 Korinther 6:9-11) De skal også være loyale mod Gud og Kristus lige til afslutningen af deres liv her på jorden. (Lukas 22:28-30; 2 Timoteus 2:12) Det er kun hvis de opfylder disse krav, at de vil være værdige til at blive oprejst til liv i himmelen og være kvalificerede til den ansvarsfulde opgave der venter dem dér — at tjene som præster og konger sammen med Kristus til gavn for menneskeheden i tusind år. — Åbenbaringen 20:6.

Manden der hang ved siden af Jesus, havde levet som en forbryder og døde som en forbryder. (Lukas 23:32, 39-41) Det er rigtigt at han viste en respektfuld indstilling da han sagde til Jesus: „Husk mig når du kommer i dit rige.“ (Lukas 23:42) Men han var ikke blevet en døbt, åndsavlet discipel af Jesus, og han havde heller ikke gennem længere tid vist en god adfærd og trofasthed. Er det derfor sandsynligt at Jesus ville love ham at blive konge i himmelen sammen med de trofaste disciple som havde bevist deres uangribelighed? — Romerne 2:6, 7.

Det kan illustreres på denne måde: Hvis en mand stjæler penge fra dig og derefter beder dig om tilgivelse, vælger du måske at lade være med at melde ham til politiet. Men ville du betro ham at tage sig af dit firma eller sørge for din familie? Et sådant ansvar ville du kun betro dem du virkelig havde tillid til. De der får håb om himmelsk liv, må ligeledes ved deres adfærd have vist Gud at han kan have fuldstændig tillid til at de vil holde sig til hans retfærdige normer når de hersker over menneskeheden. (Åbenbaringen 2:10) Det havde forbryderen ikke gjort, selvom han tilsyneladende var oprigtig da han i nødens stund henvendte sig til Jesus.

Men havde Jesus ikke sagt til forbryderen at han ville komme i himmelen sammen med ham den samme dag? Det kan ikke være tilfældet, for Jesus kom ikke i himmelen den dag. Han befandt sig nemlig „i jordens hjerte“, graven, i tre dage. (Mattæus 12:40; Markus 10:34) Og efter sin opstandelse blev han på jorden i 40 dage før han steg til himmelen. (Apostelgerninger 1:3, 9) Forbryderen kunne altså ikke være kommet i himmelen sammen med Jesus den dag de begge døde.

Hvilket paradis er det da at forbryderen skal leve i? Når han bliver oprejst, vil han være i det jordiske paradis som Jesus skal herske over. (Apostelgerninger 24:15; Åbenbaringen 21:3, 4) Hvis du gerne vil vide mere om dette paradis og hvad Gud kræver for at man kan komme til at leve der, er du velkommen til at spørge et hvilket som helst Jehovas vidne.